Blue tops of plastic water bottles

3M filtration and gas control for bottled water

ผลิตน้ำที่ใสขึ้นและมีรสชาติดียิ่งขึ้น พร้อมๆ กับลดต้นทุนการผลิตในขณะเดียวกัน ด้วยการใช้เทคโนโลยีการกรองและการควบคุมก๊าซที่มีความพิเศษเฉพาะจาก 3เอ็ม

Filter selectorTALK TO AN EXPERT

 • กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน

 • 3M takes your privacy seriously. 3M and its authorized third parties will use the information you provided in accordance with our Privacy Policy to send you communications which may include promotions, product information and service offers. Please be aware that this information may be stored on a server located in the U.S. If you do not consent to this use of your personal information, please do not use this system.

 • ส่ง
Our apologies...

An error has occurred while submitting. Please try again later...

Thank you!

Your form was submitted successfully

The choice is clear

เพราะคุณต้องการคุณภาพที่คุ้มค่า ประสิทธิภาพที่สูง และความน่าเชื่อถือในการกรอง วิธีการกรองของ 3เอ็ม เป็นการนำเทคโนโลยีที่เชี่ยวชาญเฉพาะสำหรับขั้นตอนต่างๆ ที่สำคัญมาใช้กับวิธีการของทั้งระบบ เพื่อช่วยปกป้องอุปกรณ์ เพิ่มอายุการทำงานของไส้กรอง และลดเวลาการหยุดทำงาน ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแต่นำไปสู่คุณภาพที่ดียิ่งขึ้นของน้ำ


The bottled water production process

ตัวอย่างของการกรองและการควบคุมก๊าซที่ละลายในของเหลว ที่สามารถช่วยส่งเสริมกระบวนการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด

 • Infographic of bottled water process and where filtration can enhance the manufacturing process
  Click for details
  Click for details

Particle control

ระบบการกรอง 3M™ High Flow Series ช่วยรักษาระดับอัตราการไหลที่สูงในระหว่างการทำงาน เพื่อเพิ่มคุณภาพให้กับผลิตภัณฑ์และลดต้นทุนในการผลิต

See 3M Food and Beverage Solutions
Particle control

ระบบการกรอง 3M™ High Flow Series ช่วยรักษาระดับอัตราการไหลที่สูงในระหว่างการทำงาน เพื่อเพิ่มคุณภาพให้กับผลิตภัณฑ์และลดต้นทุนในการผลิต

See 3M Food and Beverage Solutions
Sterile tank vent

เพื่อช่วยรักษาคุณภาพของน้ำ ด้วยการกรองกรองอากาศ สำหรับถังพักน้ำที่มีการเติมน้ำและระบายน้ำออก

See 3M Food and Beverage Solutions
Gas control

3M™ Liqui-Cel™ ชนิดเมมเบรนคอนแทคเตอร์ นำมาใช้ในสายการผลิตโดยทำหน้าที่ควบคุมก๊าซที่ละลายในของเหลวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการออกแบบที่มีความกะทัดรัด

See 3M Food and Beverage Solutions
Pre-RO filter

Pre-filtration is best practice for increasing the service life of RO membranes and reducing operating costs.

See 3M Food and Beverage Solutions
Prefilter

ช่วยปกป้องและยืดอายุการใช้งานของตัวกรองสุดท้าย เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการปฏิบัติการโดยรวมลง

See 3M Food and Beverage Solutions
Prefilter

ช่วยปกป้องและยืดอายุการใช้งานของตัวกรองสุดท้ายของคุณเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการปฏิบัติการโดยรวมลง

See 3M Food and Beverage Solutions
Final filter

ตัวกรองสุดท้ายของ 3เอ็ม ทำหน้าที่เป็นชั้นการกรองป้องกันและสามารถทำงานร่วมกับเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในวิธีการกรองหลายชั้น หลายขั้นตอน เพื่อคุณภาพของการผลิตน้ำ

See 3M Food and Beverage Solutions
Final filter

ตัวกรองสุดท้ายของ 3เอ็ม ทำหน้าที่เป็นชั้นการกรองป้องกันและสามารถทำงานร่วมกับเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในวิธีการกรองหลายชั้น หลายขั้นตอน เพื่อคุณภาพของการผลิตน้ำ

See 3M Food and Beverage Solutions
Hygiene monitoring

ตรวจสอบว่าการทำความสะอาดของคุณมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสำหรับเริ่มต้นทำการผลิตในโรงงานของคุณ

See 3M Food and Beverage Solutions

Applications in bottled water

ความต้องการสำหรับการกรองในแต่ละการผลิต จะมีลักษณะเฉพาะตัว แหล่งน้ำที่แตกต่างกัน ข้อกำหนดของแบรนด์ และข้อบังคับของกฎหมายในแต่ละที่อาจมีความหลากหลายกันไปตามแต่ละโรงงาน ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นต้องมีตัวเลือกและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้คุณเลือกสรร เพื่อที่จะมอบคุณภาพและความน่าเชื่อถือในการผลิตน้ำที่ใสและมีรสชาติที่ดียิ่งขึ้นได้อย่างสม่ำเสมอ

Particle control

ขั้นตอนแรกไปสู่ความสำเร็จในการผลิตน้ำบรรจุขวดคือ ต้องลดหรือขจัดความขุ่นของน้ำในการบำบัดน้ำซึ่งมีสาเหตุมาจากอนุภาคต่างๆ งานที่ท้าทายคือ จะต้องรักษาระดับอัตราการไหลที่สูงในระหว่างการทำงาน เพื่อเพิ่มคุณภาพให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณและลดต้นทุนการปฏิบัติการ ไส้กรองอนุภาคของ 3เอ็ม มีประสิทธิภาพที่น่าเชื่อถือในการกรองอนุภาค ช่วยในการเปลี่ยนไส้กรองให้น้อยลง และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าไส้กรองทั่วไป โดยที่ยังคงสามารถรักษาอัตราการไหลที่สูงไว้ได้ในขณะเดียวกันFeatured Products

Resources

Pre-filter

หัวใจสำคัญของการกรองขั้นสุดท้ายที่จะทำให้ประหยัดงบประมาณและใช้งานได้นาน ขึ้นอยู่กับการเลือกไส้กรองหยาบที่เหมาะสม ไส้กรองหยาบช่วยปกป้องและยืดอายุการใช้งานของตัวกรองสุดท้าย ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการปฏิบัติการโดยรวมลง ดูว่าไส้กรองหยาบ 3เอ็ม สามารถช่วยส่งเสริมผลลัพธ์ทางธุรกิจของคุณได้อย่างไรFeatured Products

Resources

Final filter

ไส้กรองเมมเบรนของ 3เอ็ม ที่มีรูพรุนขนาดเล็กมากสามารถช่วยควบคุมจุลินทรีย์ก่อนขั้นตอนการบรรจุขวดในโรงงานน้ำดื่มบรรจุขวด ตัวกรองสุดท้ายของ 3เอ็ม ทำหน้าที่เป็นชั้นป้องกันทางกายภาพและสามารถทำงานร่วมกับเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น แสงยูวีหรือการเติมโอโซน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในวิธีการกรองหลายชั้น หลายขั้นตอน เพื่อคุณภาพของการผลิตน้ำ มีไส้กรอง 3M LifeASSURE หลายรุ่นสำหรับการกรองในโรงงานน้ำดื่มบรรจุขวด รวมทั้งรุ่น BLA100 (รับรองโดย NSF ว่าเป็นไปตามมาตรฐาน 53 ในการช่วยควบคุมCryptosporidium), รุ่น BNA (ที่มีประสิทธิภาพ log reduction ในการลดแบคทีเรียได้สูงมาก) และรุ่น BDA (การกรองในระดับกำจัดเชื้อ)Featured Products

Resources

Gas control

ก๊าซที่ละลายในของเหลวสามารถส่งผลกระทบต่อรสชาติและรสสัมผัสของเครื่องดื่ม ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม มักมีความจำเป็นต้องเติมหรือขจัดออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน และแม้แต่สารประกอบแอลกอฮอล์ 3M™ Liqui-Cel™ ชนิดเมมเบรนคอนแทคเตอร์ มีขึ้นสำหรับนำมาใช้ในสายการผลิต มีความสามารถในการควบคุมก๊าซที่ละลายในของเหลวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีดีไซน์ในขนาดกะทัดรัดที่สามารถนำมาใช้กับระบบขนาดเล็กได้Featured Products

Resources

Pre-RO filter

ระบบรีเวิร์สออสโมซิส (RO) มีการนำมาใช้ในโรงงานมากมายเพื่อผลิตน้ำบริสุทธิ์ การกรองด้วยไส้กรองหยาบสามารถช่วยปกป้องเมมเบรน RO ได้ นับเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่มอายุการใช้งานของเมมเบรน RO อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานอีกด้วย วิธีการกรองของ 3เอ็ม มีลักษณะเป็นแบบ absolute ratedที่มีคุณภาพและสมรรถนะสูงเพื่อทำการปกป้องให้กับไส้กรอง RO ได้อย่างสม่ำเสมอFeatured Products

Resources

Sterile tank vents

เมื่อทำการบำบัดน้ำเสร็จแล้ว จะสามารถย้ายน้ำไปไว้ในแทงก์เก็บน้ำก่อนที่จะนำไปใส่บรรจุภัณฑ์ เพื่อช่วยรักษาคุณภาพของน้ำ ด้วยการกรองกรองอากาศ สำหรับถังพักน้ำที่มีการเติมน้ำและระบายน้ำออก เมื่อระบายน้ำออกจากแทงก์ ตัวกรองอากาศจะช่วยขจัดจุลินทรีย์ออกจากอากาศที่ไหลเข้าFeatured Products

Resources


 • Document Icon
  Additional resources for bottled water filtration

  ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกรองน้ำบรรจุขวดใช่ไหม See more 3M resources for your brewing process.

 • Shopping Cart Icon
  Find your trusted 3M Food and Beverage filtration dealer here:

  Authorised distributor: Duo Industries Product Co.,Ltd.
  598 Moo 7 Sukumvit rd., T.Taibanmai, A.Mung,
  Samutprakarn 10280 Thailand.

  Phone: +66 (0) 2-709-2198
  Fax: +66 (0) 2-709-2199
  Email: sales@duoinpro.com
  Website: www.duoinpro.com

 • Customer Service: 66 0 2666 3666
  Email: 3MPurificationTH@mmm.com