1. ประเทศไทย
  2. ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ 3เอ็ม

3M™ Petrifilm™ Coliform Count Plates 6410, 50 plate/Box

3M ID UU008196444
  • ผลการทดสอบภายใน 24 ชั่วโมง
  • แผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปพร้อมใช้ ลดเวลาในการเตรียมและลดขั้นตอนยุ่งยากในการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ
  • การแปลผลสำเร็จด้วยเครื่องอ่านแผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปของ 3M ค่าที่อ่านได้มีความสม่ำเสมอ มีความรวดเร็ว สามารถอ่านและและบันทึกผลโดยอัตโนมัติ
  • This plate has been awarded Official Methods of Analysis (OMA) #986.33 for Milk, OMA #989.10 for dairy products and OMA #991.14 for Food NF VALIDATION certificates: 3M 01/02-09/89 A for all human food products (except raw shelffish), Pet Food and Environmental samples, 3M 01/02-09/89 B for all human food products (except raw shelffish), and 3M 01/02-09/89 C for all human food products by AFNOR Certification
 เพิ่มเติม
ดูรายละเอียดทั้งหมด
รายละเอียด

แผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปสำหรับทดสอบเชื้อโคลิฟอร์มของ 3M เป็นวิธีที่ประหยัดต้นทุน ใช้งานสะดวกและผลการทดสอบเชื่อถือได้ ใช้สำหรับการทดสอบอุปกรณ์ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์และตัวอย่างสิ่งแวดล้อมในการผลิต

  • ผลการทดสอบภายใน 24 ชั่วโมง
  • แผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปพร้อมใช้ ลดเวลาในการเตรียมและลดขั้นตอนยุ่งยากในการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ
  • การแปลผลสำเร็จด้วยเครื่องอ่านแผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปของ 3M ค่าที่อ่านได้มีความสม่ำเสมอ มีความรวดเร็ว สามารถอ่านและและบันทึกผลโดยอัตโนมัติ
  • This plate has been awarded Official Methods of Analysis (OMA) #986.33 for Milk, OMA #989.10 for dairy products and OMA #991.14 for Food NF VALIDATION certificates: 3M 01/02-09/89 A for all human food products (except raw shelffish), Pet Food and Environmental samples, 3M 01/02-09/89 B for all human food products (except raw shelffish), and 3M 01/02-09/89 C for all human food products by AFNOR Certification
คุณลักษณะเฉพาะ
Storage Temperature
Store at temperatures less than or equal to 8°C.
Test Type
Environmental Test
แบรนด์
Petrifilm™