1. ประเทศไทย
  2. ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ 3เอ็ม
  3. อุปกรณ์และการทดสอบในห้องปฏิบัติการ

3M อุปกรณ์และการทดสอบในห้องปฏิบัติการ

139 สินค้า

ดูสินค้า (139)

139 สินค้า

การทดสอบและตัวบ่งชี้

การทดสอบและตัวบ่งชี้

เครื่องมือและอุปกรณ์เสริมการทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีการเรืองแสง

เครื่องมือและอุปกรณ์เสริมการทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีการเรืองแสง

เครื่องลูมิโนมิเตอร์

เครื่องลูมิโนมิเตอร์

เครื่องอ่านจำนวนแผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูป

เครื่องอ่านจำนวนแผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูป

ตู้อบและเครื่องอุ่นหลอดทดลอง

ตู้อบและเครื่องอุ่นหลอดทดลอง

ปิเปตต์แบบใช้แล้วทิ้ง

ปิเปตต์แบบใช้แล้วทิ้ง

ฟิล์มและอาหารเลี้ยงเชื้อแบบผง

ฟิล์มและอาหารเลี้ยงเชื้อแบบผง

อุปกรณ์การเก็บตัวอย่าง

อุปกรณ์การเก็บตัวอย่าง

หมวดหมู่

อุตสาหกรรม

ตราสินค้า

3M™ Pipette Swab Plus 1mL Pipette Dispensing System Saline PS10 SalinePU, 400 EA/Case 3M™ Microbial Luminescence System Maintenance Solution 3006, 1 ea 3M™ Petrifilm™ E. coli/Coliform Count Plate 6404, 50 plate/Box 3M™ Walnut Protein ELISA Kit, E96WAL, 96 wells/kit, 1 EA 3M™ Petrifilm™ แผ่นยืนยันผลทดสอบเชื้อสแตปฟิโลคอคคัส ออเรียส (STX-D), 6492, 20 เพลท/กล่อง 3M™ ชุดทดสอบโปรตีนด้วยเทคนิค ELISA สำหรับ Mollusk Protein, E96MOL, 96 หลุม/ชุด, 1 ชุด 3M™ Microbial Luminescence System ชุดทดสอบ ATP ในตัวอย่างกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มประเภท UHT หรือ ESL, BEV600, 600 เทส/เคส 3M™ Molecular Detection Assay 2 ชุดทดสอบเชื้อก่อโรคระดับโมเลกุล - E. coli O157 (including H7), MDA2ECO96, 96 เทส, 1 ชุด 3M™ บัฟเฟอร์พร้อมใช้งานสำหรับเจือจางตัวอย่าง (Ready-To-Use Buffer) ปริมาตร 9 มล., BPB9ML, 50 ชุด/เคส 3M™ Petrifilm™ แผ่นเพลทอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูป สำหรับทดสอบยีสต์ และ รา (YM), 6417, 1000 เพลท/เคส 3M™ Quick Swab ก้านสวอปพร้อมใช้งานสำหรับเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมแบบรวดเร็ว, 6433, 250 ชุด/กล่อง 3M™ Sample Bag 1930FW, 250 EA/Case 3M™ Hazelnut Protein ELISA Kit E96HZL, 96 wells/kit, 1 EA 3M™ Hydrated-Sponge สปองจ์เก็บตัวอย่างพร้อมใช้งาน ใน D/E Neutralizing Buffer ปริมาตร 10 มล. พร้อมถุงมือ, HS10DE2G, 1.5 นิ้ว x 3 in, 100 ชุด/เคส 3M™ Petrifilm™ แผ่นเพลทอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูป สำหรับทดสอบเชื้อสแตปฟิโลคอคคัส ออเรียส (STX), 6490, 50 เพลท/กล่อง 3M™ อาหารเลี้ยงเชื้อแบบผงสำเร็จรูป Fraser Broth Supplement, BP0220010, 10 มล./ขวด, 10 ขวด/เคส 3M™ Petrifilm™ แผ่นเพลทอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปแบบรวดเร็ว สำหรับทดสอบแอโรบิคแบคทีเรีย (RAC), 6478, 50 เพลท/กล่อง 3M™ ชุดทดสอบโปรตีนแบบรวดเร็วด้วยอุปกรณ์ Lateral Flow สำหรับ Almond Protein, L25ALM, 25 เทส/ชุด, 1 ชุด 3M™ ชุดทดสอบโปรตีนแบบรวดเร็วด้วยอุปกรณ์ Lateral Flow สำหรับ Pecan Protein L25PEC, 25 เทส/ชุด, 1 ชุด 3M™ Petrifilm™ แผ่นเพลทอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปแบบรวดเร็ว สำหรับทดสอบเชื้อโคลิฟอร์ม (RCC), 6402, 50 เพลท/กล่อง 3M™ Clean-Trace™ สวอปสำหรับตรวจหา ATP ทั้งหมดในน้ำ (Total ATP), AQT200, 100 ก้าน/เคส 3M™ Petrifilm™ แผ่นเพลทอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปแบบรวดเร็ว สำหรับทดสอบเชื้ออีโคไล และ โคลิฟอร์ม (REC), 6437, 500 เพลท/เคส 3M™ Petrifilm™ แผ่นยืนยันผลทดสอบเชื้อซาลโมเนลล่า (SALX-D), 6539, 25 เพลท/เคส 3M™ ชุดทดสอบโปรตีนด้วยเทคนิค ELISA สำหรับ Soy Protein, E96SOY, 96 หลุม/ชุด, 1 ชุด
Next