1. ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ 3เอ็ม
138 ผลการค้นหา 
138 ผลการค้นหา 
วัสดุสะท้อนแสงสำหรับป้ายจราจร

โซลูชั่นผลิตภัณฑ์สะท้อนแสงสำหรับ ป้ายจราจร (Road Traffic Signs)

ป้ายจราจรที่สว่างกว่าเพื่อท้องถนนที่ปลอดภัยยิ่งกว่าเดิม

3เอ็ม ให้บริการโซลูชั่นความปลอดภัยชั้นนำด้านการจราจรทั่วโลก เทคโนโลยีสะท้อนแสงกลับเป็นหนึ่งในนั้น ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ 3เอ็ม ได้บุกเบิกพัฒนาร่วมมากว่า 80 ปี ดูประสิทธิภาพการสะท้อนแสงคืนของแผ่นสะท้อนแสง 3M™ เอ็นจิเนียร์เกรด, แผ่นสะท้อนแสง 3M™ ไฮอินเทนซิตี้พริสเมติกเกรด และแผ่นสะท้อนแสง 3M™ ไดมอนด์เกรดคิวบ์ Diamond Grade ™ Cube เพื่อการเลือกกำหนดระดับการมองเห็นเมื่อต้องออกแบบถนนให้มีความปลอดภัย 


แผ่นสะท้อนแสงที่มีให้เลือกหลากหลายเกรดและมีประสิทธิภาพหลายระดับ

 ประเภทของท้องถนนและการใช้งานที่แตกต่างกันทำให้จำเป็นต้องเลือกใช้แผ่นสะท้อนแสงในระดับที่เหมาะสม เพื่อทัศนวิสัยในการมองเห็นที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ค้นหาแผ่นสะท้อนแสงที่เหมาะสมสำหรับโครงการของคุณ และดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผ่นสะท้อนแสงเกรดต่างๆ ด้านล่าง:

โครงสร้าง

Enclosed lens
retroreflective
technology
  


เทคโนโลยีสะท้อนแสงแบบลูกแก้วที่มีการเคลือบไอโลหะ ที่ฝังอยู่ในชั้นเรซิน ปิดทับด้วยฟิล์มโปร่งใส

Polycarbonate
cube corner
retroreflective
technology


เทคโนโลยีสะท้อนแสงแบบ
ปริซึมลูกบาศก์ ผิวหน้า
เคลือบทับด้วยเรซิน
สังเคราะห์ ที่มีความแข็งแรง
และทนทาน

Truncated cube
retroreflective
technology
  


เทคโนโลยีสะท้อนแสงแบบ
ปริซึมของมุมเหลี่ยม
ผิวหน้าเคลือบทับด้วยเรซิน
สังเคราะห์ ที่มีความแข็งแรง
และทนทาน

Full cube
retroreflective
technology
  


เทคโนโลยีสะท้อนแสงแบบ
ปริซึมลูกบาศก์
ผิวหน้าเคลือบทับด้วยเรซิน
สังเคราะห์ ที่มีความแข็งแรง
และทนทาน

ผลิตภัณฑ์ แผ่นสะท้อนแสง 3M™
เอนจิเนียร์เกรด
(3M™ Engineer Grade Reflective Sheeting)
แผ่นสะท้อนแสง 3M™
เอนจิเนียร์พริสเมติกเกรด
(3M™ Engineer Prismatic Grade Reflective Sheeting)
แผ่นสะท้อนแสง 3M™
ไฮอินเทนซิตี้พริสเมติกเกรด
(3M™ High Intensity Prismatic Grade Reflective Sheeting)
แผ่นสะท้อนแสง3M™
ไดมอนด์เกรดคิวบ์
(3M™ Diamond Grade™ DG3 Reflective Sheeting)
ประสิทธิภาพของแสงที่สะท้อนกลับมายังผู้ขับขี่ 10% 14% 32% 58%
ลักษณะผิวหน้า
ผิวหน้าเรียบ เป็นมัน
ผิวหน้าเรียบมัน
ลดการจับตัวของฝุ่นละออง
ทำความสะอาดได้ง่าย
ผิวหน้าเรียบมัน
ลดการจับตัวของฝุ่นละออง
ทำความสะอาดได้ง่าย
ผิวหน้าเรียบมัน
ลดการจับตัวของฝุ่นละออง
ทำความสะอาดได้ง่าย
ลักษณะภายน
อกที่มองเห็น


ไม่มีลวดลาย
มีลายเป็นรูปสี่เหลี่ยม
ข้าวหลามตัด และสัญลักษณ์
“EGP” ที่ด้านหน้า เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบวัสดุ
มีลายเป็นรูปสี่เหลี่ยม
ข้าวหลามตัด และสัญลักษณ์
“3M HI 3930” ที่ด้านหน้า เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบวัสดุ


มีลายเป็นรูปสี่เหลี่ยม
ข้าวหลามตัด และสัญลักษณ์
“3M DG 4000” ที่ด้านหน้า เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบวัสดุ


