1. Thailand
 2. Safety
 3. ความปลอดภัยทางด้านอาหาร
 4. อุตสาหกรรม
 5. กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์: การทดสอบเนื้อหมูแปรรูป เนื้อวัวแปรรูป
ความปลอดภัยทางด้านอาหาร
เอกสารทางวิชาการของอุตสาหกรรมการแปรรูปเนื้อสัตว์

กระบวนการทดสอบที่ทำให้คุณทราบผลได้เร็วขึ้น

ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ด้านความปลอดภัยของอาหาร ตามความต้องการของธุรกิจคุณ เอกสารทางวิชาการโดย Matthew Taylor, Ph.D. นักวิชาการด้าน จุลชีววิทยาทางอาหาร ภาควิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเท็กซัส เอแอนด์เอ็ม เพื่อให้คุณเข้าใจถึงปัญหาการปนเปื้อนที่สำคัญในอุตสาหกรรมของคุณที่กำลังเผชิญอยู่

ดาวน์โหลดงานวิจัยฉบับเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
 • ต้องกรอกข้อมูลทุกช่อง ยกเว้นช่องที่ระบุว่า ระบุหรือไม่ก็ได้

 •  
 • 3เอ็ม ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวอย่างจริงจัง 3เอ็ม และบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตจะใช้ข้อมูลที่คุณให้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เพื่อส่งข้อความสื่อสารให้กับคุณ โดยอาจรวมถึงโปรโมชั่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบริการที่นำเสนอ โปรดทราบว่าข้อมูลนี้อาจเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา หากคุณไม่ยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะนี้ โปรดอย่าใช้ระบบนี้

 • ลงทะเบียน

ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ

จะมีการส่งสำเนาเอกสารทางวิชาการให้กับคุณสำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง คลิกด้านล่างเพื่อเริ่มอ่านเกี่ยวกับ:

 • ปัญหาด้านการปนเปื้อนที่สำคัญในอุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อสัตว์
 • ปัญหาพื้นฐานในโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์
 • หลักการออกแบบตามหลักสุขาภิบาลเพื่อผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นและมีคุณภาพมากขึ้น
 • ความสำคัญของการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมในการช่วยระบุจุดสะสมเชื้อจุลินทรีย์ หาปริมาณสุขอนามัยด้านเชื้อจุลินทรีย์ และตรวจจับความเสี่ยงที่อาจเกิดการปนเปื้อน

ดาวน์โหลดเอกสารทางวิชาการ

ขออภัย...

เกิดข้อผิดพลาดขณะส่งข้อมูล โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง...


Total Solutions

3เอ็ม ยินดีให้ความช่วยเหลือและพร้อมอยู่เคียงข้างคุณทั่วทุกมุมของโลก คุณสามารถไว้วางใจในความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค ประสบการณ์ในการดำเนินการ และการสนับสนุนทางด้านองค์ความรู้ของเรา

สนใจผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยของอาหารสำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์ปีก หรืออาหารทะเล

สามารถใช้งานร่วมกับกระบวนการและขั้นตอนการทำงานของคุณได้

ผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยของอาหารของ 3เอ็ม ช่วยให้คุณดำเนินการตามกฎข้อบังคับของ USDA สำหรับทุกขั้นตอนของกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เนื้อสัตว์ของคุณ

 • คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด
การสุ่มตัวอย่างจากซากสัตว์
ข้อกำหนด
การตัดแต่งและการบด
การแปรรูปเพิ่มเติมและการบรรจุหีบห่อให้พร้อมรับประท


เป็นเพื่อนกับเราบน LINE!

เพิ่มพวกเราเป็นเพื่อนเพื่อติดตามข่าวสาร, กิจกรรม รวมถึงโปรโมรชั่นล่าสุด!

