1. ประเทศไทย
  2. ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ 3เอ็ม

เครื่องกรองหยาบ AP802

3M ID 70020002492
  • เครื่องกรองหยาบ สำหรับกรองตะกอน
  • กระบอกกรองตะกอน ให้อัตราการไหล 170.3 ลิตรต่อนาที
  • ไส้กรองหยาบสามารถใช้ร่วมได้ คือ ไส้กรองตะกอนรุ่น AP810-2, AP811-2 หรือ ไส้กรองคาร์บอนเกล็ด รุ่น AP817-2
  • กระบอกกรองมีขนาด 20" และมีข้อต่อขาเข้าและขาออก ขนาด 1" NPT
 เพิ่มเติม
ดูรายละเอียดทั้งหมด
รายละเอียด

เครื่องกรองหยาบ AP802 สำหรับกรองหยาบขั้นต้นและเฉพาะจุด

เครื่องกรองหยาบ AP802 สำหรับกรองตะกอนเฉพาะจุด

  • เครื่องกรองหยาบ สำหรับกรองตะกอน
  • กระบอกกรองตะกอน ให้อัตราการไหล 170.3 ลิตรต่อนาที
  • ไส้กรองหยาบสามารถใช้ร่วมได้ คือ ไส้กรองตะกอนรุ่น AP810-2, AP811-2 หรือ ไส้กรองคาร์บอนเกล็ด รุ่น AP817-2
  • กระบอกกรองมีขนาด 20" และมีข้อต่อขาเข้าและขาออก ขนาด 1" NPT
  • วัสดุผ่านมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาจากสหรัฐอเมริกา (FDA)และ มาตรฐาน NSF 42, 53
คุณลักษณะเฉพาะ
Overall Diameter (Metric)
18.415 ซม
Overall Height (Metric)
59.53 ซม
ความยาวโดยรวม (เมตริก)
59.53 ซม
งานอุตสาหกรรม
Home
แบรนด์
3M™ Aqua-Pure™