1. ประเทศไทย
  2. ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ 3เอ็ม

3M™ Enviro Swab ENVSWB100, 100 EA/Case

3M ID 70201174169
  • ชุดสวอปพร้อมใช้งาน สามารถเข้าถึงมุมและบริเวณที่เข้าถึงได้ยากเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการทดสอบ
  • ใช้แถบเป็นตัวบ่งชี้ว่ามีการใช้สวอปแล้ว
  • การออกแบบช่วยปรับปรุงการสุ่มตัวอย่างให้มีความสม่ำเสมอจากเทคโนโลยีสู่เทคโนโลยีและจากโรงงานสู่โรงงาน
  • ถุงที่ซีลปิดช่วยทำให้ถุงปิดแน่นสำหรับการขนส่งตัวอย่าง
 เพิ่มเติม
ดูรายละเอียดทั้งหมด
รายละเอียด

ชุดสวอปสำหรับเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมของ 3M มีการชุบน้ำหมาดๆ พร้อมใช้งานสำหรับการเก็บตัวอย่างบนพื้นผิวสัมผัสอาหารทุกประเภทในอุตสาหกรรมอาหาร

Each swab is in a close sealed tube and pre moistened with a neutralizing solution, avoiding the need to moisten the swabs and reducing the risk of cross contamination. The large swab head and shaped tip collect organisms from hard to reach areas efficiently. The tamper evident band acts as a good safety indicator to show whether the swab has been used. Resealable tubes prevent one swab from contaminating other testing swabs making it ideal for use throughout the plant. The 3M™ Enviro Swab is not recommended for use in "dry" facilities where completely dry sampling is required.

The Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) approach is the most widely accepted food safety management protocol worldwide. Sample collection products from 3M are a crucial part of this approach to identify potential food borne hazards and pinpoint where they reside. Portability, stable enrichment media, and easy to handle swabs and sponges are designed to test for a wide variety of potential hazards and deliver exceptionally accurate results. They are engineered to safely gather, hold, and secure contents from the collection site to the lab without leaking or compromising the sample.

  • ชุดสวอปพร้อมใช้งาน สามารถเข้าถึงมุมและบริเวณที่เข้าถึงได้ยากเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการทดสอบ
  • ใช้แถบเป็นตัวบ่งชี้ว่ามีการใช้สวอปแล้ว
  • การออกแบบช่วยปรับปรุงการสุ่มตัวอย่างให้มีความสม่ำเสมอจากเทคโนโลยีสู่เทคโนโลยีและจากโรงงานสู่โรงงาน
  • ถุงที่ซีลปิดช่วยทำให้ถุงปิดแน่นสำหรับการขนส่งตัวอย่าง
คุณลักษณะเฉพาะ
Media Type
Neutralizing Buffer
Test Type
Environmental
ประเภทผลิตภัณฑ์
Swab
แบรนด์
3M™