แหล่งข้อมูลความปลอดภัยด้านอาหารสำหรับผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

 • Matthew Taylor, Ph.D. ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของอาหาร นักวิชาการด้านจุลชีววิทยาทางอาหาร ภาควิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเท็กซัส เอแอนด์เอ็ม ได้ร่วมมือกับ 3เอ็ม เพื่อวิเคราะห์เกี่ยวกับความเสี่ยงในการปนเปื้อนสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อสัตว์ ข้อควรพิจารณาด้านความปลอดภัยที่สำคัญที่สุดที่ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จำเป็นต้องทราบ เพื่อใช้ในการวางแผนรูปแบบโรงงานหรือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยของโรงงาน:

  • ปัญหาด้านการปนเปื้อนที่สำคัญ
  • 10 หลักการออกแบบสภาพแวดล้อมตามหลักสุขาภิบาลที่ดี
  • วิธีการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์

 • โปรดอ่านการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบของชุดทดสอบเชื้อก่อโรคของ 3เอ็ม (3M™ Molecular Detection System) กับเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส (Polymerase Chain Reaction, PCR) แบบดั้งเดิมที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์เชื้อ STEC และเชื้อซาลโมเนลลาแบบใหม่

  โปรดอ่านวิธีการที่เทคโนโลยี LAMP-ตรวจการเรืองแสงที่ทันสมัย ช่วยให้ห้องปฏิบัติการการทดสอบความปลอดภัยด้านอาหารเรียบง่าย ใช้งานง่ายและประหยัดต้นทุน การศึกษาวิจัยนี้ดำเนินการที่ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 เพื่อเปรียบเทียบชุดทดสอบเชื้อก่อโรคของ 3เอ็ม ในการตรวจหาเชื้อ STEC (เชื้ออีโคไลที่ผลิต shiga toxin) และเชื้อซาลโมเนลลา (วิธี MLG 4.10*) ในผลิตภัณฑ์เนื้อวัวและสัตว์ปีก การเปรียบเทียบยังรวมถึงวิธีการตรวจคัดกรองยีน STEC (stx และ eae) สำหรับเชื้อ STEC ในผลิตภัณฑ์เนื้อวัวและสัตว์ปีก - MLG (วิธีคัดกรองยีน 5C.00*)
  *ข้อมูลอ้างอิงมีในการศึกษาวิจัย


 • ต้องกรอกข้อมูลทุกช่อง ยกเว้นช่องที่ระบุว่า ระบุหรือไม่ก็ได้

 •  
 • 3เอ็ม ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวอย่างจริงจัง 3เอ็ม และบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตจะใช้ข้อมูลที่คุณให้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เพื่อส่งข้อความสื่อสารให้กับคุณ โดยอาจรวมถึงโปรโมชั่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบริการที่นำเสนอ โปรดทราบว่าข้อมูลนี้อาจเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา หากคุณไม่ยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะนี้ โปรดอย่าใช้ระบบนี้

 • ลงทะเบียน

ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ

จะมีการส่งสำเนาเอกสารทางวิชาการให้กับคุณสำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง
คลิกด้านล่างเพื่อเริ่มอ่านเกี่ยวกับ:

 • วิธีการที่เทคโนโลยี LAMP-ตรวจการเรืองแสงที่ทันสมัย ให้ความเรียบง่าย ใช้งานง่ายและประหยัดต้นทุนในห้องปฏิบัติการ
 • วิธีการที่ชุดทดสอบเชื้อก่อโรคระดับโมเลกุล 3M™ Molecular Detection System ตรวจหาเชื้อ STEC และเชื้อซาลโมเนลลาได้รวดเร็วกว่าและแม่นยำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับวิธี PCR แบบดั้งเดิม

ดาวน์โหลดเอกสารทางวิชาการ

ขออภัย...

เกิดข้อผิดพลาดขณะส่งข้อมูล โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง...

แนวปฏิบัติในการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมที่ดีที่สุดสำหรับกระบวนผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

 • หน้าปกของหนังสือคู่มือการตรวจสอบและเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม

  หนังสือคู่มือการตรวจสอบและเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม (Environmental Monitoring Handbook)

  ได้รับการพัฒนาโดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ (Cornell University) และผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมอื่น ๆ คู่มือนี้ให้คำแนะนำในการสร้างและดำเนินการโครงการตรวจสอบและเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม

 • All fields are required unless indicated optional

 •  
 • 3M takes your privacy seriously. 3M and its authorized third parties will use the information you provided in accordance with our Privacy Policy to send you communications which may include promotions, product information and service offers. Please be aware that this information may be stored on a server located in the U.S. If you do not consent to this use of your personal information, please do not use this system.

 • Submit

Thank You

Thank you for requesting a copy of the handbook. Download Now

Questions? Contact a food safety expert to get help.

Our Apologies...

An error has occurred while submitting. Please try again later...


เน้นการทดสอบเชื้อจุลินทรีย์สำหรับอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์

 • การแปลผลของเชื้อแบคทีเรียลิสทีเรีย
  เชื้อลิสทีเรีย (Listeria)

  เชื้อลิสทีเรีย โมโนไซโตจิเนส หรือเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก พบได้บ่อยในสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างชื้น รวมไปถึงพื้นดิน พื้นผิวน้ำ และผักที่กำลังเน่าเสีย เชื้อลิสทีเรีย โมโนไซโตจิเนส เป็นสายพันธุ์ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดจากเชื้อโรคสายพันธุ์ลิสทีเรียที่เป็นที่รู้จัก 17 สายพันธุ์

 • การแปลผลของเชื้อแบคทีเรียซาลโมเนลลา
  เชื้อซาลโมเนลลา

  เชื้อซาลโมเนลลาเป็นเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ ที่มีรูปทรงแบบท่อนซึ่งเป็นหนึ่งในเชื้อตระกูลเอ็นเทอร์โรแบคทีเรียซีอี เชื้อซาลโมเนลลาเป็นสาเหตุของการเกิดอาหารเป็นพิษที่พบได้บ่อยที่สุด ณ ปัจจุบัน ทำให้การทดสอบเชื้อดังกล่าวถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร


 • ต้องกรอกให้ครบทุกช่องเว้นแต่จะระบุไว้ว่าเป็นทางเลือก

 •  
 • 3เอ็ม ดำเนินการเก็บรวบรวม ดูแล ใช้และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยเป็นไปตามนโยบายนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคลของ3เอ็ม.

 • สนใจทดลองผลิตภัณฑ์

ขอบคุณ

แบบฟอร์มของคุณถูกส่งเรียบร้อยแล้ว

ขออภัยในความไม่สะดวก

เกิดข้อผิดพลาดขณะส่ง

 • ข่าวสารเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหารของ 3เอ็ม

  ข้อมูลเชิงลึก แนวโน้ม และเครื่องมือสำหรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหาร

  อ่านข่าวสารล่าสุด

 • สนใจทดลองผลิตภัณฑ์

  ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ 3เอ็ม วันนี้ เพื่อดูว่าการทดสอบความปลอดภัยด้านอาหารสำหรับการแปรรูปเนื้อสัตว์สามารถนำมาใช้กับห้องปฏิบัติการของคุณได้อย่างไร

  สนใจทดลองผลิตภัณฑ์


References

 • 1. McIntyre L, Wilcott L, Naus M. Listeriosis outbreaks in British Columbia, Canada, caused by soft ripened cheese contaminated from environmental sources, Biomed Res Int. 2015;2015:131623.

  2. W.F. Schlech, D. Acheson. Foodborne listeriosis. Clin. Infect. Dis., 31 (2000), pp. 770-775, 10.1086/314008

  3. Demaîtrea N, Van Dammeb I., De Zutterb L. , Geeraerdc A.H., Rasschaerta G., De Reua K. ,Occurrence, distribution and diversity of Listeria monocytogenes contamination on beef and pig carcasses after slaughter. Meat Science 169 (2020) 108177