3M™ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเชิงพาณิชย์และการปรับปรุงภายในอาคาร

การถูพื้น: ควบคุมได้ดีขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์แบบใช้แล้วทิ้ง

การป้องกันการติดเชื้อเกิดขึ้นในระดับจุลภาคด้วยกลยุทธ์การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อที่ผู้จัดการอาคารกำหนด คุณรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องยากที่จะเอาชนะ - ไม่มีอาคารสถานที่ใดที่ปลอดเชื้อโรค 100% แต่มีผลิตภัณฑ์และวิธีปฏิบัติหลายอย่างที่สามารถยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรคและเป็นประโยชน์ต่อสถานที่โดยรวม

ด้วยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นซึ่งเชื่อมโยงกับการติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในการลดค่าใช้จ่ายและรักษาสุขภาพของผู้ป่วย การใช้แผ่นเช็ดสำหรับไม้ถูพื้นแบบใช้แล้วทิ้งแทนที่จะเป็นแบบซักได้เป็นวิธีง่ายๆ ในการควบคุมการเติบโตและการแพร่กระจายของจุลินทรีย์ที่เป็นอันตราย ปกป้องให้ผู้ป่วยปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการติดเชื้อที่มีราคาแพง


แบบซักได้กับแบบใช้แล้วทิ้ง

แผ่นเช็ดสำหรับไม้ถูพื้นแบบซักล้างทำความสะอาดได้ประกอบด้วยวัสดุต่างๆ เช่น ไมโครไฟเบอร์หรือผ้าฝ้าย และทางอาคารสถานที่ต้องซักผ้าเช็ดเหล่านี้เพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำ อาคารสถานที่ที่มีขนาดเล็กลงมาอาจใช้ไม้ถูพื้นแบบผ้าและถังน้ำเพื่อทำความสะอาด พร้อมกับใช้สายยางและอ่างล้าง ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติที่ล้าสมัยและไม่มีประสิทธิภาพ

ในทางตรงกันข้าม แผ่นเช็ดสำหรับไม้ถูพื้นแบบใช้แล้วทิ้งถูกออกแบบมาเพื่อใช้เพียงครั้งเดียว นอกเหนือจากการซักล้างแผ่นเช็ดทำความสะอาดหลังการใช้งาน ความแตกต่างที่โดดเด่นระหว่างแผ่นเช็ดทั้งสองชนิดคือผลลัพธ์ที่ได้


การถูพื้นควรเป็นการหยุดการแพร่กระจายเชื้อโรค

แม้ว่าหลังจากซักแผ่นเช็ดสำหรับไม้ถูพื้นแบบซักล้างได้แล้วก็ยังคงอาจเป็นสาเหตุของการแพร่กระจายเชื้อโรคในระหว่างกระบวนการทำความสะอาด การลดการแพร่กระจายของเชื้อจุลินทรีย์เป็นเรื่องสำคัญกับทุกสถานที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานพยาบาลที่มีผู้ป่วยที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ

การวิจัยแสดงให้เห็นว่าแผ่นเช็ดสำหรับไม้ถูพื้นแบบซักล้างได้จะไม่กลับมาสะอาดอีกครั้งหลังจากการซัก และยังกลายเป็นแหล่งสะสมแบคทีเรียอันตรายที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนข้ามพื้นที่ ในความเป็นจริงแล้ว จากการศึกษาในปี 2013 พบว่า 27% ของหัวไม้ถูพื้นที่ถูกฟอกใหม่จากโรงพยาบาล 11 แห่งที่แตกต่างกัน มีการทดสอบแล้วพบว่ามีเชื้อโรค

แผ่นเช็ดสำหรับไม้ถูพื้นแบบซักล้างได้ทุกชิ้นต้องใช้อุณหภูมิและเวลาที่แน่นอนในการฆ่าเชื้ออย่างถูกต้อง แต่ขั้นตอนการซักส่วนใหญ่ไม่เพียงพอและอาจทำลายไมโครไฟเบอร์ในผ้าเช็ดซึ่งเป็นความสามารถในการทำความสะอาดของแผ่นเช็ด แผ่นเช็ดสำหรับไม้ถูพื้นแบบใช้แล้วทิ้งรับประกันถึงกำลังในการขัดและความสะอาดแบบเดียวกัน ในขณะเดียวกันยังลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของแบคทีเรียอีกด้วย


