1. ไทย
 2. ความปลอดภัย
 3. ความปลอดภัยทางด้านอาหาร
 4. แหล่งข้อมูล
 5. USDA FSIS มั่นใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จาก 3เอ็ม
ความปลอดภัยทางด้านอาหาร
 • ต้องกรอกให้ครบทุกช่องเว้นแต่จะระบุไว้ว่าเป็นทางเลือก

 • ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ท่านสนใจ

   
   
   
   
   
   

 •  
 • 3เอ็ม ดำเนินการเก็บรวบรวม ดูแล ใช้และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยเป็นไปตามนโยบายนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคลของ3เอ็ม.

 • สนใจทดลองผลิตภัณฑ์

ขอบคุณ

แบบฟอร์มของคุณถูกส่งเรียบร้อยแล้ว

ขออภัยในความไม่สะดวก

เกิดข้อผิดพลาดขณะส่ง

ชุดทดสอบเชื้อก่อโรคระดับโมเลกุล 3M™ Molecular Detection System พร้อมกับชุดทดสอบหาเชื้อ Salmonella และ Listeria

หน่วยความปลอดภัยของอาหารและบริการตรวจสอบ สังกัดกระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา (USDA FSIS) มั่นใจเลือกใช้ชุดทดสอบเชื้อก่อโรคระดับโมเลกุลของ 3เอ็ม ในการตรวจสอบเชื้อ Salmonella และ Listeria monocytogenes

3M Food Safety รู้สึกเป็นเกียรติที่จะประกาศว่า หลังจากการประเมินประสิทธิภาพอย่างเข้มงวดกับวิธีการทดสอบที่รวดเร็วอื่นๆ ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด หน่วยความปลอดภัยของอาหารและบริการตรวจสอบ สังกัดกระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา (USDA FSIS) ได้เลือกใช้ชุดทดสอบเชื้อก่อโรคระดับโมเลกุล 3M™ Molecular Detection System เป็นวิธีการหลักในการตรวจหาเชื้อ Salmonella และ Listeria monocytogenes ซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคหลัก 2 ชนิด ที่คุกคามการผลิตและการแปรรูปอาหารอย่างต่อเนื่อง


อ่านบทความล่าสุดเกี่ยวกับวิธีทดสอบหาเชื้อก่อโรคที่สำคัญจาก USDA FSIS Microbilogy Laboratory Guidebook (MLG)

กว่า 150 ปี ที่กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกาได้ทำงานเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชาวอเมริกันในหลายแง่มุม ทั้งนี้รวมถึงการขนส่งและการผลิตอาหาร หน่วยความปลอดภัยของอาหารและบริการตรวจสอบ สังกัดกระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา (USDA FSIS) ได้ทุ่มเทให้กับพันธกิจที่เรียกว่า "ปกป้องสุขภาพของประชากรด้วยการรักษาความปลอดภัยของอาหารในกลุ่มผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์, สัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์จากไข่แปรรูป" และ 3M Food Safety มีความภาคภูมิใจที่ได้ทำงานร่วมกับพวกเขาอย่างตั้งใจทุ่มเท

“Protecting food, consumers and businesses with innovative and reliable technologies has been at the core of everything we do, so the USDA FSIS’ selection of 3M as a partner is validation of the science and the spirit of our work,” said Polly Foss, 3M Food Safety Global Vice President. “The 3M™ Molecular Detection System has proven to be a highly accurate and efficient tool for many food producers globally.”


ชุดทดสอบเชื้อก่อโรค Salmonella

 • ชุดทดสอบเชื้อก่อโรคระดับโมเลกุล 3M™ Molecular Detection Assay 2 สำหรับเชื้อ Salmonella

  Salmonella สามารถติดเชื้อได้ในทางเดินอาหารของมนุษย์, สัตว์เลือดอุ่นและเลือดเย็น (รวมถึงสัตว์เลี้ยงที่คุณรักด้วย) และในสิ่งแวดล้อม เป็นที่ทราบกันดีว่า Salmonella คือปัญหาสำคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์ปีกทั่วโลกและถูกควบคุมเชื้อนี้อย่างเข้มงวด เป็นที่รู้กันว่าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ปีกและเนื้อสัตว์เป็นสื่อกลางของการระบาดของเชื้อ Salmonella ตามรายงานของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) พบว่าในทุกๆ ปีเชื้อ Salmonella ส่งผลให้ประชากรต้องเข้ารับการรักษาอาการที่เกิดจากเชื้อ Salmonella ในโรงพยาบาลประมาณ 19,000 รายต่อปี 3M Food Safey จึงเข้ามาช่วยเหลืออุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ในการตรวจหาเชื้อก่อโรคที่เป็นอันตรายนี้ผ่านการใช้งาน ชุดทดสอบเชื้อก่อโรคระดับโมเลกุล 3M™ Molecular Detection Assay 2 สำหรับเชื้อ Salmonella และแผ่นยืนยันผลทดสอบเชื้อ Salmonella สำเร็จรูป 3M™ Petrifilm™


