ความปลอดภัยทางด้านอาหาร
Food safety testing for dairy, milk and cheese.

สอดคล้องกับมาตรฐาน ในระดับสากลด้านผลิตภัณฑ์นม

เป็นไปตามข้อบังคับและช่วยปกป้องแบรนด์ของคุณด้วย นวัตกรรมครบวงจร
จาก แผนกผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยของอาหาร จาก 3เอ็ม

สนใจทดลองผลิตภัณฑ์
3M Total Solutions | Integrated Food Safety for Dairy Processing
ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อการป้องกัน ออกแบบมาสำหรับอุตสากรรมการผลิตผลิตภัณฑ์นม ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ

สามารถใช้งานกับแต่ละขั้นตอนการผลิตได้

ผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยของอาหารของ 3เอ็ม เหมาะสำหรับทุกขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์นม

การรับนมดิบ

การพิจารณาเพื่อเลือกวิธีการทดสอบเชื้อจุลินทรีย์สำหรับผลิตภัณฑ์นมและชีส

 • Microbial Indicator Comparison for Dairy

  การเลือกวิธีสำหรับการทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้อากาศ (APC) ที่เหมาะสมนั้น มีความท้าทาย เนื่องจากมีวิธีการทดสอบหลากหลายรูปแบบตั้งแต่วิธีทดสอบแบบรวดเร็วไปจนกระทั่งวิธีการทดสอบเชื้อแบบดั้งเดิม ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ห้องปฏิบัติการควรเข้าใจว่าวิธีใดที่เหมาะสมและตรงกับวัตถุประสงค์ของห้องปฏิบัติการมากที่สุด อ่านบทความเกี่ยวกับวิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อด้วยวิธีแบบดั้งเดิม 3 แบบ เปรียบเทียบกับการเพาะเลี้ยงเชื้อด้วยแผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูป 3M™ Petrifilm™ Rapid Plates เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างของประสิทธิภาพของอาหารเลี้ยงเชื้อแต่ละชนิด

การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมสำหรับกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม

 • Martin Wiedmann of Cornell University webinar series on Environmental Monitoring

  โปรแกรมการตรวจสอบสภาพแวดล้อมมีความสำคัญเมื่อพิจารณาถึงอันตรายที่อยู่ในอุตสาหกรรมนม เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ 5 เรื่อง ในหัวข้อ การตรวจสอบและเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม (environmental monitoring) โดย Dr. Martin Wiedman จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ (Cornell University)

 • 3M Environmental Monitoring Guidebook for Dairy processing.

  การร่วมมือกันระหว่าง 3เอ็ม และมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ (Cornell University) ทำให้เกิดการพัฒนาหนังสือคู่มือการตรวจสอบและเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมขึ้น แหล่งข้อมูลนี้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและนักวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพื่อจัดลำดับความสำคัญทั้งความปลอดภัยและความมั่นใจของลูกค้า รวมไปถึงการคาดหวังกำไรของผู้บริหาร

เชื้อจำเพาะสำหรับอุตสากรรมผลิตภัณฑ์นม

 • The Coliforms pathogen.
  Coliforms

  เชื้อโคลิฟอร์มใช้เพื่อบ่งบอกถึงสภาพความสกปรกในการผลิตอาหารและเครื่องดื่มมานานกว่าศตวรรษแล้ว การนับจำนวนแบคทีเรียดังกล่าวจะช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพในด้านคุณภาพของวัตถุดิบ การทำความสะอาดฆ่าเชื้อเครื่องมือ และการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม

 • The Cronobacter pathogen.
  Cronobacter

  ในขณะที่ศูนย์การป้องกันและควบคุมโรค (CDC) รายงานถึงกรณีการแพร่กระจายของเชื้อโครโนแบคเตอร์จำนวนไม่มากในแต่ละปี แบคทีเรียดังกล่าวสามารถดำรงชีวิตอยู่ในอาหารที่มีความชื้นต่ำได้เป็นระยะเวลานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เชื้อโครโนแบคเตอร์ที่ถูกแยกออกจากนมผงสำหรับทารก ได้รับความชื้นจากน้ำที่นมผงและอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อเตรียมชงน้ำ ทำให้เชื้อแบคทีเรียดังกล่าวเป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับทารกแรกเกิด

 • The Enterobacteriaceae pathogen.
  เชื้อเอ็นเทอร์โรแบคทีเรียซีอี (Enterobacteriaceae)

  เชื้อเอ็นเทอร์โรแบคทีเรียซีอีเป็นเชื้อแบคทีเรียแกรมลบและถือเป็นกลุ่มเชื้อที่สำคัญสำหรับการตรวจสอบสุขอนามัยและการฆ่าเชื้อในอุตสาหกรรมอาหาร การตรวจพบและการเพิ่มจำนวนขึ้นของเชื้อดังกล่าวสามารถระบุได้ถึงการแปรรูปที่ไม่ถูกต้องและการฆ่าเชื้อคุณภาพต่ำในสภาพแวดล้อมการแปรรูป

 • The Listeria pathogen.
  เชื้อลิสทีเรีย (Listeria)

  เชื้อลิสทีเรีย โมโนไซโตจิเนส หรือเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก พบได้บ่อยในสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างชื้น รวมไปถึงพื้นดิน พื้นผิวน้ำ และผักที่กำลังเน่าเสีย เชื้อลิสทีเรีย โมโนไซโตจิเนส เป็นสายพันธุ์ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดจากเชื้อโรคสายพันธุ์ลิสทีเรียที่เป็นที่รู้จัก 17 สายพันธุ์

 • The Salmonella pathogen.
  เชื้อซาลโมเนลล่า (Salmonella)

  เชื้อซาโมเนลลล่าเป็นเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ ที่มีรูปทรงแบบท่อนซึ่งเป็นหนึ่งในเชื้อตระกูลเอ็นเทอร์โรแบคทีเรียซีอี เชื้อซาโมเนลล่าเป็นสาเหตุของการเกิดอาหารเป็นพิษที่พบได้บ่อยที่สุด ณ ปัจจุบัน ทำให้การทดสอบเชื้อดังกล่าวถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร

เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ

ติดต่อรับข้อมูลจากเรา

หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยของอาหาร 3เอ็ม ว่าสามารถช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไร ส่งข้อความถึงเรา หรือติดต่อผู้แทนขาย หรือติดต่อแผนกบริการลูกค้า 02 666 3666

 • ต้องกรอกให้ครบทุกช่องเว้นแต่จะระบุไว้ว่าเป็นทางเลือก

 •  
 • 3เอ็ม ดำเนินการเก็บรวบรวม ดูแล ใช้และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยเป็นไปตามนโยบายนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคลของ3เอ็ม.

 • สนใจทดลองผลิตภัณฑ์

ขอบคุณ

แบบฟอร์มของคุณถูกส่งเรียบร้อยแล้ว

ขออภัยในความไม่สะดวก

เกิดข้อผิดพลาดขณะส่ง