1. ประเทศไทย
  2. ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ 3เอ็ม

3M™ Novec™ 7100DL Engineered Fluid, 3.5-gal Container (40 ปอนด์, 18.4 กิโลกรัม)

3M ID 98021228634
  • ไม่ติดไฟ
  • ไม่นำไฟฟ้า
  • เข้ากันได้กับพลาสติก
  • ค่าความเป็นพิษต่ำ
 เพิ่มเติม
ดูรายละเอียดทั้งหมด
รายละเอียด

3M ™ Novec ™ 7100DL เป็นสารที่มีจุดเดือดที่เหมาะสมกับดารระบายความร้อน โดยมีคุณสมบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีความปลอดภัย ซึ่งเหมาะกับการถ่ายเทความร้อน ตัวทำละลาย ทำความสะอาดชิ้นงาน และเป็นสารหล่อลื่นในอุตสาหกรรมต่างๆ

  • ไม่ติดไฟ
  • ไม่นำไฟฟ้า
  • เข้ากันได้กับพลาสติก
  • ค่าความเป็นพิษต่ำ
คุณลักษณะเฉพาะ
Boiling Point Range
50 °C - 100 °C
Cleaning Strength
Light Duty
Compatibility
ABS / polycarbonate, Acrylics, Ceramics, Metals, Plastics, Silicones, Solvent-resistant plastics
Dielectric Strength Range
20 - 35 kV
Fluorocarbon Solubility
สูง
GWP (IPCC 2007)
297 (100 yr ITH)
GWP Range
ต่ำ
Hydrocarbon Solubility
กลาง
Max Use Temp Range
<150 Degree C
Overall Height (Metric)
26.04 ซม
Plastic Elastomer Compatibility
Excellent
Product Series
Novec 7100DL
Purity Grade
Disk Lube
Volume (Metric)
13.25 L
ความยาวโดยรวม (เมตริก)
29.21 ซม
แบรนด์
Novec™
ทรัพยากร