1. ประเทศไทย
 2. ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ 3เอ็ม
 3. วัสดุขั้นสูง
 4. ฟลูออโรโพลิเมอร์
 5. 3M™ Dyneon™ ฟลูออโรพลาสติก FEP 6301Z, กล่อง 50 กก. (110 ปอนด์)

3M™ Dyneon™ ฟลูออโรพลาสติก FEP 6301Z, กล่อง 50 กก. (110 ปอนด์)

3M ID 7000059147
 • FEP ที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงสุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ 3เอ็ม
 • ความต้านทานรอยแตกที่เกิดจากความเค้นสูง
 • มีช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานที่กว้าง
 • ค่าปริมาณออกซิเจนที่น้อยที่สุดที่ช่วยในการติดไฟ (Limiting Oxygen Index) สูง
 เพิ่มเติม
ดูรายละเอียดทั้งหมด
รายละเอียด

3M™ Dyneon™ เม็ดฟลูออโรพลาสติก FEP 6301Z ใช้ในการอัดขึ้นรูปและงานอัดฉีดสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปทางเคมี (CPI) และงานอุตสาหกรรมทั่วไป มีความทนต่อความร้อนและสารเคมีที่ดีเยี่ยม และเป็น FEP ที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงสุดที่มีอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา

 • FEP ที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงสุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ 3เอ็ม
 • ความต้านทานรอยแตกที่เกิดจากความเค้นสูง
 • มีช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานที่กว้าง
 • ค่าปริมาณออกซิเจนที่น้อยที่สุดที่ช่วยในการติดไฟ (Limiting Oxygen Index) สูง
คุณลักษณะเฉพาะ
Capabilities
Chemical Resistance, Temperature Resistance
Container Type
Box
Flexural Modulus
530 MPa (77,000 psi)
Manufacturing Segment
Powertrain
Melt Flow Index (MFI)
1 g/10 min.
Melting point
260°C (500°F)
Net Weight (Metric)
50 กิโลกรัม
Specific Gravity
2.14
ค่าความความแข็งแรงของเทป (เมตริก)
30 MPa
งานอุตสาหกรรม
CPI/Semicon, Rubber and Plastic
ประเภทผลิตภัณฑ์
FEP
แบบฟอร์มสินค้า
Pellet
แบรนด์
Dyneon™