1. ประเทศไทย
  2. ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ 3เอ็ม

3M™ Swab-Sampler with 10 mL Neutralizing Buffer RS96010NB, 100 EA/Case

3M ID 70200750894
  • ขวด Neutralizing buffer สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน สำหรับการทดสอบเชื้อก่อโรคในตัวอย่างสิ่งแวดล้อม
  • สวอปให้ถึงมุมและพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากเพื่อเพิ่มความแม่นยำ
  • การออกแบบช่วยปรับปรุงการสุ่มตัวอย่างให้มีความสม่ำเสมอจากเทคโนโลยีสู่เทคโนโลยีและจากโรงงานสู่โรงงาน
  • ขวดมีพื้นที่ว่างเพียงพอสำหรับการเติมปริมาณตัวอย่างและผสม
 เพิ่มเติม
ดูรายละเอียดทั้งหมด
รายละเอียด

ชุดสวอป Neutralizing Buffer ขนาด 10 มิลลิลิตร ของ 3M เป็นอุปกรณ์เก็บตัวอย่างที่ใช้งานง่ายและรวดเร็วสำหรับการสุ่มตัวอย่างสิ่งแวดล้อมและการทดสอบสำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก

Sample collection is easy with the attached swab and the vial has ample headspace for sample addition and vortexing to release organisms from the swab. This sampling device is decontaminated through gamma irradiation for long shelf life. The 3M Swab Sampler is made in the USA and is ISO 9001:2008 certified for quality assurance. It is intended for lab use only.

The Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) approach is the most widely accepted food safety management protocol worldwide. Sample collection products from 3M are a crucial part of this approach to identify potential food borne hazards and pinpoint where they reside. Portability, stable enrichment media, and easy to handle swabs and sponges are designed to test for a wide variety of potential hazards and deliver exceptionally accurate results. They are engineered to safely gather, hold, and secure contents from the collection site to the lab without leaking or compromising the sample.

The use of Neutralizing Buffer is advised for surface testing for the presence of microorganisms that may occur on dairy and food equipment disinfected with chlorine or quaternary ammonium compounds. It is capable of inactivating the bactericidal and bacteriostatic effect of chlorine and quaternary ammonium composites. Neutralizing these chemicals is crucial in accurately detecting the presence of potentially harmful microorganisms. Using Neutralizing Buffer in the microbiological examination of surfaces in standard methods to test dairy products and foods and is also recommended as well as for the digestion and decontamination of mycobacterial specimens.

  • ขวด Neutralizing buffer สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน สำหรับการทดสอบเชื้อก่อโรคในตัวอย่างสิ่งแวดล้อม
  • สวอปให้ถึงมุมและพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากเพื่อเพิ่มความแม่นยำ
  • การออกแบบช่วยปรับปรุงการสุ่มตัวอย่างให้มีความสม่ำเสมอจากเทคโนโลยีสู่เทคโนโลยีและจากโรงงานสู่โรงงาน
  • ขวดมีพื้นที่ว่างเพียงพอสำหรับการเติมปริมาณตัวอย่างและผสม
  • Self-contained swab and vial for increased productivity and efficiency.
คุณลักษณะเฉพาะ
Manufacturing Segment
Environmental Monitoring, Hang, Packaging & Storage Testing, Raw Milk Reception, Ready-to-eat
Media Type
Neutralizing Buffer
Test Type
Environmental Test
Volume (Metric)
10 mL
ประเภทผลิตภัณฑ์
Swab
แบรนด์
3M™