1. ไทย
 2. ความปลอดภัย
 3. ความปลอดภัยทางด้านอาหาร
 4. อุตสาหกรรม
 5. กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์: การทดสอบเนื้อหมูแปรรูป เนื้อวัวแปรรูป
ความปลอดภัยทางด้านอาหาร
เอกสารทางวิชาการของอุตสาหกรรมการแปรรูปเนื้อสัตว์

กระบวนการทดสอบที่ทำให้คุณทราบผลได้เร็วขึ้น

ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ด้านความปลอดภัยของอาหาร ตามความต้องการของธุรกิจคุณ เอกสารทางวิชาการโดย Matthew Taylor, Ph.D. นักวิชาการด้าน จุลชีววิทยาทางอาหาร ภาควิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเท็กซัส เอแอนด์เอ็ม เพื่อให้คุณเข้าใจถึงปัญหาการปนเปื้อนที่สำคัญในอุตสาหกรรมของคุณที่กำลังเผชิญอยู่

ดาวน์โหลดงานวิจัยฉบับเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
 • ต้องกรอกข้อมูลทุกช่อง ยกเว้นช่องที่ระบุว่า ระบุหรือไม่ก็ได้

 •  
 • 3เอ็ม ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวอย่างจริงจัง 3เอ็ม และบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตจะใช้ข้อมูลที่คุณให้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เพื่อส่งข้อความสื่อสารให้กับคุณ โดยอาจรวมถึงโปรโมชั่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบริการที่นำเสนอ โปรดทราบว่าข้อมูลนี้อาจเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา หากคุณไม่ยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะนี้ โปรดอย่าใช้ระบบนี้

 • ลงทะเบียน
ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ

จะมีการส่งสำเนาเอกสารทางวิชาการให้กับคุณสำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง คลิกด้านล่างเพื่อเริ่มอ่านเกี่ยวกับ:

 • ปัญหาด้านการปนเปื้อนที่สำคัญในอุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อสัตว์
 • ปัญหาพื้นฐานในโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์
 • หลักการออกแบบตามหลักสุขาภิบาลเพื่อผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นและมีคุณภาพมากขึ้น
 • ความสำคัญของการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมในการช่วยระบุจุดสะสมเชื้อจุลินทรีย์ หาปริมาณสุขอนามัยด้านเชื้อจุลินทรีย์ และตรวจจับความเสี่ยงที่อาจเกิดการปนเปื้อน

ดาวน์โหลดเอกสารทางวิชาการ

ขออภัย...

เกิดข้อผิดพลาดขณะส่งข้อมูล โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง...


Total Solutions

3เอ็ม ยินดีให้ความช่วยเหลือและพร้อมอยู่เคียงข้างคุณทั่วทุกมุมของโลก คุณสามารถไว้วางใจในความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค ประสบการณ์ในการดำเนินการ และการสนับสนุนทางด้านองค์ความรู้ของเรา

สนใจผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยของอาหารสำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์ปีก หรืออาหารทะเล

สามารถใช้งานร่วมกับกระบวนการและขั้นตอนการทำงานของคุณได้

ผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยของอาหารของ 3เอ็ม ช่วยให้คุณดำเนินการตามกฎข้อบังคับของ USDA สำหรับทุกขั้นตอนของกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เนื้อสัตว์ของคุณ

 • คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด
การสุ่มตัวอย่างจากซากสัตว์
ข้อกำหนด
การตัดแต่งและการบด
การแปรรูปเพิ่มเติมและการบรรจุหีบห่อให้พร้อมรับประท


แผนกความปลอดภัยด้านอาหาร 3เอ็ม ประเทศไทยตอนนี้มีไลน์แล้ว สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อติดตามพวกเรา

เป็นเพื่อนกับเราบน LINE!

เพิ่มพวกเราเป็นเพื่อนเพื่อติดตามข่าวสาร, กิจกรรม รวมถึงโปรโมรชั่นล่าสุด!

แหล่งข้อมูลความปลอดภัยด้านอาหารสำหรับผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

 • Matthew Taylor, Ph.D. ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของอาหาร นักวิชาการด้านจุลชีววิทยาทางอาหาร ภาควิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเท็กซัส เอแอนด์เอ็ม ได้ร่วมมือกับ 3เอ็ม เพื่อวิเคราะห์เกี่ยวกับความเสี่ยงในการปนเปื้อนสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อสัตว์ ข้อควรพิจารณาด้านความปลอดภัยที่สำคัญที่สุดที่ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จำเป็นต้องทราบ เพื่อใช้ในการวางแผนรูปแบบโรงงานหรือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยของโรงงาน:

  • ปัญหาด้านการปนเปื้อนที่สำคัญ
  • 10 หลักการออกแบบสภาพแวดล้อมตามหลักสุขาภิบาลที่ดี
  • วิธีการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์

