1. Thailand
 2. Novec
 3. การใช้งาน
 4. การดับเพลิง
 5. ข้อมูลจำเพาะสาร Novec 1230
Novec
 • กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน

 • Type of Inquiry

 •  
   
   
   
 •  
 • 3เอ็ม ดำเนินการเก็บรวบรวม ดูแล ใช้และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยเป็นไปตามนโยบายนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคลของ3เอ็ม.

 • เสนอ

Thank You

ขอขอบคุณสำหรับความสนใจในผลิตภัณฑ์ 3M Novec ทีมของเรากำลังประมวลผลคำถามของคุณและจะติดต่อคุณเร็ว ๆ นี้

Our Apologies...

บางอย่างผิดพลาด. กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง.

Document icon with checkmark on purple background

เลือกซื้อสารดับเพลิง 3M™ Novec™ 1230 (3M™ Novec™ 1230 Fire Protection Fluid) ได้อย่างมั่นใจ

สอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านสาร NOVEC 1230

ออกแบบตรงตามความต้องการจำเพาะของลูกค้าด้วยเครื่องมือกำหนดสเปคของเรา ทีมงานวิศวกรดับเพลิงมากประสบการณ์ของเราได้พัฒนาภาษาที่คุณสามารถใช้เพื่อช่วยระบุระบบที่มีสาร Novec 1230 ได้ง่ายขึ้นสำหรับโครงการของลูกค้าของคุณ จากชื่อหรือคุณสมบัติต่างๆ


คุณกำลังเขียนสเปคสำหรับสารดับเพลิง 3M™ Novec™ 1230 (3M™ Novec™ 1230 Fire Protection Fluid) อยู่ใช่หรือไม่

 • Purple icon of fire suppression system nozzle labeled Novec 1230

  สารเคมีดับเพลิงเป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับระบบดับเพลิงทุกประเภท เมื่อคุณทำการกำหนดคุณลักษณะ คำแนะนำของคุณอาจส่งผลต่อโอกาสที่บุคลากร ทรัพย์สินอันมีค่า หรือธุรกิจจะรอดจากอัคคีภัยได้เลยทีเดียว

  โปรดระบุสารเคมีที่มีคุณสมบัติ:

  • ปลอดภัยสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่กำหนด
  • ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
  • ไม่นำไฟฟ้า
  • มีการรับรองมาตรฐานสากล เช่น NFPA 2001 และ ISO 14520
  • สามารถดับเพลิงได้ในระยะเริ่มแรก
  • ไม่มีสารตกค้าง

สารดับเพลิงแบบสารสะอาด
Purple icon of fire suppression system nozzle labeled Novec 1230

คัดลอกและวางข้อความต่อไปนี้ไปยังการกำหนดสเปคของคุณหรือดาวน์โหลดตัวอย่างข้อมูลจำเพาะฉบับเต็ม

 1. สาระสำคัญของการทำงาน

  ก. ใช้ระบบดับเพลิงสารสะอาดแบบฉีดครอบคลุมทั่วห้องโดยใช้สารดับเพลิง Novec 1230 (Novec 1230 Fire Protection Fluid) (โดยต่อไปนี้จะเรียกว่า ระบบ) ที่ตรงตามเกณฑ์ด้านประสิทธิภาพที่อธิบายไว้ในที่นี้ทั้งหมด
 2. สารดับเพลิงแบบสารสะอาด

  ก. สารดับเพลิงแบบสารสะอาดจะต้องเป็นสารดับเพลิง 3M Novec 1230 (3M Novec 1230 Fire Protection Fluid)

  ข. สารสะอาดจะต้องมีค่าการทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน (ODP) เป็นศูนย์ ODP ที่กำหนดโดย US EPA

  ค. สารสะอาดจะต้องมีค่าศักยภาพการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) ที่น้อยกว่า 1 (ในช่วงเวลา 100 ปี) GWP ที่กำหนดโดยรายงานโลกร้อนของไอพีซีซีฉบับที่ 5 (IPCC AR5) หรือในเอกสารและการอนุมัติ EPA ของสหรัฐอเมริกา

  ง. สารสะอาดจะต้องไม่มีก๊าซเรือนกระจกหรือสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน เช่น เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs) ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) และไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs)

  จ. สารสะอาดต้องมีค่าความปลอดภัยขั้นต่ำที่ 60% ระหว่างค่าเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นและระดับไม่พบผลอันไม่พึงประสงค์ (No Observed Adverse Effect Level, NOAEL) สำหรับการจำแนกความเป็นอันตรายประเภท A และ C สำหรับคำแนะนำด้านค่าความปลอดภัยสำหรับความเป็นอันตรายประเภท B โปรดติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิมที่ได้รับการรับรองแล้ว

  ดาวน์โหลดตัวอย่างข้อมูลจำเพาะทั้งหมดของ Novec™ 1230 (Word, 507 KB)

กฎการจัดซื้อกำหนดให้สารเคมีดับเพลิงจำเป็นต้องไม่มียี่ห้อหรือไม่

ในบางกรณี คุณอาจต้องการเน้นย้ำเกณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ เช่น การใส่ใจต่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม ขอบเขตความปลอดภัยสำหรับบุคลากร หรือเพื่อป้องกันความเสียหายของฮาร์ดดิสก์ในระหว่างที่ระบบทำการดับเพลิง เลือกทิศทางที่เน้นย้ำด้านล่างเพื่อเข้าถึงสำเนาข้อกำหนดที่เน้นเรื่องดังกล่าว ใช้แนวทางปฏิบัติดังกล่าวเพื่อรับคุณสมบัติสำคัญที่ลูกค้าของคุณต้องการ

 • Purple icon of fire suppression system nozzle
  สเปคไม่มียี่ห้อ

  หากคุณจำเป็นต้องกำหนดคุณสมบัติแบบไม่มียี่ห้อ คุณสามารถกำหนดตามคุณสมบัติเฉพาะตัวของสารเคมีได้ สาร Novec 1230 รวมเอาความยั่งยืนกับขอบเขตความปลอดภัยที่สูงสุดเมื่อเทียบกับสารเคมีดับเพลิงชนิดอื่น และไม่ใช่สารเป้าหมายที่จะต้องลดการผลิตตามกฎหมายอีกด้วย 

 • Purple icon of the earth being wrapped with a leaf and stem, representing environmentally friendly
  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  ค่าการทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนเป็นศูนย์ไม่ได้หมายความว่าปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ เพื่อโซลูชันที่ยั่งยืนอย่างสมบูรณ์ คุณควรใช้สารสะอาดควบคู่กับค่าศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) ที่น้อยกว่า 1 สเปคด้านล่างสามารถใช้กับลูกค้าที่ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน โดยไม่ขึ้นอยู่กับข้อบังคับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทั้งปัจจุบันหรือในอนาคต

 • Purple icon of people with a small heart on the front person
  ขอบเขตความปลอดภัยสูง

  สารสะอาดทั้งหมดมีขอบเขตความปลอดภัยที่ไม่เท่ากัน เมื่อทำการดับเพลิงในพื้นที่ที่มีคนอยู่ ความปลอดภัยของสารเคมีถือเป็นสิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงเป็นอย่างยิ่ง กุญแจสำคัญคือใช้อัตราความเข้มข้นที่น้อยที่สุด สามารถเลือกผลิตภัณฑ์ด้วยขอบเขตความปลอดภัยแทนการเลือกสารสะอาดด้วยยี่ห้อได้

 • Purple icon of data center with sound waves
  ป้องกันความเสียหายกับฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

  ก๊าซเฉื่อยที่ปล่อยเมื่อเกิดเพลิงไหม้อาจทำให้เกิดความเสียหายกับฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ได้ การปล่อยก๊าซในห้องเซิร์ฟเวอร์อาจนานถึง 120 วินาทีสำหรับความเป็นอันตรายประเภท A (NFPA 2001 5.7.1.1.2.) ความถี่ ความดัง และระยะเวลาของเสียงระหว่างที่มีการปล่อยก๊าซมีผลให้เกิดการล้มเหลวของอาร์ดดิสก์จากการขัดจังหวะการติดตามข้อมูลของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่กำลังหมุนอยู่ ไม่มีรายงานของการฉีดพ่นสารสะอาดที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อฮาร์ดดิสก์


แบบไม่มียี่ห้อ: สารดับเพลิงแบบสารสะอาด
Purple icon of fire suppression system nozzle

Copy and paste the following text into your specification or download the full specification example.

 1. Summary of work

  A. Design, supply and install a complete clean agent total flooding fire suppression system using agent manufactured by a reputable manufacturer with a process known as electrochemical fluorination. (Hereafter referred to as SYSTEM)

 2. Clean Agent Fire Suppression Fluid

  A. Agent shall be manufactured at an ISO 9001 and ISO 14001 registered facility.

  B. Clean Agent shall have an Ozone Depletion Potential (ODP) of zero. ODP as defined by the US EPA.

  C. Clean Agent shall have a Global Warming Potential (GWP) of < 1 (100 year ITH). GWP as defined by the Intergovernmental Panel on Climate Change Fifth Assessment Report (IPCC AR5) or in US EPA documentation and approvals.

  D. Clean Agent shall not be one of these greenhouse gases or ozone depleters; Perfluorocarbons (PFCs), Hydrofluorocarbons (HFCs), and Hydrochlorofluorcarbons (HCFCs).

  E. Agent will not be restricted for use in fire protection due to its Ozone Depletion Potential (ODP) or Global Warming Potential (GWP) and is not targeted for phase-down by the Montreal Protocol, nor subject to the European F-Gas Regulations targeting the phase-down of production and import of HFCs into Europe; and will not be affected by U.S. EPA SNAP regulations which would render it either unacceptable or acceptable subject to narrow use limits.

  F. Clean Agent must have a minimum safety factor 60% between the design concentration percentage and the No Observed Adverse Effect Level (NOAEL) for Class A and C hazards. For guidance on safety factors for Class B hazards, contact an approved Original Equipment Manufacturer.

