เครื่องกรองน้ำ รุ่น เมมเบรน

3M ID XA006464235
  • ด้วยการกรอง 2 ขั้นตอน 1. กรองหยาบ: ไส้กรองน้ำดื่มเมมเบรน1 (MEMBRANE1 PFS2500 EXP) - ประสิทธิภาพในการกรอง 3 ไมครอน 2. กรองละเอียด: ไส้กรองน้ำดื่มเมมเบรน2 (MEMBRANE2 DWS2500 EXP ) - ประสิทธิภาพในการกรอง 0.2 ไมครอน - ความสามารถในการกรอง 2,850 ลิตร* - อัตราการไหล 2.85 ลิตรต่อนาที * ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่กรองได้และคุณภาพน้ำขาเข้า
  • เทคโนโลยีการผลิต IMPACT technology เฉพาะของ 3 เอ็ม ทำให้สามารถกรองสิ่งสกปรกได้ถึง 0.2 ไมครอน
  • กรองเชื้อโรค (โปรโตซัว ซีสต์) และแบคทีเรีย (E-Coli) ได้ถึง 99.99%
  • มีไนล่อนเมมเบรน เกรดเดียวกับอุตสาหกกรรมยา เพิ่มประสิทธิภาพ
 เพิ่มเติม
ดูรายละเอียดทั้งหมด
รายละเอียด

3เอ็ม เครื่องกรองน้ำ รุ่น เมมเบรน (Membrane System / DWS2500T)

เครื่องกรองน้ำดื่ม รุ่น เมมเบรนกรองได้ 0.2 ไมครอน เทคโนโลยีน้ำสะอาดในขั้นตอนเดียว

  • ด้วยการกรอง 2 ขั้นตอน 1. กรองหยาบ: ไส้กรองน้ำดื่มเมมเบรน1 (MEMBRANE1 PFS2500 EXP) - ประสิทธิภาพในการกรอง 3 ไมครอน 2. กรองละเอียด: ไส้กรองน้ำดื่มเมมเบรน2 (MEMBRANE2 DWS2500 EXP ) - ประสิทธิภาพในการกรอง 0.2 ไมครอน - ความสามารถในการกรอง 2,850 ลิตร* - อัตราการไหล 2.85 ลิตรต่อนาที * ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่กรองได้และคุณภาพน้ำขาเข้า
  • เทคโนโลยีการผลิต IMPACT technology เฉพาะของ 3 เอ็ม ทำให้สามารถกรองสิ่งสกปรกได้ถึง 0.2 ไมครอน
  • กรองเชื้อโรค (โปรโตซัว ซีสต์) และแบคทีเรีย (E-Coli) ได้ถึง 99.99%
  • มีไนล่อนเมมเบรน เกรดเดียวกับอุตสาหกกรรมยา เพิ่มประสิทธิภาพ
  • ถูกออกแบบเป็น SQC (Sanitary Quick Change) และมีวาล์วเปิดปิดน้ำในตัว
คุณลักษณะเฉพาะ
Capacity (Metric)
2800 l
Overall Depth (Metric)
304.8 มม
Overall Height (Metric)
43.18 ซม
ขนาดของทางน้ำเข้าและทางน้ำออก
3/8″ push in tubing
ความละเอียด
0.2 เปอร์เซ็นต์
คุณสมบัติสำคัญ
Chlorine Taste & Odor, Cyst, Sediment
ช่วงอุณหภูมิที่กรองได้ (เซลเซียส)
4.4 - 37.8°C
ประเภทของเครื่องกรอง
Quick Change Cartridge
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด (องศาเซลเซียส)
37.8 Degree Celsius
เมตรริกหน่วยวัดขนาด
30.48 cm x 43.18 cm
เมตริกของช่วงความดัน
172 - 862 kPa
เมตริกอัตราการไหล
2.85 Litre per minute