เหมืองแร่ น้ำมัน และก๊าซ
 • share

  เทคโนโลยีขนาดเล็กที่รับมือกับสภาวะที่รุนแรง

  share
  3M Background Pattern 3M Background Pattern 3M Background Pattern

  เทคโนโลยีขนาดเล็กที่รับมือกับสภาวะที่รุนแรง

  3M Glass Bubbles™ จะเป็นทุ่นลอยน้ำในทุกความลึกและเป็นตัวหุ้มฉนวนได้ในภาวะที่มีความหนาวเย็นรุนแรง โดยจะปกป้องอุปกรณ์ขุดเจาะที่มีค่าและช่วยให้ธุรกิจน้ำมันเดินหน้าไปได้

  เทคโนโลยีขนาดเล็กที่รับมือกับสภาวะที่รุนแรง

  3M Glass Bubbles™ จะเป็นทุ่นลอยน้ำในทุกความลึกและเป็นตัวหุ้มฉนวนได้ในภาวะที่มีความหนาวเย็นรุนแรง โดยจะปกป้องอุปกรณ์ขุดเจาะที่มีค่าและช่วยให้ธุรกิจน้ำมันเดินหน้าไปได้

  เทคโนโลยีขนาดเล็กที่รับมือกับสภาวะที่รุนแรง

  3M Glass Bubbles™ จะเป็นทุ่นลอยน้ำในทุกความลึกและเป็นตัวหุ้มฉนวนได้ในภาวะที่มีความหนาวเย็นรุนแรง โดยจะปกป้องอุปกรณ์ขุดเจาะที่มีค่าและช่วยให้ธุรกิจน้ำมันเดินหน้าไปได้

  • Scotchkote Fusion pipe coatings

   การขุดเจาะน้ำมันนอกชายฝั่งหมายถึงการเผชิญกับแรงดันและอากาศที่หนาวเย็นรุนแรง นี่คือจุดที่ Glass Bubbles™ ของ 3เอ็ม เข้ามามีบทบาท ไมโครสเฟียร์ที่มีความหนาแน่นต่ำแต่มีความแข็งแกร่งสูง จะเป็นทุ่นลอยได้ในระดับความลึกที่รุนแรง เพื่อช่วยปกป้องเครื่องจักรที่มีค่าไม่ให้ทรุดลงจากน้ำหนักของตัวเครื่อง ความสามารถในการทำงานได้ในภาวะความร้อนต่ำ ยังช่วยให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการหุ้มฉนวนท่อใต้ทะเล ทำให้น้ำมันอุ่นและไหลไปตามท่อได้ แค่ประโยชน์สองข้อนี้จากประโยชน์ที่มีอยู่มากมาย ก็ทำให้ธุรกิจของคุณก้าวนำผู้อื่นได้

   ศึกษาวิธีที่ 3M Glass Bubbles™ ช่วยเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจน้ำมัน

   ศึกษาวิธีที่ 3M Glass Bubbles™ ช่วยเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจน้ำมัน