1. ประเทศไทย
 2. ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ 3เอ็ม
 3. วัสดุขั้นสูง
 4. ฟลูออโรโพลิเมอร์
 5. 3M™ Dyneon™ ฟลูออโรพลาสติก FEP 6303Z, กล่อง 50 กก. (110 ปอนด์)

3M™ Dyneon™ ฟลูออโรพลาสติก FEP 6303Z, กล่อง 50 กก. (110 ปอนด์)

3M ID 7000059148
 • มีความทนต่อตัวทำละลายและสารเคมีที่ดีเยี่ยม
 • ค่าคงที่ไดอิเล็กตริกและการสูญเสียไดอิเล็กตริกที่ต่ำเป็นพิเศษ
 • ความต้านทานรอยแตกที่เกิดจากความเค้นสูง
 • มีช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานที่กว้าง
 เพิ่มเติม
ดูรายละเอียดทั้งหมด
รายละเอียด

3M™ Dyneon™ เม็ดฟลูออโรพลาสติก FEP 6303Z ใช้ในการอัดขึ้นรูปและงานอัดฉีดสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปทางเคมี (CPI) งานสายไฟและเคเบิล และงานอุตสาหกรรมทั่วไป มีค่าคงที่ไดอิเล็กตริกและการสูญเสียไดอิเล็กตริกที่ต่ำเป็นพิเศษ ตลอดจนความทนต่อความร้อนและสารเคมี

 • มีความทนต่อตัวทำละลายและสารเคมีที่ดีเยี่ยม
 • ค่าคงที่ไดอิเล็กตริกและการสูญเสียไดอิเล็กตริกที่ต่ำเป็นพิเศษ
 • ความต้านทานรอยแตกที่เกิดจากความเค้นสูง
 • มีช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานที่กว้าง
คุณลักษณะเฉพาะ
Capabilities
Chemical Resistance, Temperature Resistance
Container Type
Box
Flexural Modulus
580 MPa (84,000 psi)
Manufacturing Segment
Powertrain
Melt Flow Index (MFI)
3 g/10 min.
Melting point
260°C (500°F)
Net Weight (Metric)
50 กิโลกรัม
Specific Gravity
2.15
ค่าความความแข็งแรงของเทป (เมตริก)
28 MPa
งานอุตสาหกรรม
CPI/Semicon, Rubber and Plastic
แบบฟอร์มสินค้า
Pellet
แบรนด์
Dyneon™