3M: committed to improving lives; respirators on the manufacture line

มุ่งเน้นการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอยู่แนวหน้าในการต่อสู้วิกฤติไวรัส โควิด-19

ภารกิจสำคัญของเราคือ การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลให้แก่เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์

คลิกเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มธุรกิจ 3เอ็ม สำหรับมืออาชีพ

ดูผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

เลือกเทคโนโลยีด้านล่างเพื่อดูว่าแนวคิดของเรายังคงโลดแล่น และเชื่อมโยงกับแนวคิดอื่นๆ ในอันที่จะช่วยแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลก


แบรนด์ 3เอ็ม

รากฐานของ 3เอ็ม สื่อออกมาในรูปแบบของแบรนด์หลักและกลุ่มธุรกิจที่เราดูแล


เกี่ยวกับ 3เอ็ม

  • 3M Center

    เราช่วยลดน้ำหนักสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เพื่อให้สามารถส่งพลังงานไฟฟ้าได้ในปริมาณที่มากขึ้นไปยังผู้ใช้งานที่มากขึ้น เราช่วยให้อุตสาหกรรมการผลิตใช้พลังงานน้อยลงในขณะที่สร้างผลผลิตได้มากขึ้น เราทำให้การส่งข้อมูลสุขภาพเป็นไปแบบอัตโนมัติอย่างถูกต้อง ไปยังบุคคลที่ถูกต้อง  3เอ็ม สร้างแรงบันดาลใจสำหรับนวัตกรรมและการก้าวไปข้างหน้าในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ทั่วโลก ทั้งหมดนี้ล้วนทำให้เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริงและยั่งยืน โดยตระหนักถึงการปกป้องสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม และความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ เราใช้วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมของเรา เพื่อสร้างสิ่งที่เป็นไปได้ต่อทุกๆ ชีวิตทั่วโลก