1. ประเทศไทย
  2. ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ 3เอ็ม

3M™ Novec™ 7100 Engineered Fluid

3M ID XT002092606
  • ไม่ติดไฟ
  • ไม่นำไฟฟ้า
  • สามารถใช้กับงานพลาสติกได้เป็นอย่างดี
  • ค่าความเป็นพิษต่ำ
 เพิ่มเติม
ดูรายละเอียดทั้งหมด
รายละเอียด

3M ™ Novec ™ 7100 fluid เป็นสารที่มีจุดเดือดที่เหมาะสมกับการระบายความร้อน โดยมีคุณสมบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีความปลอดภัย ซึ่งเหมาะกับการถ่ายเทความร้อน ตัวทำละลาย ทำความสะอาดชิ้นงาน และเป็นสารหล่อลื่นในอุตสาหกรรมต่างๆ

  • ไม่ติดไฟ
  • ไม่นำไฟฟ้า
  • สามารถใช้กับงานพลาสติกได้เป็นอย่างดี
  • ค่าความเป็นพิษต่ำ
คุณลักษณะเฉพาะ
Product Series
Novec 7100
แบรนด์
Novec™
ทรัพยากร