การออกแบบและการก่อสร้าง
 • Share

  การทำให้งานสถาปัตยกรรมในอนาคตเป็นจริงได้ในปัจจุบัน.

  Share
  3M Background Pattern 3M Background Pattern 3M Background Pattern

  การทำให้งานสถาปัตยกรรมในอนาคตเป็นจริงได้ในปัจจุบัน

  ฟลูออโรพลาสติกขั้นสูงอย่าง 3M™ Dyneon™ PTFE และ ETFE จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งและความทนทานให้แก่เนื้อกระจก ทำให้คุณสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดการออกแบบของคุณ

  การทำให้งานสถาปัตยกรรมในอนาคตเป็นจริงได้ในปัจจุบัน

  ฟลูออโรพลาสติกขั้นสูงอย่าง 3M™ Dyneon™ PTFE และ ETFE จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งและความทนทานให้แก่เนื้อกระจก ทำให้คุณสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดการออกแบบของคุณ

  การทำให้งานสถาปัตยกรรมในอนาคตเป็นจริงได้ในปัจจุบัน

  ฟลูออโรพลาสติกขั้นสูงอย่าง 3M™ Dyneon™ PTFE และ ETFE จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งและความทนทานให้แก่เนื้อกระจก ทำให้คุณสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดการออกแบบของคุณ

  • Bubble Domes

   ฟลูออโรพลาสติกขั้นสูงอย่าง 3M™ Dyneon™ PTFE และ ETFE จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้นักออกแบบสามารถก้าวข้ามขอบเขตความเป็นไปได้ ลองดูโครงการอีเดน (Eden Project) ที่มีชื่อเสียงระดับโลกในสหราชอาณาจักร ในกรณีนี้ เทคโนโลยี 3เอ็ม จะเคลือบโครงสร้างแผ่นผืนสังเคราะห์ทับลงบนเนื้อกระจก เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและความทนทานอย่างไม่น่าเชื่อให้แก่โดมโปร่งใสที่เชื่อมต่อกันแบบไร้เสา เพื่อเป็นที่เพาะปลูกพืชพันธุ์ต่างๆ จากทุกมุมโลก ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโครงแบบปีกนกขนาดใหญ่ ไปจนถึงหลังคาโปร่งใสที่อยู่สูงขึ้นไปหลายร้อยฟุต วัสดุฟลูออโรพลาสติกขั้นสูงจาก 3M Dyneon จะช่วยทำให้สิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้

   ดูวิธีการที่เราทำให้สิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้

   ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟลูออโรพลาสติก 3M Dyneon