3M ฟองน้ำเก็บตัวอย่าง

11 สินค้า

ดูสินค้า (11)

11 สินค้า

ประเภทผลิตภัณฑ์

Media Type

Bag Capacity (Metric)

3M™ Sponge-Stick ก้านสปองจ์เก็บตัวอย่างพร้อมใช้งาน ใน Letheen Broth ปริมาตร 10 มล. พร้อมถุงมือ, SSL10LET2G, 100 ชุด/เคส 3M™ Sponge-Stick ก้านสปองจ์เก็บตัวอย่างพร้อมใช้งาน ใน Neutralizing Buffer พร้อมถุงมือ, SSL10NB2G, 100 ชุด/เคส 3M™ Sponge-Stick ก้านสปองจ์เก็บตัวอย่างพร้อมใช้งาน ใน Buffered Peptone Water Broth ปริมาตร 10 มล., SSL10BPW, 6 นิ้ว x 11 in, 100 ชุด/เคส 3M™ Hydrated-Sponge สปองจ์เก็บตัวอย่างพร้อมใช้งาน ใน Neutralizing Buffer ปริมาตร 10 มล. พร้อมถุงมือ, HS10NB2G, 100 ชุด/เคส 3M™ Hydrated-Sponge สปองจ์เก็บตัวอย่างพร้อมใช้งาน ใน D/E Neutralizing Buffer ปริมาตร 10 มล. พร้อมถุงมือ, HS10DE2G, 1.5 นิ้ว x 3 in, 100 ชุด/เคส 3M™ Sponge-Stick ก้านสปองจ์เก็บตัวอย่างพร้อมใช้งาน ใน Neutralizing Buffer ปริมาตร 10 มล., SSL10NB, 1.5 นิ้ว x 3 in, 100 ชุด/เคส 3M™ Hydrated-Sponge สปองจ์เก็บตัวอย่างพร้อมใช้งาน ใน Buffered Peptone Water Broth ปริมาตร 10 มล., HS10BPW, 100 ชุด/เคส 3M™ Hydrated-Sponge สปองจ์เก็บตัวอย่างพร้อมใช้งาน ใน Letheen Broth ปริมาตร 10 มล. พร้อมถุงมือ, HS10LET2G, 100 ชุด/เคส 3M™ Sponge-Stick ก้านสปองจ์เก็บตัวอย่างพร้อมใช้งาน ใน D/E Neutralizing Broth ปริมาตร 10 มล., SSL10DE, 1.5 นิ้ว x 3 in, 100 ชุด/เคส 3M™ ด้ามจับแบบปรับความยาวได้สำหรับ Sponge-Stick, XSL008, 8 ฟุต, 1 ชิ้น 3M™ Sponge-Stick ก้านสปองจ์เก็บตัวอย่างพร้อมใช้งาน ใน Letheen Broth ปริมาตร 10 มล., SSL10LET, 100 ชุด/เคส