1. ประเทศไทย
  2. ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ 3เอ็ม
  3. อุปกรณ์และการทดสอบในห้องปฏิบัติการ

3M อุปกรณ์และการทดสอบในห้องปฏิบัติการ

150 สินค้า

ดูสินค้า (150)

150 สินค้า

การทดสอบและตัวบ่งชี้

การทดสอบและตัวบ่งชี้

เครื่องมือและอุปกรณ์เสริมการทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีการเรืองแสง

เครื่องมือและอุปกรณ์เสริมการทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีการเรืองแสง

เครื่องลูมิโนมิเตอร์

เครื่องลูมิโนมิเตอร์

เครื่องอ่านจำนวนแผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูป

เครื่องอ่านจำนวนแผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูป

ตัวกดแผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูป

ตัวกดแผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูป

บล็อกทำความร้อน

บล็อกทำความร้อน

ปิเปตต์แบบใช้แล้วทิ้ง

ปิเปตต์แบบใช้แล้วทิ้ง

ปิเปตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

ปิเปตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

ฟิล์มและอาหารเลี้ยงเชื้อแบบผง

ฟิล์มและอาหารเลี้ยงเชื้อแบบผง

อุปกรณ์การเก็บตัวอย่าง

อุปกรณ์การเก็บตัวอย่าง

หมวดหมู่

อุตสาหกรรม

ตราสินค้า

3M™ อาหารเลี้ยงเชื้อแบบผงสำเร็จรูป Campylobacter Enrichment Broth, CE250, 250 กรัม, 1 ขวด 3M™ อาหารเลี้ยงเชื้อแบบผงสำเร็จรูป Rappaport-Vassilidias R10 Broth, BP0288500, 500 กรัม, 1 ขวด 3M™ Blender Bags 3M™ Petrifilm™ แผ่นเพลทอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปแบบรวดเร็ว สำหรับทดสอบยีสต์ และ รา (RYM), 6477, 500 เพลท/เคส 3M™ Petrifilm™ แผ่นเพลทอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูป สำหรับทดสอบเชื้อสแตปฟิโลคอคคัส ออเรียส (STX), 6490, 50 เพลท/กล่อง 3M™ Petrifilm™ แผ่นเพลทอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูป สำหรับทดสอบเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลคติก (LAB), 6461, 50 เพลท/กล่อง 3M™ ชุดทดสอบโปรตีนแบบรวดเร็วด้วยอุปกรณ์ Lateral Flow สำหรับ Peanut Protein, L25PNT, 25 เทส/ชุด, 1 ชุด 3M™ Lauryl Sulfate Broth 3M™ Petrifilm™ แผ่นเพลทอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปแบบรวดเร็ว สำหรับทดสอบเชื้อโคลิฟอร์ม (RCC), 6402, 50 เพลท/กล่อง 3M™ Petrifilm™ แผ่นยืนยันผลทดสอบเชื้อสแตปฟิโลคอคคัส ออเรียส (STX-D), 6492, 20 เพลท/กล่อง 3M™ Petrifilm™ Aqua Coliform Count Plate 6458, 1000 per case 3M™ Petrifilm™ แผ่นเพลทอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูป สำหรับทดสอบแอโรบิคแบคทีเรีย (AC), 6406, 1000/เคส 3M™ Standard Methods Agar 3M™ Microbial Luminescence System ไมโครเวลเพลท, 3007, 50 เพลท/เคส 3M™ ชุดทดสอบโปรตีนแบบรวดเร็วด้วยอุปกรณ์ Lateral Flow สำหรับ Cashew Protein, L25CHW, 25 เทส/ชุด, 1 ชุด 3M™ ชุดทดสอบโปรตีนแบบรวดเร็วด้วยอุปกรณ์ Lateral Flow สำหรับ Pecan Protein L25PEC, 25 เทส/ชุด, 1 ชุด 3M™ ชุดทดสอบโปรตีนแบบรวดเร็วด้วยอุปกรณ์ Lateral Flow สำหรับ Egg Protein, L25EGG, 25 เทส/ชุด, 1 ชุด 3M™ Molecular Detection Assay 2 ชุดทดสอบเชื้อก่อโรคระดับโมเลกุล - Listeria, MDA2LIS96, 96 เทส, 1 ชุด 3M™ ชุดทดสอบโปรตีนด้วยเทคนิค ELISA สำหรับ Fish Protein, E96FSH, 96 หลุม/ชุด, 1 ชุด 3M™ Petrifilm™ แผ่นเพลทอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูป สำหรับทดสอบเชื้อเอนเทอโรแบคทีเรียซีอี (EB), 6420, 50 เพลท/กล่อง 3M™ อาหารเลี้ยงเชื้อแบบผงสำเร็จรูป Salmonella Enrichment Base, SEB025, 2.5 กิโลกรัม, 1 ขวด 3M™ Peanut Protein ELISA Kit E96PNT, 96 wells/kit, 1 EA 3M™ ชุดทดสอบโปรตีนด้วยเทคนิค ELISA สำหรับ Egg White Protein, E96EGG, 96 หลุม/ชุด, 1 ชุด 3M™ Molecular Detection Assay 2 ชุดทดสอบเชื้อก่อโรคระดับโมเลกุล - Campylobacter MDA2CAM96, 96 เทส, 1 ชุด
Next