1. ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ 3เอ็ม

3M™ Mollusk Protein ELISA Kit E96MOL, 96 wells/kit, 1 EA

3M ID 70201175786
  • ผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบมาเพื่อตรวจหาโปรตีนเป้าหมายทั้งในผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านและไม่ผ่านกระบวนการแปรรูป
  • การทดสอบสามารถรองรับการสวอปสิ่งแวดล้อม น้ำล้าง CIP และตัวอย่างอาหาร
  • โปรโตคอลในขั้นตอนการสกัดที่เหมือนกันสามารถเพิ่มความคล่องตัวในการทดสอบของพนักงาน, ช่วยให้ประหยัดรีเอเจนต์และประหยัดเวลา
  • การทดสอบสามารถรองรับการสวอปสิ่งแวดล้อม น้ำล้าง CIP และตัวอย่างอาหาร
 เพิ่มเติม
รายละเอียด

ชุดทดสอบ ELISA ตรวจหาโปรตีนของ 3M สำหรับตรวจหาโปรตีนในน้ำล้างสุดท้ายของการทำ CIP, ตัวอย่างสวอปจากสิ่งแวดล้อม, ส่วนผสมของอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป

  • ผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบมาเพื่อตรวจหาโปรตีนเป้าหมายทั้งในผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านและไม่ผ่านกระบวนการแปรรูป
  • การทดสอบสามารถรองรับการสวอปสิ่งแวดล้อม น้ำล้าง CIP และตัวอย่างอาหาร
  • โปรโตคอลในขั้นตอนการสกัดที่เหมือนกันสามารถเพิ่มความคล่องตัวในการทดสอบของพนักงาน, ช่วยให้ประหยัดรีเอเจนต์และประหยัดเวลา
  • การทดสอบสามารถรองรับการสวอปสิ่งแวดล้อม น้ำล้าง CIP และตัวอย่างอาหาร
คุณลักษณะเฉพาะ
Manufacturing Segment
Ready-to-eat
Product Code
E96MOL
Storage Temperature
36-46°F
Test Type
Allergen
ประเภทผลิตภัณฑ์
Test
แบรนด์
3M™