 • โปรดอ่านการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบของชุดทดสอบเชื้อก่อโรคของ 3เอ็ม (3M™ Molecular Detection System) กับเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส (Polymerase Chain Reaction, PCR) แบบดั้งเดิมที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์เชื้อ STEC และเชื้อซาลโมเนลลาแบบใหม่

  โปรดอ่านวิธีการที่เทคโนโลยี LAMP-ตรวจการเรืองแสงที่ทันสมัย ช่วยให้ห้องปฏิบัติการการทดสอบความปลอดภัยด้านอาหารเรียบง่าย ใช้งานง่ายและประหยัดต้นทุน การศึกษาวิจัยนี้ดำเนินการที่ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 เพื่อเปรียบเทียบชุดทดสอบเชื้อก่อโรคของ 3เอ็ม ในการตรวจหาเชื้อ STEC (เชื้ออีโคไลที่ผลิต shiga toxin) และเชื้อซาลโมเนลลา (วิธี MLG 4.10*) ในผลิตภัณฑ์เนื้อวัวและสัตว์ปีก การเปรียบเทียบยังรวมถึงวิธีการตรวจคัดกรองยีน STEC (stx และ eae) สำหรับเชื้อ STEC ในผลิตภัณฑ์เนื้อวัวและสัตว์ปีก - MLG (วิธีคัดกรองยีน 5C.00*)
  *ข้อมูลอ้างอิงมีในการศึกษาวิจัย


แนวปฏิบัติในการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมที่ดีที่สุดสำหรับกระบวนผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

 • หน้าปกของหนังสือคู่มือการตรวจสอบและเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม

  หนังสือคู่มือการตรวจสอบและเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม (Environmental Monitoring Handbook)

  ได้รับการพัฒนาโดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ (Cornell University) และผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมอื่น ๆ คู่มือนี้ให้คำแนะนำในการสร้างและดำเนินการโครงการตรวจสอบและเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม


เน้นการทดสอบเชื้อจุลินทรีย์สำหรับอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์

 • การแปลผลของเชื้อแบคทีเรียลิสทีเรีย
  เชื้อลิสทีเรีย (Listeria)

  เชื้อลิสทีเรีย โมโนไซโตจิเนส หรือเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก พบได้บ่อยในสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างชื้น รวมไปถึงพื้นดิน พื้นผิวน้ำ และผักที่กำลังเน่าเสีย เชื้อลิสทีเรีย โมโนไซโตจิเนส เป็นสายพันธุ์ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดจากเชื้อโรคสายพันธุ์ลิสทีเรียที่เป็นที่รู้จัก 17 สายพันธุ์

 • การแปลผลของเชื้อแบคทีเรียซาลโมเนลลา
  เชื้อซาลโมเนลลา

  เชื้อซาลโมเนลลาเป็นเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ ที่มีรูปทรงแบบท่อนซึ่งเป็นหนึ่งในเชื้อตระกูลเอ็นเทอร์โรแบคทีเรียซีอี เชื้อซาลโมเนลลาเป็นสาเหตุของการเกิดอาหารเป็นพิษที่พบได้บ่อยที่สุด ณ ปัจจุบัน ทำให้การทดสอบเชื้อดังกล่าวถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร


 • ต้องกรอกให้ครบทุกช่องเว้นแต่จะระบุไว้ว่าเป็นทางเลือก

 •  
 • 3เอ็ม ดำเนินการเก็บรวบรวม ดูแล ใช้และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยเป็นไปตามนโยบายนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคลของ3เอ็ม.

 • สนใจทดลองผลิตภัณฑ์
ขอบคุณ

แบบฟอร์มของคุณถูกส่งเรียบร้อยแล้ว

ขออภัยในความไม่สะดวก

เกิดข้อผิดพลาดขณะส่ง

 • ข่าวสารเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหารของ 3เอ็ม

  ข้อมูลเชิงลึก แนวโน้ม และเครื่องมือสำหรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหาร

  อ่านข่าวสารล่าสุด

 • สนใจทดลองผลิตภัณฑ์

  ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ 3เอ็ม วันนี้ เพื่อดูว่าการทดสอบความปลอดภัยด้านอาหารสำหรับการแปรรูปเนื้อสัตว์สามารถนำมาใช้กับห้องปฏิบัติการของคุณได้อย่างไร

  สนใจทดลองผลิตภัณฑ์


References

  1. McIntyre L, Wilcott L, Naus M. Listeriosis outbreaks in British Columbia, Canada, caused by soft ripened cheese contaminated from environmental sources, Biomed Res Int. 2015;2015:131623.
  2. W.F. Schlech, D. Acheson. Foodborne listeriosis. Clin. Infect. Dis., 31 (2000), pp. 770-775, 10.1086/314008
  3. Demaîtrea N, Van Dammeb I., De Zutterb L. , Geeraerdc A.H., Rasschaerta G., De Reua K. ,Occurrence, distribution and diversity of Listeria monocytogenes contamination on beef and pig carcasses after slaughter. Meat Science 169 (2020) 108177