3M เทปเยื่อกาวทางการแพทย์

2 สินค้า

ดูสินค้า (2)

2 สินค้า

ความกว้างโดยรวม (เมตริก)

เทปทางการแพทย์ 3M ™ 1510, โพลีเอทิลีนยึดติดแบบสองด้านสูง, 54 ซับ, ที่กำหนดค่าได้ 3M Medical 9969 เทปการแพทย์สำหรับการวิเคราะห์กาวไมโครฟิล์มแบบถ่ายโอน
Next