1. ประเทศไทย
 2. ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ 3เอ็ม
 3. อุปกรณ์และการทดสอบในห้องปฏิบัติการ
 4. ฟิล์มและอาหารเลี้ยงเชื้อแบบผง
 5. แผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อที่เตรียมไว้
 6. 3M™ Petrifilm™ แผ่นเพลทอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปแบบรวดเร็ว สำหรับทดสอบแอโรบิคแบคทีเรีย (RAC), 6478, 50 เพลท/กล่อง

3M™ Petrifilm™ แผ่นเพลทอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปแบบรวดเร็ว สำหรับทดสอบแอโรบิคแบคทีเรีย (RAC), 6478, 50 เพลท/กล่อง

3M ID 70200784539
 • เวลาในการบ่มและทราบผลการทดสอบภายใน 24 ชั่วโมง (ไม่รวมนมผง)
 • แผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อพร้อมใช้ ลดเวลาในการเตรียมและขจัดขั้นตอนยุ่งยากในการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ
 • สามารถใช้กับเครื่องอ่านแผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปของ 3M ค่าที่อ่านได้มีความสม่ำเสมอ มีความรวดเร็ว สามารถอ่านและและบันทึกผลโดยอัตโนมัติ
 • แผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปได้รับ Official Methods of Analysis (OMA) #2015.13.
 เพิ่มเติม
ดูรายละเอียดทั้งหมด
รายละเอียด

แผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปสำหรับทดสอบเชื้อแอโรบิคแบคทีเรียอย่างรวดเร็วของ 3M ด้วยเทคโนโลยีที่สามารถนับจำนวนโคโลนีได้ภายในเวลา 24 ชั่วโมง สำหรับตัวอย่างอาหาร / ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมและป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของโคโลนี

Aerobic count bacteria are present in a variety of food matrices and serve as indicators for food spoilage. Getting accurate aerobic bacteria counts in your raw materials, finished product and production environment are critical to making time-sensitive decisions that impact process control, cleaning decisions and, ultimately, product quality and safety. 3M™ Petrifilm™ Rapid Aerobic Count Plates are a sample-ready, culture medium system, which contain nutrients, a coldwater-soluble gelling agent, and a dual-sensing indicator technology that facilitate colony enumeration in 24 hours for most food matrices and environmental samples. Proven as reliable as the SMA plate method, 3M Petrifilm Rapid Aerobic Count Plates help agar users avoid costly retesting and delayed results due to interpretation issues caused by spreader colonies. The 3M Petrifilm Rapid Aerobic Count Plate can also be read using the 3M Petrifilm Plate Reader which provides consistent, fast, automated reading and recording of results of 3M Petrifilm Plates (Aerobic Count, Rapid Aerobic Count, Coliform Count, E. coli/Coliform Count, Enterobacteriaceae Count and Select E. coli Count ) in 4 seconds. The 3M Petrifilm Plate Advantage In today’s environment of heightened focus on food safety and increasingly stringent quality requirements, labs are under pressure to provide tests that are fast, reliable and consistently accurate. 3M Petrifilm Plates have demonstrated consistent performance that has been cited globally with more than 200 certificates, recognitions, validations, and peer-review publications. For more than 30 years, food safety professionals around the world have put their trust in 3M Petrifilm Plates. That’s because 3M Petrifilm Plates have streamlined, standardized and simplified the process of microbial quantitative indicator testing, improving productivity and helping ensure the highest levels of product quality.

 • เวลาในการบ่มและทราบผลการทดสอบภายใน 24 ชั่วโมง (ไม่รวมนมผง)
 • แผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อพร้อมใช้ ลดเวลาในการเตรียมและขจัดขั้นตอนยุ่งยากในการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ
 • สามารถใช้กับเครื่องอ่านแผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปของ 3M ค่าที่อ่านได้มีความสม่ำเสมอ มีความรวดเร็ว สามารถอ่านและและบันทึกผลโดยอัตโนมัติ
 • แผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปได้รับ Official Methods of Analysis (OMA) #2015.13.
 • 3M™ Petrifilm™ Plates use 75% less energy, use 79% less water, produce 75% less greenhouse gases and result in 66% less waste (by weight and volume) compared to competitive agar methods.
 • Companies worldwide trust 3M Petrifilm Plates to provide accurate, efficient, consistent results.
คุณลักษณะเฉพาะ
Approved Environmental Marketing Claim (EMC)
3M Petrifilm Plates provide a significantly more sustainable alternative to traditional agar tests for quantitative microbial indicator testing of food and beverages. Reducing: 66% Waste 75% Greenhouse Gas Emissions 76% Energy Use 79% Water
Environmental claim being made
Yes
Environmental claim relates to
Product
Evidence for Claim
Self Certified
Manufacturing Segment
Environmental Monitoring, Packaging & Storage Testing, Post-Chill, Pre-Chill, Primary Processing, Raw Milk Reception, Ready-to-cook, Ready-to-eat
Test Type
Environmental, Environmental Test, Food & Beverage
แบรนด์
Petrifilm™