เหมืองแร่ น้ำมัน และก๊าซ
 • share

  ตั้งแต่การพันเทปสายไฟฟ้าไปจนถึงการปกป้องแนวท่อ

  share
  3M Background Pattern 3M Background Pattern 3M Background Pattern

  ตั้งแต่การพันเทปสายไฟฟ้าไปจนถึงการปกป้องแนวท่อที่ยาวกว่า 100,000 ไมล์

  วัสดุเคลือบท่อ 3M™ Scotchkote™ ได้ครอบคลุมการใช้งานของท่อบริการที่หลากหลายกว่า 100,000 ไมล์

  ตั้งแต่การพันเทปสายไฟฟ้าไปจนถึงการปกป้องแนวท่อที่ยาวกว่า 100,000 ไมล์

  วัสดุเคลือบท่อ 3M™ Scotchkote™ ได้ครอบคลุมการใช้งานของท่อบริการที่หลากหลายกว่า 100,000 ไมล์

  ตั้งแต่การพันเทปสายไฟฟ้าไปจนถึงการปกป้องแนวท่อที่ยาวกว่า 100,000 ไมล์

  วัสดุเคลือบท่อ 3M™ Scotchkote™ ได้ครอบคลุมการใช้งานของท่อบริการที่หลากหลายกว่า 100,000 ไมล์

  • Scotchkote Fusion pipe coatings

   ทุกอย่างเริ่มต้นด้วยการสั่งซื้อเทปพันสายไฟฟ้าจำนวนมาก เราพบว่าลูกค้าใช้เทปเพื่อพันข้อต่อของแนวท่อที่หน้างาน จุดนี้ทำให้ 3เอ็ม เริ่มต้นพัฒนาวัสดุเคลือบที่ผลิตเป็นการเฉพาะสำหรับการปกป้องท่อ เราใช้ความรู้ดั้งเดิมของผงหล่อแบบที่ใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และพัฒนาปรับปรุงให้เกิดเป็นแนวคิดใหม่ ได้แก่ สารเคลือบ Fusion Bonded Epoxy สำหรับแนวท่อ นับตั้งแต่บัดนั้น สารเคลือบท่อ 3M™ Scotchkote™ ก็ถูกนำไปใช้กับแนวท่อบริการที่หลากหลายกว่า 100,000 ไมล์

   ค้นหาวิธีการที่สารเคลือบ 3M™ Fusion Bonded Epoxy จะช่วยเหลือคุณได้

   ดูสารเคลือบท่อ 3M™ Scotchkote™