เหมืองแร่ น้ำมัน และก๊าซ
 • share

  การทำให้งานสถาปัตยกรรมในอนาคตเป็นจริงได้ในปัจจุบัน

  share
  3M Background Pattern 3M Background Pattern 3M Background Pattern

  ความทันสมัยล้ำหน้าก็คือความดีเยี่ยมของธุรกิจ

  3M™ Crystalline Automotive Window Film ปิดกั้นความร้อนที่เข้ามาทางกระจกได้ถึง 60% ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานยานพาหนะในเหมืองแร่แบบเปิดทำงานได้มีสมาธินานขึ้น

  ความทันสมัยล้ำหน้าก็คือความดีเยี่ยมของธุรกิจ

  3M™ Crystalline Automotive Window Film ปิดกั้นความร้อนที่เข้ามาทางกระจกได้ถึง 60% ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานยานพาหนะในเหมืองแร่แบบเปิดทำงานได้มีสมาธินานขึ้น

  ความทันสมัยล้ำหน้าก็คือความดีเยี่ยมของธุรกิจ

  3M™ Crystalline Automotive Window Film ปิดกั้นความร้อนที่เข้ามาทางกระจกได้ถึง 60% ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานยานพาหนะในเหมืองแร่แบบเปิดทำงานได้มีสมาธินานขึ้น

   

  •  

   เหมืองเปิดจะเป็นสภาพแวดล้อมในการทำงานที่รุนแรงที่สุดและร้อนที่สุดแห่งหนึ่งในโลก สถานที่ทำงานเช่นนี้จึงยากที่จะเพ่งสมาธิได้ โดยเฉพาะภายในห้องโดยสารของยานพาหนะในเหมือง นั่นคือเหตุผลที่เราได้พัฒนาฟิล์มสายตาแบบบางพิเศษที่ใช้ชั้นฟิล์มแยกเดี่ยวถึง 200 ชั้นเพื่อกั้นความร้อนที่เข้ามาทางหน้าต่างของยานพาหนะได้ถึง 60% โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการมองเห็นของผู้ขับ และผลิตภัณฑ์นั้นก็คือ 3M™ Crystalline Automotive Window Film ในจุดที่มีความร้อนเช่นในเหมืองแบบเปิด ผลิตภัณฑ์ของเราจะช่วยทำให้ผู้ขับยานพาหนะมีความเย็น เพื่อให้ทำงานได้อย่างสะดวกสบายและทำงานได้นานขึ้น

   ดูวิธีการที่ 3M™ Crystalline Automotive Window Films ช่วยให้คุณเย็นได้

   ศึกษาเกี่ยวกับ 3M™ Crystalline Automotive Window Films