  G. The minimum extinguishing concentration (MEC) determined by test as witnessed per recognized testing laboratory standards (i.e UL 2166, FM 5600) shall be no greater than 3.3%.

  H. Equipment shall be UL listed and FM approved and extinguishing agent shall be component recognized by UL or FM for use in the system.

  I. System cylinders shall be labeled indicating the system manufacturer and agent brand. System service and refill shall be by an authorized manufacturer’s representative and shall be the agent of the original installation brand.

  Download Complete Non-branded Specification Example (Word, 508 KB)
Copy and paste this text focused on environmental sustainability into your specification
Purple icon of the earth being wrapped with a leaf and stem, representing environmentally friendly

ระบบดับเพลิงควรมีการรับประกันนาน 20 ปีจากผู้ผลิตสารสะอาดซึ่งจะรับประกันสารเคมีต่อระเบียบข้อบังคับหรือการลดการผลิตเป็นเวลา 20 ปีนับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง ผู้ผลิตสารเคมีควรให้ใบรับรองให้กับผู้ใช้ปลายทางเพื่อระบุวันที่เริ่มการรับประกันและข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด

 1. สาระสำคัญของการทำงาน

  ก. ใช้ระบบดับเพลิงสารสะอาดแบบฉีดครอบคลุมทั่วห้องโดยใช้สารสะอาดที่ปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อม

 2. สารดับเพลิงแบบสารสะอาด

  ก. สารสะอาดจะต้องมีค่าการทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน (ODP) เป็นศูนย์ ODP ที่กำหนดโดย US EPA

  ข. สารสะอาดจะต้องมีค่าศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) ที่น้อยกว่า 1 (ในช่วงเวลา 100 ปี) GWP ที่กำหนดโดยรายงานโลกร้อนของไอพีซีซีฉบับที่ 5 (IPCC AR5) หรือในเอกสารและการอนุมัติ EPA ของสหรัฐอเมริกา

  ค. สารสะอาดจะต้องไม่มีก๊าซเรือนกระจกหรือสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน เช่น เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFC) ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFC) และไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFC)

  ง. ระบบถังก๊าซควรมีป้ายกำกับเพื่อระบุผู้ผลิตระบบและชนิดสารเคมี ควรเติมระบบด้วยสารสะอาดยี่ห้อเดิม

  จ. สารเคมีจะต้องไม่ถูกจำกัดการใช้งานในการป้องกันอัคคีภัยเนื่องจากค่าการทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน (ODP) หรือค่าศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) และไม่ใช่สารเป้าหมายของการลดการผลิตตามพิธีสารมอนทรีออล หรือต้องทำตามกฎระเบียบ European F-Gas ที่ต้องลดการผลิตและนำเข้าสารประเภท HFC สู่ทวีปยุโรป และจะไม่ได้รับผลกระทบจากข้อบังคับ U.S. EPA SNAP ที่ซึ่งจะทำให้สารเคมีไม่เป็นที่ยอมรับหรือเป็นที่ยอมรับโดยจำกัดการใช้งานให้แคบลง
คัดลอกและวางข้อความที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยไปยังการกำหนดสเปคของคุณ
Purple icon of people with a small heart on the front person

สารสะอาดต้องมีค่าความปลอดภัยขั้นต่ำที่ 60% ระหว่างค่าความเข้มข้นในส่วนผสมและระดับไม่พบผลอันไม่พึงประสงค์ (No Observed Adverse Effect Level, NOAEL) สำหรับการจำแนกความเป็นอันตรายประเภท A และ C สำหรับคำแนะนำด้านค่าความปลอดภัยสำหรับความเป็นอันตรายประเภท B โปรดติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิมที่ได้รับการรับรองแล้ว

คัดลอกและวางข้อความที่เกี่ยวกับความกังวลเรื่องเสียงไปยังการกำหนดสเปคของคุณ
Purple icon of data center with sound waves

ระบบจะต้องผ่านการรับรองโดยผู้ผลิตระบบดับเพลิงและมีระดับเสียงในระหว่างการปล่อยสารเคมีดังไม่เกิน 110 เดซิเบล ในย่านความถี่ 0.5 ถึง 5.0 กิโลเฮิร์ทซ์เป็นเวลาไม่เกิน 20 วินาที ที่ระยะสามฟุตจากหัวฉีดก๊าซ ผู้ผลิตจะต้องมีเอกสารการทดสอบวัดระดับเสียงที่ได้รับการรับรองโดยมีค่า LZF สูงสุดไม่เกิน 1/3 อ็อกเทฟจากย่านความถี่กลาง หรือวิธีการอื่นที่ได้รับการรับรอง

Fire suppression system illustration with Novec 1230 cylinders

ค้นหาผู้ผลิตอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรอง

หาคำตอบเกี่ยวกับการดับเพลิงจากเรา

รับคำปรึกษาจากทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อตอบคำถามของคุณและให้ความช่วยเหลือที่คุณต้องการด้านระบบดับเพลิง ข้อบังคับ และสาร Novec 1230