1. Thailand
  2. Safety
  3. ความปลอดภัยทางด้านอาหาร
  4. อุตสาหกรรม
  5. กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน
ความปลอดภัยทางด้านอาหาร
Food safety testing for ready to eat products

รักษามาตรฐานความปลอดภัยของอาหารในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน

ลดความเสี่ยงของโรคระบาดที่เกิดจากอาหารด้วยนวัตกรรมความปลอดภัยของอาหารที่เชื่อถือได้

สนใจทดลองผลิตภัณฑ์

สามารถใช้งานร่วมกับกระบวนการและขั้นตอนการทำงานของคุณได้

ผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยของอาหารของ 3เอ็ม ที่ครอบคลุมทุกกระบวนการผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน

คลิกเพื่อดูรายละเอียด


การตรวจสอบสิ่งแวดล้อมสถานที่แปรรูปกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน

  • อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มควรให้ความสำคัญกับโปรแกรมการการตรวจสอบ และเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเพราะมีความเสี่ยงในการเกิดการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมได้ เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ 5 เรื่อง ในหัวข้อ การตรวจสอบและเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม (environmental monitoring) โดย Dr. Martin Wiedman จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ (Cornell University) ใน 3M(SM) Health Care Academy

เชื้อจุลินทรีย์ที่มีบทบาทสำคัญในสถานที่แปรรูปกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน

ลดความเสี่ยงในการเรียกคืนผลิตภัณฑ์และรักษาความปลอดภัยในสายการผลิตอาหารแปรรูปจากเชื้อจุลินทรีย์ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเชื้อจุลินทรีย์ที่พบได้ทั่วไปในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารพร้อมทาน เช่น เชื้อซาลโมเนลลา (Salmonella), เชื้อโคลิฟอร์ม (Coliforms), เชื้อลิสทีเรีย (Listeria), เชื้ออีโคไล (E.coli) และเชื้อสแตปฟิโลคอคคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) รวมถึงวิธีในการตรวจหาเชื้อ


ติดต่อเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมว่านวัตกรรมความปลอดภัยด้านอาหารของ 3เอ็ม ช่วยคุณได้อย่างไร

  • ต้องกรอกให้ครบทุกช่องเว้นแต่จะระบุไว้ว่าเป็นทางเลือก

  •  
  • 3เอ็ม ดำเนินการเก็บรวบรวม ดูแล ใช้และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยเป็นไปตามนโยบายนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคลของ3เอ็ม.

  • สนใจทดลองผลิตภัณฑ์

ขอบคุณ

แบบฟอร์มของคุณถูกส่งเรียบร้อยแล้ว

ขออภัยในความไม่สะดวก

เกิดข้อผิดพลาดขณะส่ง