3M™ Extendable Pole XSL008, 8 ft, 1 EA

3M ID 70200753864
  • อุปกรณ์สามารถยืดหดความยาวได้ 8 ฟุต 5 นิ้ว (2.56 เมตร)
  • รวมฟองน้ำพร้อมด้ามจับของ 3M
  • ปรับปรุงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน
  • วิธีที่ง่ายที่สุดในการเก็บตัวอย่างของฝ้าเพดานและถัง
 เพิ่มเติม
ดูรายละเอียดทั้งหมด
รายละเอียด

อุปกรณ์ช่วยเก็บตัวอย่างยืดหดความยาวได้ของ 3M พร้อมช่องเสียบฟองน้ำเก็บตัวอย่าง

  • อุปกรณ์สามารถยืดหดความยาวได้ 8 ฟุต 5 นิ้ว (2.56 เมตร)
  • รวมฟองน้ำพร้อมด้ามจับของ 3M
  • ปรับปรุงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน
  • วิธีที่ง่ายที่สุดในการเก็บตัวอย่างของฝ้าเพดานและถัง
คุณลักษณะเฉพาะ
Manufacturing Segment
Hang
Test Type
Environmental Test
ประเภทผลิตภัณฑ์
Extendable Sponge Poll
แบรนด์
3M™