ชุดทดสอบเชื้อก่อโรค Listeria

 • ชุดทดสอบเชื้อก่อโรคระดับโมเลกุล 3M™ Molecular Detection Assay 2 สำหรับเชื้อ Listeria

  Listeria ถือเป็นแบคทีเรียที่แพร่หลายและค่อนข้างแข็งแกร่ง มันสามารถอยู่รอดได้ทั้งในสภาวะที่เป็นกรด, สภาวะความเป็นเกลือที่สูงขึ้น หรือในสภาพที่แช่เย็น ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ Listeria เป็นความท้าทายที่ไม่เหมือนใครในอุตสาหกรรมอาหาร แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า Listeria จะก่อโรคในคนและสัตว์ได้ทุกสายพันธุ์ L. monocytogenes เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่หากเข้าสู่ร่างกายอาจส่งผลให้เกิดการติดเชื้ออย่างรุนแรง ในสหรัฐอเมริกา CDC ได้ประมาณการณ์ว่ามีประชากรติดเชื้ออย่างรุนแรงจาก L. monocytogenes ประมาณ 1,600 รายต่อปี L. monocytogenes มีอัตราการทำให้เสียชีวิตที่สูงกว่า (20%) เมื่อเทียบกับ Salmonella (1%) ดังนั้นความต้องการใช้งานของชุดทดสอบเชื้อก่อโรคระดับโมเลกุล 3M™ Molecular Detection Assay 2 สำหรับเชื้อ Listeria จึงแตกต่างจาก Salmonella เพราะว่าประชากรที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้ออย่างรุนแรงจากเชื้อ L. monocytogenes (โรค Listeriosis) คือสตรีมีครรภ์และทารกในครรภ์, ทารกแรกเกิด, ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ทำให้ความต้องการในการป้องกันและควบคุมเชื้อ Listeria กำลังเพิ่มมากขึ้นในอุตสาหกรรมอาหาร จึงจำเป็นต้องมีวิธีการตรวจสอบเชื้อที่คุณวางใจได้ ชุดทดสอบเชื้อก่อโรคระดับโมเลกุล 3M™ Molecular Detection Assay 2 สำหรับเชื้อ Listeria และ Listeria monocytogenes จึงเป็นตัวช่วยให้คุณตรวจสอบหาเชื้อก่อโรคเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี


เทคโนโลยีขั้นสูงที่ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือในการตรวจสอบ

 • เครื่องทดสอบเชื้อก่อโรคระดับโมเลกุล 3M™ Molecular Detection System

  ไม่ว่าเชื้อก่อโรคนั้นจะถูกตรวจสอบด้วยวิธีใดก็ตาม วิธีการทดสอบที่เชื่อถือได้นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง กลุ่มผลิตภัณฑ์ทดสอบหาเชื้อก่อโรคทั้งหมดของเรา ประกอบไปด้วย เครื่องมือทดสอบ, ชุดทดสอบ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่คุณต้องการ เพื่อทดสอบหาเชื้อก่อโรคที่สำคัญได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ เครื่องทดสอบเชื้อก่อโรคระดับโมเลกุล 3M™ Molecular Detection System เป็นการทดสอบหาเชื้อก่อโรคด้วย LAMP Technology เป็นการผสมผสานเทคโนโลยีใหม่แบบ Isothermal DNA Amplification และ Bioluminescence Detection เข้าด้วยกัน ทำให้ออกผลเร็ว แม่นยำ ใช้งานง่าย สามารถเอาชนะข้อจำกัดบางประการของวิธีการทดสอบหาเชื้อก่อโรคแบบ PCR (Polymerase Chain Reaction) อีกทั้งรองรับการทดสอบจำเพาะเจาะจงต่อชนิดของเชื้อก่อโรค จึงเหมาะกับผู้ใช้งานในหมวดหมู่เนื้อสัตว์, สัตว์ปีก, อาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ ซึ่งสามารถทดสอบพร้อมกันได้ถึง 96 การทดสอบที่แตกต่างกัน ทั้งในสิ่งมีชีวิต ตัวอย่างอาหารและสิ่งแวดล้อม ชุดทดสอบเชื้อก่อโรคระดับโมเลกุล 3M™ Molecular Detection Assays รุ่นต่อไปก็ได้ผ่านการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องจากองค์กรผู้ตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ชั้นนำทั่วโลก (AOAC® INTERNATIONAL, AFNOR, Health Canada, MAPA) เพื่อให้ครอบคลุมตัวอย่างอาหารที่มีความหลากหลาย

คุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การทดสอบความปลอดภัยทางด้านอาหารจาก 3เอ็ม หรือไม่?
ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของอาหารจาก 3เอ็ม