สัมประสิทธิการสะท้อนแสง ที่มุม 0.2⁰ / -4⁰
(หน่วย: CPL
หรือ แคนเดลา
ต่อลักซ์ต่อ
ตารางเมตร)

มอก.606-2549 แบบที่ 1 เกณฑ์กำหนดของค่าการสะท้อนแสงสำหรับสีขาวคือ
70 CPL
ตัวอย่างค่ารายงานผลสีขาว 95 CPL


(ตามรายงานทดสอบสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง)

มอก.606-2549 แบบที่ 1 เกณฑ์กำหนดของค่าการสะท้อนแสงสำหรับสีขาวคือ 70 CPL
ตัวอย่างค่ารายงานผลสีขาว 149 CPL


(ตามรายงานทดสอบสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง)

มอก.606-2549 แบบที่ 4 เกณฑ์กำหนดของค่าการสะท้อนแสงสำหรับสีขาวคือ 360 CPL
ตัวอย่างค่ารายงานผลสีขาว 374 CPL


(ตามรายงานทดสอบสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง)

มอก.606-2549 แบบที่ 9 เกณฑ์กำหนดของค่าการสะท้อนแสงสำหรับสีขาวคือ 380 CPL

ASTM D4956 Type 11 เกณฑ์กำหนดของค่าการสะท้อนแสงสำหรับสีขาวคือ 580 CPL

ตัวอย่างค่ารายงานผลสีขาว 657 CPL


(ตามรายงานทดสอบสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง)

อายุการใช้งาน
(การรับประกัน)

5 ปี
เงื่อนไข การไม่หลุดล่อนของกาว และค่าสะท้อนแสงจะต้องไม่ต่ำกว่า 50%
ของค่าเริ่มต้น


(เช่น สีขาวต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 35 CPL)

5 ปี
เงื่อนไข การไม่หลุดล่อนของกาว และค่าสะท้อนแสงจะต้องไม่ต่ำกว่า 50%
ของค่าเริ่มต้น


(เช่น สีขาวต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 35 CPL)

10 ปี
เงื่อนไข การไม่หลุดล่อนของกาว และค่าสะท้อนแสงจะต้องไม่ต่ำกว่า 70%
ของค่าเริ่มต้น


(เช่น สีขาวต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 252 CPL)

10 ปี
เงื่อนไข การไม่หลุดล่อนของกาว และค่าสะท้อนแสงจะต้องไม่ต่ำกว่า 70%
ของค่าเริ่มต้น


(เช่น สีขาว
ตามมอก.606-2549
แบบที่ 9 ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า
266 CPL

ตาม ASTM D4956
Type XI ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า
406 CPL )


3 ปี สำหรับ
สีส้มฟลูออเรสเซนต์
7 ปี สำหรับ
สีเหลืองฟลูออเรสเซนต์,
สีเหลืองเขียวฟลูออเรสเซนต์

การมองเห็นในเวลากลางวัน-กลางคืน
มาตรฐานรับรอง

มอก. 606-2549 แบบที่ 1
และ ASTM D4956 Type I

มอก. 606-2549 แบบที่ 1
ASTM D4956 Type I

มอก. 606-2549 แบบที่ 4
และ ASTM D4956 Type IV

มอก. 606-2549 แบบที่ 9
และ ASTM D4956 Type IX and XI


*สำหรับข้อมูลการรับประกันฉบับเต็ม โปรดติดต่อตัวแทนของ 3เอ็ม


วิธีใช้แผ่นสะท้อนแสง

ค้นหาแผ่นสะท้อนแสงสำหรับป้ายจราจรที่ตรงตามข้อกำหนดในโครงการ หรือความต้องการของคุณ ตัดสินใจอย่างชาญฉลาดโดยการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบที่จำเป็นและกระบวนการติดตั้ง


ดูว่าแผ่นป้ายสะท้อนแสงของ 3เอ็ม ในโครงการของคุณจะมีลักษณะเป็นอย่างไร


กรณีศึกษา: ความสว่างของป้ายจราจรที่มากขึ้น บนทางหลวงในสหรัฐฯ เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยมากขึ้นของผู้สูงอายุและนักท่องเที่ยว


ต้องการทราบข้อมูลคุณสมบัติ (specification) หรือราคาใช่หรือไม่ เราพร้อมให้ความช่วยเหลืออยู่เสมอ

ค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของคุณ ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ สถานที่ซื้อ และอื่นๆ โดยสอบถามเรา

  • กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง ยกเว้นช่องที่ระบุว่าเป็นทางเลือก

  •  
  •  
  •  

  •  
  • 3M คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างจริงจัง 3M และบริษัทภายนอกที่ได้รับอนุญาตจะใช้ข้อมูลที่คุณระบุโดยปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เพื่อส่งข้อมูลการสื่อสารต่างๆ ซึ่งอาจรวมถึงโปรโมชั่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอบริการ โปรดทราบว่าข้อมูลนี้อาจจัดเก็บไว้ในสหรัฐอเมริกา หากคุณไม่ยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะนี้ โปรดอย่าใช้ระบบนี้

  • ส่ง
แสดง 1-24 จาก 138 ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกัน