ความปลอดภัยทางด้านอาหาร
ชีสแปรรูปจากโรงงานผลิต
เชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลคติกและการเน่าเสียของอาหาร

การจัดการให้อาหารมีความปลอดภัย และดำเนินการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นหนึ่งในความท้าทายอันดับแรกๆ สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร การลดปริมาณการเน่าเสียของอาหารเป็นเป้าหมายสำคัญในการเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ เพราะมันกลายเป็นต้นทุนที่สูงขึ้นทั้งสำหรับผู้บริโภคและผู้ค้าปลีก

เพราะเหตุใดอาหารจึงเกิดการเน่าเสีย?

การเน่่าเสียของอาหารอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ รวมถึงการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์บางชนิด เช่น เชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลคติก ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่สามารถเจริญเติบโตได้ทั้งในสภาวะที่มีออกซิเจน และไม่มีออกซิเจน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือพวกมันใช้ออกซิเจน แต่ก็สามารถเจริญเติบโตได้แม้ไม่มีอากาศ แบคทีเรียกลุ่มนี้มีบทบาทเชิงบวกในอุตสาหกรรมอาหารและมีรสชาติพิเศษบางอย่าง เช่น รสชาติแบบแตงกวาหรือกะหล่ำปลีดอง แต่มันก็สามารถเป็นสาเหตุของการเน่าเสียขนาดใหญ่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความรับรู้ของลูกค้าต่อแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคมักมีความคาดหวังให้อาหารสามารถเก็บรักษาเอาไว้ได้นานเพื่อความสะดวกสบายในการนำมาบริโภค ในมุมมองทางการค้าเรื่องนี้ก็มีความสำคัญมากเช่นเดียวกัน เนื่องจากมีปัจจัยจากระยะเวลาการจัดส่งและการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ก่อนถึงมือผู้บริโภค


การเน่าเสียที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลคติก

อาหารที่มีความเป็นกรดสูง หรือถูกบรรจุอยู่ในแพ็คสูญญากาศ ได้แก่ น้ำสลัด, ผลิตภัณฑ์จากมะเขือเทศ และเนื้อสัตว์แปรรูป เป็นกลุ่มอาหารที่อาจเกิดการเน่าเสียจากเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลคติกได้ง่ายเป็นพิเศษ จึงจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อน การเน่าเสียอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลคติกรวมถึง: จ้ำสีเขียวบนเนื้อแปรรูป, กลุ่มฟองแก๊สในชีส, บรรจุภัณฑ์บวมแก๊ส, รสชาติที่ผิดปกติไป เช่น รสเปรี้ยว หรือเหม็นแก๊ส, เมือกบนเนื้อแปรรูป, ตะกอนขุ่นในเครื่องดื่มหรือผลิตภัณฑ์จากนม แบคทีเรียผลิตกรดแลคติกนี้ถือเป็นตัวบ่งชี้ถึงสภาวะเอื้อต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย Clostridium Botulinum ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก ดังนั้นการทดสอบ ติดตาม และควบคุมแบคทีเรียผลิตกรดแลคติกในการผลิตอาหาร จึงเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมด้านความปลอดภัยของอาหารที่แข็งแกร่ง ซึ่งสามารถช่วยป้องกันสารปนเปื้อนอื่นๆ ได้เช่นเดียวกัน


กระบวนการทดสอบของ 3เอ็ม ที่ช่วยให้โรงงานผลิตอาหารตรวจพบเชื้อแบคทีเรียจากกรดแลคติกในอาหาร

3เอ็ม แนะนำการทดสอบที่เรียกว่า แผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูป 3M™ Petrifilm™ สำหรับทดสอบเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลคติก แผ่นทดสอบนี้ได้ถูกออกแบบให้เป็นโซลูชั่นที่ง่ายกว่า และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับการตรวจติดตามแบคทีเรียที่เกิดจากกรดแลคติก ในผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม วัตถุดิบ และสภาพแวดล้อมในการผลิต แต่เดิมทีการทดสอบหาเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลคติกเป็นกระบวนการที่ใช้เวลาค่อนข้างนาน มีความซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งต้องใช้อาหารเลี้ยงเชื้อแบบวุ้นเพาะบนจานเลี้ยงเชื้อ แล้วนำไปบ่มในโถเพาะเชื้อจุลินทรีย์แบบไร้ออกซิเจนกับแก๊ส เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมแบบไร้ออกซิเจน แผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูป 3M™ Petrifilm™ สำหรับทดสอบเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลคติก ช่วยลดความยุ่งยากในการตรวจหาและช่วยให้คุณได้ผลลัพธ์แบบเดียวกับสภาวะไร้ออกซิเจนอย่างแท้จริง โดยใช้สภาวะฟักตัวแบบแอโรบิกมาตรฐาน แผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปนี้มีสภาวะแบบไร้ออกซิเจน เพื่อช่วยให้เชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลคติกฟื้นตัว จึงทำให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและแม่นยำ นี่คือเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับองค์กรที่ต้องการวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการประเมินคุณภาพและความสม่ำเสมอของผลิตภัณฑ์ และยืดอายุการเก็บรักษาให้ได้มากที่สุด แผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อนี้จะช่วยให้เชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลคติกฟื้นตัวได้ภายใน 48 ชั่วโมง ซึ่งเร็วกว่าวิธีใช้อาหารเลี้ยงเชื้อแบบวุ้นถึง 1-3 วัน เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วพบว่าวิธีทดสอบแบบ แผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูป 3M™ Petrifilm™ ช่วยลดแรงงานในการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อแบบวุ้น ลดค่าใช้จ่ายในการเตรียมอุปกรณ์แบบสภาวะไร้ออกซิเจน และลดขยะของเสีย ด้วยเทคโนโลยีนี้จะช่วยทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของอาหารมีเวลามากขึ้นสำหรับงานอื่นๆ เช่น การตรวจสอบควบคุมจุดวิกฤติซึ่งอาจเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง

การทดสอบด้านความปลอดภัยอาหารของคุณมีวิวัฒนาการขึ้นไปตามเวลาหรือไม่?

กว่า 35 ปีที่ผ่านมา 3เอ็ม ได้ทำงานในส่วนของการวิเคราะห์วินิจฉัยอาหาร และพัฒนาเทคโนโลยีที่มีอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของอุตสาหกรรมอาหาร

ค้นหาผลิตภัณฑ์ทดสอบความปลอดภัยของอาหารแบบครบวงจรของ 3เอ็ม