1. ประเทศไทย
  2. ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ 3เอ็ม
  3. อุปกรณ์และการทดสอบในห้องปฏิบัติการ

3M อุปกรณ์และการทดสอบในห้องปฏิบัติการ

152 สินค้า

ดูสินค้า (152)

152 สินค้า

การทดสอบและตัวบ่งชี้

การทดสอบและตัวบ่งชี้

เครื่องมือและอุปกรณ์เสริมการทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีการเรืองแสง

เครื่องมือและอุปกรณ์เสริมการทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีการเรืองแสง

เครื่องลูมิโนมิเตอร์

เครื่องลูมิโนมิเตอร์

เครื่องอ่านจำนวนแผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูป

เครื่องอ่านจำนวนแผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูป

ตัวกดแผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูป

ตัวกดแผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูป

ตู้อบและเครื่องอุ่นหลอดทดลอง

ตู้อบและเครื่องอุ่นหลอดทดลอง

ปิเปตต์แบบใช้แล้วทิ้ง

ปิเปตต์แบบใช้แล้วทิ้ง

ปิเปตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

ปิเปตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

ฟิล์มและอาหารเลี้ยงเชื้อแบบผง

ฟิล์มและอาหารเลี้ยงเชื้อแบบผง

อุปกรณ์การเก็บตัวอย่าง

อุปกรณ์การเก็บตัวอย่าง

หมวดหมู่

อุตสาหกรรม

ตราสินค้า

3M™ Petrifilm™ E. coli/Coliform Count Plate 6404, 50 plate/Box 3M™ Molecular Detection Matrix Control รีเอเจนท์ชุดควบคุมการทดสอบ, MDMC96NA, 96 เทส, 1 ชุด 3M™ Pipettor Tips 1 mL 3M™ Blender Bags 3M™ Clean-Trace™ สวอปสำหรับตรวจหา ATP บนพื้นผิว, UXL100, 100 ก้าน/เคส 3M™ Disposable Milk Pipettes 3M™ Listeria Enrichment Broth UVM Modified 3M™ Petrifilm™ Plate Reader Advanced Power Cord, 6557PC-TH, 1 Each, Thailand 3M™ Petrifilm™ Plate Reader 6499, 1 EA 3M™ Printable Sample Bags 3M™ Hazelnut Protein ELISA Kit E96HZL, 96 wells/kit, 1 EA 3M™ Petrifilm™ แผ่นเพลทอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูป สำหรับทดสอบแบคทีเรียเฮทเทอโรโทรฟิกในน้ำ (AQHC), 6452, 1000 เพลท/เคส 3M™ อาหารเลี้ยงเชื้อแบบผงสำเร็จรูป Fraser Broth Supplement, BP0220010, 10 มล./ขวด, 10 ขวด/เคส 3M™ ชุดทดสอบโปรตีนแบบรวดเร็วด้วยอุปกรณ์ Lateral Flow สำหรับ Almond Protein, L25ALM, 25 เทส/ชุด, 1 ชุด 3M™ ชุดทดสอบโปรตีนแบบรวดเร็วด้วยอุปกรณ์ Lateral Flow สำหรับ Fish Protein, L25FSH, 25 เทส/ชุด, 1 ชุด 3M™ ชุดทดสอบโปรตีนด้วยเทคนิค ELISA สำหรับ Soy Protein, E96SOY, 96 หลุม/ชุด, 1 ชุด 3M™ Microbial Luminescence System Maintenance Solution 3006, 1 ea 3M™ Petrifilm™ แผ่นยืนยันผลทดสอบเชื้อซาลโมเนลล่า (SALX-D), 6538, 5 เพลท/กล่อง 3M™ Walnut Protein ELISA Kit, E96WAL, 96 wells/kit, 1 EA 3M™ อาหารเลี้ยงเชื้อแบบผงสำเร็จรูป Salmonella Enrichment Base, SEB025, 2.5 กิโลกรัม, 1 ขวด 3M™ Petrifilm™ แผ่นเพลทอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูป สำหรับทดสอบเชื้ออีโคไลแบบเฉพาะเจาะจง (SEC), 6435, 500 เพลท/เคส 3M™ อาหารเลี้ยงเชื้อแบบผงสำเร็จรูป Campylobacter Enrichment Broth, CE250, 250 กรัม, 1 ขวด 3M™ Microbial Luminescence System, MLSII 3000, 1 ชุด 3M™ Petrifilm™ แผ่นเพลทอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปแบบรวดเร็ว สำหรับทดสอบเชื้ออีโคไล และ โคลิฟอร์ม (REC), 6436, 50 เพลท/กล่อง
Next