ประโยชน์ที่ขาดไม่ได้

นอกเหนือจากการป้องกันการติดเชื้อ การตัดสินใจเปลี่ยนจากแผ่นทำความสะอาดแบบซักได้ไปเป็นแผ่นเช็ดแบบใช้แล้วทิ้งทำให้คุณได้รับประโยชน์มากมายที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อประสบการณ์การทำความสะอาด ตั้งแต่การใช้งานที่ง่ายดายไปจนถึงวัสดุรูปร่างสวยงาม และประสิทธิภาพยอดเยี่ยมเพื่อความสะอาดโดยรวมที่ดีขึ้น
 

  • ลดความเมื่อยล้าในการทำความสะอาด: การถูพื้นผิวขนาดใหญ่เป็นงานที่ต้องทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าและก่อให้เกิดความเครียดแก่พนักงานทำความสะอาด เนื่องจากการลากไม้ถูพื้นเป็นการบ่งบอกระดับความพยายามของพนักงานที่ออกแรงเมื่อพวกเขาใช้แผ่นเช็ดทำความสะอาด 3M™ Easy Clean แผ่นเช็ดสำหรับไม้ถูพื้นแบบใช้แล้วทิ้งเป็นแบบลากต่ำ ซึ่งไม่ต้องใช้แรงมากเท่าเดิมเพรามีการยึดเกาะและแรงเสียดทานต่ำ และเป็นวิธีแก้ปัญหาที่เห็นผลในทันที
  • ช่วยสร้างความประทับใจครั้งแรกที่ดีขึ้น: สำหรับผู้มาเยือน การได้เห็นไม้ถูพื้นที่สกปรกและถังน้ำสามารถทำให้ความประทับใจในสถานที่ลดลง นอกจากนี้ หากซักแผ่นเช็ดสำหรับไม้ถูพื้นไม่สะอาดอาจก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ แผ่นเช็ดสำหรับไม้ถูพื้นแบบใช้แล้วทิ้งจะกำจัดกลิ่นและภาพไม่พึงประสงค์ออกไป
  • เพิ่มผลผลิต: แผ่นเช็ดสำหรับไม้ถูพื้นแบบใช้แล้วทิ้งจะช่วยลดเวลาทำงานให้สั้นลง พนักงานทำความสะอาดสามารถทำแค่เพียงทิ้งแผ่นเช็ดไม้ถูพื้นหลังทำความสะอาด เมื่อเทียบกับความจำเป็นในการให้ใครสักคนและสถานที่สักที่เพื่อซักล้างแผ่นเช็ดไม้ถูพื้น
  • รักษาประสิทธิภาพการทำความสะอาด: การทำความสะอาดแผ่นเช็ดไม้ถูพื้นบ่อยครั้งจะทำให้ความสามารถในการทำความสะอาดของไม้ถูพื้นโดยรวมลดลง การเลือกใช้แผ่นเช็ดสำหรับไม้ถูพื้นแบบใช้แล้วทิ้งจะช่วยควบคุมคุณภาพ และทำให้มั่นใจได้ว่าการทำความสะอาดจะได้ผลดีที่สุดทุกครั้ง
  • เพิ่มความปลอดภัย: การยกเลิกความจำเป็นในการจัดเก็บและขนส่งไม้ถูพื้นที่สกปรกเพื่อซักล้างจะช่วยลดโอกาสที่แบคทีเรียจะสัมผัสกับพนักงานและผู้มาเยือน

แผ่นเช็ดสำหรับไม้ถูพื้นแบบใช้แล้วทิ้งเป็นความก้าวหน้าครั้งใหม่ที่ช่วยให้สถานที่ได้สัมผัสถึงประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้น และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเป็นอีกช่องทางในการป้องกันการติดเชื้อ ค้นพบประโยชน์เพิ่มเติมของแผ่นเช็ดสำหรับไม้ถูพื้นแบบใช้แล้วทิ้ง ไปที่: www.3m.com/mops.