เหมืองแร่ น้ำมัน และก๊าซ
 • share

  น้ำที่สะอาดขึ้นย่อมหมายถึงน้ำมันที่มีคุณภาพสูงขึ้น

  share
  3M Background Pattern 3M Background Pattern 3M Background Pattern

  น้ำที่สะอาดขึ้นย่อมหมายถึงน้ำมันที่มีคุณภาพสูงขึ้น

  ผลิตภัณฑ์ 3M Purification จะทำให้แน่ใจว่าวิธีที่ใช้พลังน้ำทดแทนการใช้น้ำมันของคุณ จะใช้น้ำที่สะอาดที่สุดเท่าที่มี เพื่อปกป้องอุปกรณ์ของคุณ และช่วยให้คุณส่งมอบผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ปราศจากสิ่งปนเปื้อนได้

  น้ำที่สะอาดขึ้นย่อมหมายถึงน้ำมันที่มีคุณภาพสูงขึ้น

  ผลิตภัณฑ์ 3M Purification จะทำให้แน่ใจว่าวิธีที่ใช้พลังน้ำทดแทนการใช้น้ำมันของคุณ จะใช้น้ำที่สะอาดที่สุดเท่าที่มี เพื่อปกป้องอุปกรณ์ของคุณ และช่วยให้คุณส่งมอบผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ปราศจากสิ่งปนเปื้อนได้

  น้ำที่สะอาดขึ้นย่อมหมายถึงน้ำมันที่มีคุณภาพสูงขึ้น

  ผลิตภัณฑ์ 3M Purification จะทำให้แน่ใจว่าวิธีที่ใช้พลังน้ำทดแทนการใช้น้ำมันของคุณ จะใช้น้ำที่สะอาดที่สุดเท่าที่มี เพื่อปกป้องอุปกรณ์ของคุณ และช่วยให้คุณส่งมอบผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ปราศจากสิ่งปนเปื้อนได้

  • การใช้พลังน้ำทดแทนการใช้น้ำมัน เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาการฟื้นฟูน้ำมันจากการก่อตัวของการผลิตที่เต็มที่แล้ว การปนเปื้อนอนุภาคในน้ำที่ฉีดซึ่งใช้ในการปฏิบัติการใช้พลังน้ำทดแทนนั้น จะช่วยลดค่าความซึมผ่านได้ดี ในการก่อตัวบางประเภท แม้แต่สารแข็งแขวนลอยระดับต่ำในน้ำฉีด ก็ยังอาจมีผลกระทบอย่างมากต่อผลผลิตและต้นทุนการปฏิบัติการ ระบบกรอง 3M Purification ช่วยเพิ่มคุณภาพของน้ำฉีดให้เหมาะสม ซึ่งจะทำให้การผลิตน้ำมันของคุณมีความเหมาะสมมากที่สุด ในขณะที่ยังสามารถลดการทำงานเพิ่มที่มีค่าใช้จ่ายสูงได้อีกด้วย

   ศึกษาวิธีการที่ระบบกรอง 3M Purification ซึ่งติดตั้งอยู่ทั้งในระบบน้ำฉีดและ/หรือแหล่งน้ำ ช่วยทำให้การปฏิบัติการใช้พลังน้ำทดแทนเหมาะสมที่สุด

   ดูโซลูชั่นสำหรับการกรองของ 3เอ็ม