1. ประเทศไทย
 2. ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ 3เอ็ม
 3. อุปกรณ์และการทดสอบในห้องปฏิบัติการ
 4. อุปกรณ์การเก็บตัวอย่าง
 5. ฟองน้ำเก็บตัวอย่าง
 6. 3M™ Sponge-Stick ก้านสปองจ์เก็บตัวอย่างพร้อมใช้งาน ใน Neutralizing Buffer ปริมาตร 10 มล., SSL10NB, 1.5 นิ้ว x 3 in, 100 ชุด/เคส

3M™ Sponge-Stick ก้านสปองจ์เก็บตัวอย่างพร้อมใช้งาน ใน Neutralizing Buffer ปริมาตร 10 มล., SSL10NB, 1.5 นิ้ว x 3 in, 100 ชุด/เคส

3M ID 70200750951
 • ฟองน้ำแบบติดตั้งถูกออกแบบมา ทำให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ที่เข้าถึงยากโดยไม่ต้องสัมผ้สฟองน้ำโดยตรง
 • การออกแบบฟองน้ำที่ช่วยให้สามารถถอดฟองน้ำออกจากด้ามจับได้ง่ายหลังจากที่สวอปเรียบร้อยแล้ว
 • ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เรียบง่ายเพื่อลดเวลาในการจัดการและเตรียมการ รวมทั้งช่วยลดของเสีย
 • ฟองน้ำที่ปราศจากสารฆ่าเชื้อขนาด 1.5 x 3 นิ้ว ไม่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์
 เพิ่มเติม
ดูรายละเอียดทั้งหมด
รายละเอียด

ฟองน้ำเก็บตัวอย่างพร้อมด้ามจับ Neutralizing Buffer ขนาด 10 มิลลิลิตร ของ 3M ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เรียบง่ายเพื่อลดเวลาในการจัดการและเตรียมการ รวมทั้งช่วยลดของเสีย

This 1.5 x 3 inch biocide free cellulose sponge is mounted at one end of a stick and pre hydrated with a Neutralizing Buffer diluent for collecting samples. The 3M™ Sponge Stick allows a worker to collect samples without touching the inside of the bag, helping to maintain sample integrity. The stick also helps access hard to reach areas and to collect the sample without directly handling the sponge, making it ideal for reaching into drains, pipes, and around equipment. The stick also features a thumb stop to help negate contact with the sponge. Once placed inside the collection bag, the sponge snaps free from the handle to allow for easy handling and transportation. The pre moistened sponge is durable and biocide free and does not affect organism viability. Its cellulose material is absorbent and will effectively hold and release the sample without excess dripping. The 3M™ Sponge Stick also comes with a 3M™ Sample Bag that will accommodate 30 oz/0.89 L capacity to hold the sponge for safe, convenient transportation to the lab. They are decontaminated through gamma irradiation for long shelf life. This product is made in the USA with globally sourced materials and is ISO 9001:2008 certified for quality assurance. It is intended for lab use only.

The Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) approach is the most widely accepted food safety management protocol worldwide. Sample collection products from 3M are a crucial part of this approach to identify potential food borne hazards and pinpoint where they reside. Portability, stable enrichment media, and easy to handle swabs and sponges are designed to test for a wide variety of potential hazards and deliver exceptionally accurate results. They are engineered to safely gather, hold, and secure contents from the collection site to the lab without leaking or compromising the sample.

The use of Neutralizing Buffer is advised for surface testing for the presence of microorganisms that may occur on dairy and food equipment disinfected with chlorine or quaternary ammonium compounds. It is capable of inactivating the bactericidal and bacteriostatic effect of chlorine and quaternary ammonium composites. Neutralizing these chemicals is crucial in accurately detecting the presence of potentially harmful microorganisms. Using neutralizing buffer in the microbiological examination of surfaces in standard methods to test dairy products and foods and is also recommended as well as for the digestion and decontamination of mycobacterial specimens.

 • ฟองน้ำแบบติดตั้งถูกออกแบบมา ทำให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ที่เข้าถึงยากโดยไม่ต้องสัมผ้สฟองน้ำโดยตรง
 • การออกแบบฟองน้ำที่ช่วยให้สามารถถอดฟองน้ำออกจากด้ามจับได้ง่ายหลังจากที่สวอปเรียบร้อยแล้ว
 • ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เรียบง่ายเพื่อลดเวลาในการจัดการและเตรียมการ รวมทั้งช่วยลดของเสีย
 • ฟองน้ำที่ปราศจากสารฆ่าเชื้อขนาด 1.5 x 3 นิ้ว ไม่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์
 • 6 x 11 inch sample bag with a 30 oz/0.89 L capacity included for safe, convenient transportation to lab.
คุณลักษณะเฉพาะ
Manufacturing Segment
Environmental Monitoring, Hang, Packaging & Storage Testing
Media Type
Neutralizing Buffer
Test Type
Environmental Test
Volume (Metric)
10 mL
ประเภทผลิตภัณฑ์
Sponge-Stick
แบรนด์
3M™