1. ประเทศไทย
 2. ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ 3เอ็ม
 3. สารเคลือบ
 4. เรซินไฟฟ้า
 5. ชุดต่อสายเคเบิ้ลชนิดเรซิ่น 3M™ Scotchcast™ Electrical Insulating Resin 4B, 205 grams (181cc)

ชุดต่อสายเคเบิ้ลชนิดเรซิ่น 3M™ Scotchcast™ Electrical Insulating Resin 4B, 205 grams (181cc)

3M ID 80610981674
 • ชุดต่อสายเคเบิ้ลชนิด Epoxy resin ที่มีส่วนผสมของเรซิ่น และตัวเร่งปฏิกิริยาในอัตราส่วนที่พอเหมาะ
 • ใช้ระบบการทำงานแบบปิด
 • ใช้เป็นฉนวนไฟฟ้าและอุดรอยต่อในงานไฟฟ้าต่างๆ สะดวกรวดเร็วในการทำงาน
 • ขนาด 205 กรัม
 เพิ่มเติม
ดูรายละเอียดทั้งหมด
รายละเอียด

ชุดต่อสายเคเบิ้ลชนิด Epoxy resin ที่มีส่วนผสมของเรซิ่น และตัวเร่งปฏิกิริยาในอัตราส่วนที่พอเหมาะ ใช้ระบบการทำงานแบบปิด ใช้เป็นฉนวนไฟฟ้าและอุดรอยต่อในงานไฟฟ้าต่างๆ สะดวกรวดเร็วในการทำงาน ขนาด 205 กรัม

 • ชุดต่อสายเคเบิ้ลชนิด Epoxy resin ที่มีส่วนผสมของเรซิ่น และตัวเร่งปฏิกิริยาในอัตราส่วนที่พอเหมาะ
 • ใช้ระบบการทำงานแบบปิด
 • ใช้เป็นฉนวนไฟฟ้าและอุดรอยต่อในงานไฟฟ้าต่างๆ สะดวกรวดเร็วในการทำงาน
 • ขนาด 205 กรัม