ความปลอดภัยทางด้านอาหาร

วิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์ทดสอบความปลอดภัยของอาหารแบบครบวงจรของ 3เอ็ม

การสาธิตผลิตภัณฑ์ได้ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ตามความต้องการของธุรกิจคุณ

กรอกแบบฟอร์ม เพื่อผู้เชี่ยวชาญของ 3เอ็ม จะดำเนินการติดต่อคุณ เพื่อนัดหมายการสาธิตผลิตภัณฑ์

การสาธิตประกอบด้วย

• ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ 3เอ็ม เกี่ยวกับวิธีการใช้งานเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคุณ
• การสาธิตผลิตภัณฑ์นอกสถานที่ ซึ่งคุณสามารถเห็นประโยชน์ที่ได้รับด้วยตนเอง

นัดหมายหากสนใจทดลองผลิตภัณฑ์

  • ต้องกรอกให้ครบทุกช่องเว้นแต่จะระบุไว้ว่าเป็นทางเลือก

  •  
  • 3เอ็ม ดำเนินการเก็บรวบรวม ดูแล ใช้และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยเป็นไปตามนโยบายนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคลของ3เอ็ม.

  • สนใจทดลองผลิตภัณฑ์

ขอบคุณ

แบบฟอร์มของคุณถูกส่งเรียบร้อยแล้ว

ขออภัยในความไม่สะดวก

เกิดข้อผิดพลาดขณะส่ง