1. ประเทศไทย
  2. ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ 3เอ็ม

3M™ Salmonella Enrichment Base SEB500, 500 g/bottle 1 EA

3M ID 70201173708
  • ชุดสวอปอย่างรวดเร็วของ 3M ช่วยลดแรงงานที่จำเป็นในการเตรียมชุดสวอป และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผ่นทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อม
  • การออกแบบช่วยปรับปรุงการสุ่มตัวอย่างให้มีความสม่ำเสมอจากเทคโนโลยีสู่เทคโนโลยีและจากโรงงานสู่โรงงาน
  • การสวอปตัวอย่างสามารถใช้แบบเปียกหรือแห้งก็ได้และสามารถกำหนดเป้าหมายไปยังพื้นที่ที่เข้าถึงยากเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการสุ่มตัวอย่าง
  • สวอปสำหรับสุ่มตัวอย่างใช้งานง่ายและสามารถลดขั้นตอนการผสมสารละลายเจือจางและการปิเปต เพื่อการสุ่มตัวอย่างได้อย่างรวดเร็ว
 เพิ่มเติม
ดูรายละเอียดทั้งหมด
รายละเอียด

ชุดสวอปอย่างรวดเร็วของ 3M เป็นชุดสวอปสิ่งแวดล้อมสำเร็จรูปที่ประกอบด้วย ก้านสวอปยาว 5 นิ้ว ปลายสวอปทำจากเรยอนที่มีสารละลาย Letheen neutralizing เพื่อช่วยในการฟื้นตัวของเชื้อแบคทีเรีย

The swabs can be used wet or dry to sample surfaces and quickly deliver 1.0 mL of sample onto a 3M™ Petrifilm™ Plate. It can increase cost effectiveness per swab test by reducing the labor required to prepare, gather and plate the sample. There is no need to prepare neutralizing diluents or use a pipette to add the sample to the plate or test. The swab is a convenient and quick collection device for sampling. This sampling device is gamma irradiated against decontamination, making it a ready to use product with a long shelf life. The 3M™ Quick Swab is made in the USA and is ISO 9001:2008 certified for quality assurance. It is intended for lab use only.

The Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) approach is the most widely accepted food safety management protocol worldwide. Sample collection products from 3M are a crucial part of this approach to identify potential food borne hazards and pinpoint where they reside. Portability, stable enrichment media, and easy to handle swabs and sponges are designed to test for a wide variety of potential hazards and deliver exceptionally accurate results. They are engineered to safely gather, hold, and secure contents from the collection site to the lab without leaking or compromising the sample.

The primary use of Letheen Broth is to neutralize the bactericidal action of quaternary ammonium compounds, and for determining the phenol co efficient of cationic surfactants per the recommendation by the Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists (AOAC). Letheen Broth is also used in hygiene swabbing practices where neutralizing quaternary ammonium compounds are required.

  • ชุดสวอปอย่างรวดเร็วของ 3M ช่วยลดแรงงานที่จำเป็นในการเตรียมชุดสวอป และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผ่นทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อม
  • การออกแบบช่วยปรับปรุงการสุ่มตัวอย่างให้มีความสม่ำเสมอจากเทคโนโลยีสู่เทคโนโลยีและจากโรงงานสู่โรงงาน
  • การสวอปตัวอย่างสามารถใช้แบบเปียกหรือแห้งก็ได้และสามารถกำหนดเป้าหมายไปยังพื้นที่ที่เข้าถึงยากเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการสุ่มตัวอย่าง
  • สวอปสำหรับสุ่มตัวอย่างใช้งานง่ายและสามารถลดขั้นตอนการผสมสารละลายเจือจางและการปิเปต เพื่อการสุ่มตัวอย่างได้อย่างรวดเร็ว
  • Ready-to-use environmental swab quickly delivers 1 mL of sample onto a 3M™ Petrifilm Plate.
คุณลักษณะเฉพาะ
Media Type
Salmonella Enrichment Base
แบรนด์
3M™