1. ประเทศไทย
 2. ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ 3เอ็ม

3M™ Petrifilm™ E. coli/Coliform Count Plate 6404, 50 plate/Box

3M ID 70200572132
 • ยีนยันผลอีโคไลภายใน 24-48 ชั่วโมง
 • แผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อพร้อมใช้ ลดเวลาในการเตรียมและขจัดขั้นตอนยุ่งยากในการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ
 • สามารถใช้กับเครื่องอ่านแผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปของ 3M ค่าที่อ่านได้มีความสม่ำเสมอ มีความรวดเร็ว สามารถอ่านและและบันทึกผลโดยอัตโนมัติ
 • แผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปได้รับ Official Methods of Analysis (OMA) #991.14.
 เพิ่มเติม
ดูรายละเอียดทั้งหมด
รายละเอียด

แผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปสำหรับทดสอบเชื้ออีโคไล/โคลิฟอร์มของ 3M เป็นวิธีที่ประหยัดต้นทุน ใช้งานสะดวกและผลการทดสอบเพื่อยืนยันผลเชื่อถือได้ ใช้สำหรับการทดสอบอุปกรณ์ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์และตัวอย่างสิ่งแวดล้อมในการผลิต

The 3M Petrifilm E. coli/Coliform Count Plate is a sample ready culture medium system which contains Violet Red Bile (VRB) nutrients, a cold water soluble gelling agent, an indicator of glucuronidase activity (BCIG), and a tetrazolium indicator that facilitates colony enumeration in food and beverage samples.

These plates provide both E. coli and total Coliform Count information with confirmed results in just 24 48 hours. By eliminating subsequent confirmation steps required with most traditional reference methods, the 3M Petrifilm E. coli/Coliform Count Plates can help increase productivity and reduce overall lab costs.

Three Easy Steps Offer Fast, Easy to Interpret Results:*

1) Inoculate 3M Petrifilm E. coli/Coliform Count Plates are easy to inoculate. Lift the top film and add sample.
2) Incubate The space saving design minimizes incubator space requirements.
3) Interpret** Count the colonies. Confirmed coliforms are red or blue colonies with associated gas bubbles. Confirmed E. coli are blue colonies with associated gas bubbles. Results are fast and accurate.

*Refer to instructions for use for additional information, and more details on validations.
** OMA #991.14

The 3M Petrifilm E. coli/Coliform Count Plate can also be read using the 3M Petrifilm Plate Reader which provides consistent, fast, automated reading and recording of results of 3M Petrifilm Plates (Aerobic Count, Rapid Aerobic Count, Coliform Count, E. coli/Coliform Count, Enterobacteriaceae Count and Select E. coli Count ) in 4 seconds.

The 3M Petrifilm Plate Advantage
In today’s environment of heightened focus on food safety and increasingly stringent quality requirements, labs are under pressure to provide tests that are fast, reliable and consistently accurate. 3M Petrifilm Plates have demonstrated consistent performance that has been cited globally with more than 200 certificates, recognitions, validations, and peer review publications. For more than 30 years, food safety professionals around the world have put their trust in 3M Petrifilm Plates. That’s because 3M Petrifilm Plates have streamlined, standardized and simplified the process of microbial quantitative indicator testing, improving productivity and helping ensure the highest levels of product quality.

 • ยีนยันผลอีโคไลภายใน 24-48 ชั่วโมง
 • แผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อพร้อมใช้ ลดเวลาในการเตรียมและขจัดขั้นตอนยุ่งยากในการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ
 • สามารถใช้กับเครื่องอ่านแผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปของ 3M ค่าที่อ่านได้มีความสม่ำเสมอ มีความรวดเร็ว สามารถอ่านและและบันทึกผลโดยอัตโนมัติ
 • แผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปได้รับ Official Methods of Analysis (OMA) #991.14.
 • 3M™ Petrifilm™ Plates use 75% less energy, use 79% less water, produce 75% less greenhouse gases and result in 66% less waste (by weight and volume) compared to competitive agar methods.
 • Companies worldwide trust 3M Petrifilm Plates to provide accurate, efficient, consistent results.
คุณลักษณะเฉพาะ
Approved Environmental Marketing Claim (EMC)
3M Petrifilm Plates provide a significantly more sustainable alternative to traditional agar tests for quantitative microbial indicator testing of food and beverages. Reducing: 66% Waste 75% Greenhouse Gas Emissions 76% Energy Use 79% Water
Environmental claim being made
Yes
Environmental claim relates to
Product
Evidence for Claim
Self Certified
Manufacturing Segment
Environmental Monitoring, Packaging & Storage Testing, Post-Chill, Pre-Chill, Raw Milk Reception, Ready-to-cook, Ready-to-eat
Product Code
6404
Storage Temperature
Store at temperatures less than or equal to 8°C.
Test Type
Environmental Test
แบรนด์
Petrifilm™