1. ไทย
  2. การดูแลสุขภาพ
  3. Coronavirus
  4. การดูแลผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล
การดูแลสุขภาพ
  • SUBMIT
Thanks! We have received your message.
ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่บ้านตนเอง

ทำให้สามารถดูแลรักษานอกโรงพยาบาล

เมื่อให้ผู้ป่วยกลับบ้านหรือไปยังสถานที่ดูแลอื่น หรือผู้ป่วยมีข้อจำกัดการเข้าถึงหน่วยรักษาพยาบาลตามปกติ ณ ที่นี้ 3เอ็ม ช่วยให้หนทางและความสามารถในการดูแลอย่างต่อเนื่องเป็นไปได้แก่ผู้ป่วยของคุณ

ศึกษาแนวทาง วิธีปฏิบัติและแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้การดูแลรักษาผู้ป่วยมีประสิทธิภาพ


แพทย์ปิดแผลด้วยวัสดุปิดแผล Tegaderm (Tegaderm Dressing)
การรักษาบาดแผล

ไม่ว่าผู้ป่วยที่รับการรักษาบาดแผลในโรงพยาบาลจะกลับบ้านหรือความถี่ของการประเมินบาดแผลที่ลดลงเมื่อเปลี่ยนมารับบริการแผนกผู้ป่วยนอกก็ตาม – 3เอ็ม เข้าใจดีว่าแพทย์ต้องการเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานระหว่างที่ยังอยู่ในสภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขนี้

มีคำถามหรือสงสัยเกี่ยวกับการดูแลรักษาแผล, ให้เราช่วยเหลือคุณ

ต้องการข้อมูลหรือคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการดูแลผู้ป่วยของท่าน


แพทย์ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตในการแบ่งปันแหล่งข้อมูลกับผู้ป่วย
แหล่งข้อมูลสำหรับผู้ป่วยและผู้ให้การดูแล

ขณะที่แหล่งข้อมูลคลินิคแผลและผู้ป่วยอื่น ๆ อาจถูกมองว่าไม่จำเป็นในตอนนี้ แต่ผู้ป่วยและผู้ดูแลยังคงต้องการแหล่งข้อมูลที่ช่วยแนะนำแนวทางการดูแลรักษาแผล

คุณสามารถใช้แหล่งข้อมูลต่อไปนี้เพื่อช่วยผู้ป่วยจากระยะไกลได้


แพทย์ใช้ชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)
ปกป้องบุคคลากรทางการแพทย์ด้วยชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)

ในทุก ๆ วัน คุณตกอยู่ในภาวะเสี่ยงเพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วย เราทราบว่าคุณมีคำถามเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ที่นี่พร้อมตอบคำถามของคุณเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจและหน้ากาก

ดูข้อมูลล่าสุดด้านล่าง


โควิด-19 และคลินิกรักษาแผลผู้ป่วยนอก

คลินิกรักษาแผลจะรักษาสมดุลระหว่างความต้องการของผู้ป่วยและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในขณะให้การดูแลผู้ป่วยด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพได้อย่างไร