3M™ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเชิงพาณิชย์และการปรับปรุงภายในอาคาร

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ค้นหาเอกสารข้อมูลความปลอดภัยที่มีการเข้าใช้มากที่สุดด้านล่าง

Safety Data Sheet Finder

Use this Safety Data Sheets Finder to access commercial cleaning documents.

การค้นหา SDS ใน ประเทศไทย

ค้นหาผลลัพธ์

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) บนเว็บไซต์นี้อาจไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่บัญญัติไว้โดยกฎหมายในประเทศของคุณ หากต้องการรับสำเนา SDS ในรูปแบบที่กำหนดโดยกฎหมายในประเทศของคุณ โปรดติดต่อบริษัทในเครือ 3M ในพื้นที่ของคุณหรือโทร 1-888-364-3577 หรือ 1-651-737-6501 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เรายังนำเสนอข้อมูล SDS แบบออนไลน์สำหรับประเทศอื่น ๆ ในภาษาท้องถิ่นของประเทศนั้นอีกด้วย 

เคล็ดลับ

เอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัย (SDS) สำหรับผลิตภัณฑ์ของ 3เอ็ม จะมีไว้ให้สำหรับผู้ใช้งานสารอันตราย

3เอ็ม ยินยอมให้คุณเข้าถึงข้อมูล SDS โดยมีข้อกำหนดว่าข้อมูลจะต้องถูกคัดลอกไปอย่างครบถ้วนโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เว้นแต่จะได้รับการตกลงยินยอมล่วงหน้าจาก 3เอ็ม และจะต้องไม่นำเอกสารทั้งตัวจริงหรือสำเนาไปขายทอด หรือนำไปจัดจำหน่าย โดยมีเจตนาเพื่อแสวงหาผลกำไรจากเอกสารดังกล่าว

 

ชื่อ/หมายเลขผลิตภัณฑ์

คุณสามารถกรอกทั้งคำและตัวเลขผสมกันลงในช่องชื่อ/หมายเลขผลิตภัณฑ์ เช่น สำหรับชื่อผลิตภัณฑ์และหมายเลขรุ่น

ตัวอย่าง: ทำความสะอาด โต๊ะ 573 เมื่อต้องการค้นหา 3M™ Desk and Office Cleaner

 

รูปแบบหมายเลข SDS และ 3เอ็ม ID

ตัวอย่าง: 10-0157-7 และ 70-0160-6830-9

 

หมายเลข SDS

ตัวเลขเหล่านี้อาจจะพบได้บนบรรุจภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ในบางครั้ง

 

ส่วนแตกย่อย

ไม่ทราบหมายเลข SDS ทั้งหมดใช่หรือไม่ กรอกเพียงแค่อย่างน้อยสองหลัก

 

คำถาม SDS

โทร 1-888-364-3577 หรือ 1-651-737-6501 หากคุณไม่พบข้อมูล SDS ที่ต้องการ