1. ประเทศไทย
  2. ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ 3เอ็ม

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหน้าสัมผัส 3M™ Quick Drying Contact Cleaner 16-102, 297g (10.5 oz)

3M ID 80610927883
  • ใช้ฉีดเพื่อทำความสะอาดฝุ่นละออง คราบน้ำ คราบดินโคลน และสิ่งสกปรกต่างๆ สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
  • ใช้ฉีดทำความสะอาดฝุ่นละออง, คราบน้ำ, คราบดินโคลน และสิ่งสกปรกต่างๆ
  • ระเหยเร็ว ไม่ทิ้งคราบ
  • ไม่มีส่วนผสมของสาร CFC
 เพิ่มเติม
ดูรายละเอียดทั้งหมด
รายละเอียด

เหมาะสำหรับทำความสะอาดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หรือหน้าสัผัสทางไฟฟ้า จุดต่อสาย และอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ปลั๊ก สวิตช์ แจ็ค เบรกเกอร์ รีเลย์ในชุดควบคุมมอเตอร์ ระเหยได้เร็วโดยไม่ทิ้งคราบ และไม่มีส่วนผสมของสาร CFC

  • ใช้ฉีดเพื่อทำความสะอาดฝุ่นละออง คราบน้ำ คราบดินโคลน และสิ่งสกปรกต่างๆ สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
  • ใช้ฉีดทำความสะอาดฝุ่นละออง, คราบน้ำ, คราบดินโคลน และสิ่งสกปรกต่างๆ
  • ระเหยเร็ว ไม่ทิ้งคราบ
  • ไม่มีส่วนผสมของสาร CFC