ความปลอดภัยทางด้านอาหาร
family around table hero

การอบรมด้านความปลอดภัยของอาหาร

3M℠ Health Care Academy เป็นแหล่งให้ความรู้รอบด้าน เพื่อช่วยให้ท่านมีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ และสามารถปรับปรุงพัฒนาความปลอดภัยและคุณภาพของอาหารสำหรับอุตสาหกรรมของท่านได้ – ทุกที่ทุกเวลา จากทุกหนทุกแห่ง

เข้าสู่ระบบเพื่อดูหลักสูตร

การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับชีวิตของท่าน

 • bite-sized learning
  เนื้อหาแบบรวบรัด

  ใช้เวลาเพียง 5 นาที ของคอร์สการเรียนรู้

 • live events
  ข้อมูลใหม่ล่าสุด

  รับฟังผู้นำในอุตสาหกรรมโดยการนัดพบและโดยออนไลน์

 • multi device
  ใช้งานได้หลากหลายอุปกรณ์

  เนื้อหาที่ไปพร้อมกับท่านจากอุปกรณ์หนึ่งถึงอีกอุปกรณ์หนึ่ง

 • tailored learning paths
  เลือกเนื้อหาเรียนได้เอง

  การอบรมหัวข้อพิเศษในเชิงลึกด้วยวิถีของการเรียนรู้ที่มีผู้ดูแล


หลักสูตรที่แนะนำ

 • milk processsing plant
  ปัญหาการเน่าเสียของผลิตภัณฑ์นมที่เกิดจากจุลินทรีย์ ความท้าทายและเส้นทางสู่อนาคต

  ในการสัมมนาที่บันทึกไว้นี้ Dr. Martin Wiedmann ได้อภิปรายถึงความซับซ้อนและความท้าทายของการเน่าเสียของผลิตภัณฑ์นมโดยเกิดจากเชื้อจุลินทรีย์

 • processing plant
  จากวัฒนธรรมสู่การยอมรับที่จะปฏิบัติตาม – ความเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมความปลอดภัยของอาหารและการเตรียมรับการตรวจสอบ

  การสนทนาและปรึกษาหารือกันของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของอาหารนี้ ทำให้เกิดความเข้าใจเชิงลึกที่ว่าวัฒนธรรมความปลอดภัยของอาหารที่แข็งแกร่ง จะสามารถส่งผลดีต่อการเตรียมรับการตรวจสอบและเป็นสัญญาณให้เห็นถึงวัฒนธรรมของการยอมรับที่จะปฏิบัติตาม

 • molecular detection system
  ชุดทดสอบเชื้อก่อโรคระดับโมเลกุล 3M™ Molecular Detection System - ใช้งานอย่างไร

  เรียนรู้วิธีการใช้ชุดทดสอบเชื้อก่อโรค 3M™ Molecular Detection System ซึ่งเป็นวิธีตรวจสอบแบบรวดเร็ว ทั้งในตัวอย่างอาหาร อาหารสัตว์ และตัวอย่างสิ่งแวดล้อมในกระบวนการแปรรูปอาหาร


แหล่งของการเรียนรู้และการอบรม

 • resources icon
  แหล่งข้อมูลการเรียนรู้

  การเข้าถึงบทความทางวิทยาศาสตร์ การศึกษา เอกสารทางราชการ และอีกมากมายจากห้องสมุดของเรา

 • เยี่ยมชมวิดีโอต่างๆของเรา เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มของอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ของแผนกผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยของอาหาร