รูปภาพที่แขวนบนผนังโดยไม่ใช้ตะปู

การแขวนรูปภาพ

เปลี่ยนพื้นที่ของคุณด้วยคอมมานด์™ แขวนกรอบรูป
และเปลี่ยนศิลปะบนผนังได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องใช้ตะปู
และไม่ทำให้ผนังเสียหาย

โปรเจกต์สำหรับรูปภาพแขวน

Now loading
Load More

Follow 3เอ็ม คอมมานด์™
Command Brand is a trademark of 3M.
เปลี่ยนประเทศ
ประเทศไทย - ไทย