3M™ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเชิงพาณิชย์และการปรับปรุงภายในอาคาร

เคล็ดลับ เช็คลิสท์ตรวจสอบ และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการทำความสะอาดและความปลอดภัยเชิงพาณิชย์

คุณกำลังจัดการกับปัญหาใหญ่ นั่นคือการทำให้อาคารสถานที่ของคุณปลอดภัยและสะอาดไร้ที่ติสำหรับผู้มาเยือนทุกคนที่เข้ามา กว่า 70 ปีที่เราใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ 3M ในการสร้างนวัตกรรมสำหรับการทำความสะอาดและความปลอดภัยเชิงพาณิชย์แบบครบวงจร ในขณะที่เรายังคงคิดค้นสิ่งใหม่ๆ เราได้แบ่งปันความรู้ของเราเพื่อช่วยให้คุณบรรลุมาตรฐานระดับสูงของคุณ

  • ในช่วงฤดูไข้หวัด ผู้จัดการอาคารและพนักงานดูแลจะเป็นด่านแรกในการป้องกันเชื้อโรค สำรวจแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าทุกพื้นที่ได้รับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคอย่างเหมาะสม

  • การป้องกันการติดเชื้อเกิดขึ้นในระดับจุลภาคด้วยกลยุทธ์การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อที่ผู้จัดการอาคารกำหนด คุณรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องยากที่จะเอาชนะ - ไม่มีอาคารสถานที่ใดที่ปลอดเชื้อโรค 100% แต่มีผลิตภัณฑ์และวิธีปฏิบัติหลายอย่างที่สามารถยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรคและเป็นประโยชน์ต่อสถานที่โดยรวม
  • การใช้สารเคมีด้วยอัตราความเข้มข้นที่ถูกต้องแม่นยำจากระบบจ่ายน้ำยาเคมีของคุณเป็นความพยายามที่ในการพัฒนาที่ยั่งยืน

  • โรงเรียนต่างๆ กำลัง “เปลี่ยนเป็นสีเขียว” ในหลายๆ ด้าน รวมถึงวิธีทำความสะอาด ใช้คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นแนวทางในการสร้าง และใช้แผนการทำความสะอาดอย่างยั่งยืน

  • ไม่ลดทอนความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน ค้นพบนวัตกรรม 3M ที่ประหยัดต้นทุน ซึ่งสามารถเพิ่มความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของอาคารได้แม้ในงบประมาณที่จำกัด
  • การปฏิบัติอย่างยั่งยืนมีความจำเป็นเมื่อทำการปรับปรุง อ่านเกี่ยวกับนวัตกรรมของ 3M สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพยากร ลดของเสีย และลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและห้องปฏิบัติการได้อย่างไร ตั้งแต่วัสดุตกแต่งเชิงสถาปัตยกรรมจนถึงฟิล์มติดกระจก

  • การปรับปรุงอาจรบกวนสภาพแวดล้อมของคุณและกิจกรรมประจำวันของผู้มาเยือนของคุณ อ่านเกี่ยวกับนวัตกรรมเพื่อการปรับแต่งพื้นผิว เช่น วัสดุตกแต่งเชิงสถาปัตยกรรมและฟิล์มติดกระจกสามารถส่งมอบเวลาสูญเปล่า ปริมาณฝุ่น และเสียงรบกวนที่น้อยลงได้อย่างไร

  • การบริการอาหารมีบทบาทสำคัญต่อประสบการณ์ของผู้ป่วยและผู้มาเยือนในสถานพยาบาลหลายแห่ง เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเตรียมเครื่องมือที่ช่วยให้พนักงานทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