3M™ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเชิงพาณิชย์และการปรับปรุงภายในอาคาร
เด็กเล่นได้อย่างปลอดภัยในพื้นที่สีเขียวที่สะอาด

แก้ปัญหาทำความสะอาดได้ตรงจุด

ความแม่นยำถูกต้องในการกำหนดอัตราการใช้งานสารเคมีนำไปสู่ความยั่งยืนได้อย่างไร

 • การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นแนวทางปฏิบัติที่ครอบคลุมมากกว่าเพียงแค่ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด 'ที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม' จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมไม่เพียงเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อวิธีการที่เราทำความสะอาดทั้งหมด ความพยายามที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคือ การใช้สารเคมีด้วยอัตราความเข้มข้นที่ถูกต้องแม่นยำจากระบบจ่ายน้ำยาเคมี

  การให้ความสำคัญกับการใช้สารเคมีด้วยอัตราส่วนที่ถูกต้องมีความสัมพันธ์กับการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยรวมอย่างยั่งยืน แต่หลายองค์กรมองข้ามความสัมพันธ์นี้ ผู้จัดการอาคารสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ผลิตภัณฑ์ งบประมาณ ความปลอดภัย และอายุการใช้งานที่ยาวนานด้วยการนำระบบการควบคุมสารเคมีมาใช้อย่างถูกต้อง

ผลที่ตามมาจากการผสมสารเคมีที่อัตราความเข้มข้นไม่ถูกต้อง

 • เครื่องจ่ายน้ำยาเคมีที่ไม่แม่นยำสามารถมีผลสะท้อนได้มากกว่าวิธีทำความสะอาดที่ตำกว่ามาตรฐาน โดยอาจทำให้สูญเสียงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ ปัญหาด้านแรงงาน ข้อกังวลด้านความปลอดภัย ความเสียหายของอาคารและการปฏิบัติตาม
   

  • ภาพรวมด้านงบประมาณ: ปัญหาเกี่ยวกับระบบจ่ายที่ไม่สม่ำเสมอคือมักจะไม่สม่ำเสมอเป็นระยะ ๆ บางครั้งผสมมากเกินไป บางครั้งก็ไม่เพียงพอ ความไม่สม่ำเสมอนี้ทำให้แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำว่ามีการใช้ผลิตภัณฑ์จำนวนเท่าใด ควรสั่งซื้อเท่าไร และหากคุณต้องการบรรลุเป้าหมายด้านงบประมาณโดยไม่ต้องใช้จ่ายเกินงบ
  • การเพิ่มขึ้นของแรงงาน: น้ำยาเข้มข้นที่ผสมอย่างไม่ถูกต้องอาจไม่ได้ผลตามที่ต้องการ ต้องมีการทำความสะอาดซ้ำและเพิ่มค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานในการทำความสะอาดพื้นผิวสองครั้ง ในทางกลับกัน การเลือกที่จะไม่ทำความสะอาดพื้นผิวซ้ำเนื่องจากส่วนผสมเจือจางเกินไปอาจทำให้พื้นผิวสกปรก หรือทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อก่อโรคที่เป็นอันตรายได้
  • การสัมผัสสารที่เป็นอันตราย: การผสมน้ำยาเคมีเข้มข้นเกินไปอาจส่งผลให้เกิดการสัมผัสสารที่เป็นอันตราย และทำให้พนักงานทำความสะอาดของคุณและผู้มาเยือนที่อยู่ในอาคารเสี่ยงต่อการเผชิญกับสารเคมีที่ไม่ปลอดภัย การผสมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก US EPA เจือจางเกินไปอาจส่งผลให้ความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ที่ไม่เหมาะสมซึ่งจำเป็นต่อการกำจัดเชื้อก่อโรค ท้ายที่สุด สิ่งนี้อาจทำให้ยาฆ่าเชื้อโรคใช้ไม่ได้ผลและเกิดความเสี่ยงต่อทำให้ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่
  • การเสื่อมสภาพของพื้นผิว: ส่วนผสมทางเคมีที่มีความเป็นกรดหรือเบสมากเกินไปไม่เพียงแค่สูญเสียผลิตภัณฑ์โดยเปล่าประโยชน์ แต่สามารถทำให้พื้นผิวต่าง ๆ ลอกได้ ทำให้ต้องฟื้นฟูและเปลี่ยนใหม่โดยไม่จำเป็น  
  • การปฏิบัติตามกฎระเบียบ: ระบบการจัดการสารเคมีลดความผิดพลาดของมนุษย์ในการตวง ให้ความมั่นใจว่าสารเคมีที่จ่ายจะตรงตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้อย่างแม่นยำและสม่ำเสมอ

ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม

 • ผลลัพธ์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งของการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องคือข้อได้เปรียบด้านสิ่งแวดล้อมที่สามารถนำมาสู่อาคารของคุณ การผสมกันอย่างถูกต้องระหว่างน้ำยาเคมีและน้ำจะช่วยป้องกันการเสื่อมของสารฆ่าเชื้อโรคที่มีราคาแพง และลดการสูญเสียผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ส่วนผสมที่ถูกต้องจะจ่ายน้ำในปริมาณที่เหมาะสมซึ่งจะช่วยลดการใช้น้ำในอาคาร

ความแม่นยำนั้นสามารถทำได้

 • ชัดเจนว่าความแม่นยำในการผสมน้ำยาเคมีเข้มข้นสามารถส่งผลกระทบต่อส่วนต่าง ๆ ของการจัดการอาคารของคุณตั้งแต่งบประมาณ จนถึงค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยรวมของอาคาร เพื่อแก้ปัญหาซึ่งมาพร้อมกับความไม่แม่นยำ กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดการสารเคมี 3M นำเสนอความแม่นยำที่จะช่วยให้คุณและพนักงานทำความสะอาดเจือจางน้ำยาเคมีเข้มข้นได้อย่างถูกต้อง  

  กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดการสารเคมี 3M ประกอบด้วยสองผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนใครเพื่อช่วยให้ได้ความแม่นยำที่ดีขึ้น:
   

  1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ควบคุมการไหล 3M เป็นผลิตภัณฑ์ที่กระทัดรัดซึ่งออกแบบมาเพื่อลดปริมาณการสูญเสียสารเคมีให้เหลือน้อยที่สุดด้วยน้ำยาเคมีเข้มข้นเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม 25 ชนิด โดยเฉลี่ยแล้วกลุ่มผลิตภัณฑ์ควบคุมการไหล 3M นั้นมีความแม่นยำในการเจือจางน้ำยาเคมีเข้มข้นมากกว่าระบบคู่แข่งที่ใกล้เคียงกันที่สุดถึง 60 เปอร์เซ็นต์เมื่อทำการทดสอบภายใต้สภาพห้องปฏิบัติการ กลไกการล็อคแบบสามจุดช่วยจำกัดศักยภาพการสัมผัสกับสารเคมี ปกป้องพนักงานทำความสะอาด
  2. 3M™ Twist ’n Fill™ เป็นเครื่องจ่ายน้ำยาเคมีอเนกประสงค์ที่เจือจางน้ำยาเคมีเข้มข้น 3M ได้มากถึง 33 ชนิดภายในเวลาไม่กี่วินาที ขวดแต่ละขวดได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับใช้กับเครื่องจ่ายน้ำยานี้เท่านั้น และมาพร้อมกับหัววัดความเจือจางที่อยู่ในขวดเพื่อให้อยู่กับน้ำยา ระบบนำมาซึ่งการเจือจางที่แม่นยำยิ่งขึ้น ผสมง่าย ลดของเสีย และประหยัดเงินในระยะยาว

  การให้ได้มาซึ่งส่วนผสมสารเคมีที่แม่นยำอาจดูเหมือนเป็นเรื่องไม่สำคัญในแผนการดูแลรักษาหรือกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนอันยิ่งใหญ่ของคุณ แต่ความไม่ถูกต้องในการจ่ายน้ำยาเคมีอาจทำลายส่วนที่สำคัญที่สุด ความปลอดภัยของอาคาร การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และสิ่งแวดล้อม


  3M และ Twist 'n Fill เป็นเครื่องหมายการค้าของ 3M © 3M 2019 สงวนลิขสิทธิ์