1. ประเทศไทย
 2. ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ 3เอ็ม

3M™ Petrifilm™ Salmonella Express Plate 6537, 200 plate/Case

3M ID 70200769993
 • แผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อให้ผลบวกเบื้องต้นภายในระยะเวลาสั้นเพียง 40 ชั่วโมง สำหรับตัวอย่างที่มีเชื้อปนเปื้อนน้อยกับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการแปรรูป และใช้เวลา 48 ชั่วโมงสำหรับตัวอย่างตัวอย่างที่มีเชื้อปนเปื้อนสูงกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการแปรรูป
 • แพลตฟอร์มของแผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปของ 3M ให้ความสะดวกและมีประสิทธิภาพ สามารถทดสอบเสร็จสมบูรณ์พร้อมการยืนยันทางชีวเคมีโดยใช้เพียงวิธีเดียว
 • ยืนยันผลด้วยการใส่แผ่นยืนยันในแผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับทดสอบชีวเคมี ภายในระยะเวลา 4-5 ชั่วโมง
 • ใช้เพียงอาหารเลี้ยงเชื้อเพียงขั้นตอนเดียวสำหรับอาหารที่ผ่านการแปรรูป
 เพิ่มเติม
ดูรายละเอียดทั้งหมด
รายละเอียด

แผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปสำหรับทดสอบเชื้อซาลโมเนลล่าอย่างรวดเร็วของ 3M เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปสำหรับตรวจสอบเชื้อซาลโมเนลล่า

 • แผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อให้ผลบวกเบื้องต้นภายในระยะเวลาสั้นเพียง 40 ชั่วโมง สำหรับตัวอย่างที่มีเชื้อปนเปื้อนน้อยกับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการแปรรูป และใช้เวลา 48 ชั่วโมงสำหรับตัวอย่างตัวอย่างที่มีเชื้อปนเปื้อนสูงกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการแปรรูป
 • แพลตฟอร์มของแผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปของ 3M ให้ความสะดวกและมีประสิทธิภาพ สามารถทดสอบเสร็จสมบูรณ์พร้อมการยืนยันทางชีวเคมีโดยใช้เพียงวิธีเดียว
 • ยืนยันผลด้วยการใส่แผ่นยืนยันในแผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับทดสอบชีวเคมี ภายในระยะเวลา 4-5 ชั่วโมง
 • ใช้เพียงอาหารเลี้ยงเชื้อเพียงขั้นตอนเดียวสำหรับอาหารที่ผ่านการแปรรูป
 • This plate has been awarded AOAC® Performance Tested Methods℠ (PTM) Certificate #061301.
 • 3M™ Petrifilm™ Plates use 75% less energy, use 79% less water, produce 75% less greenhouse gases and result in 66% less waste (by weight and volume) compared to competitive agar methods.
คุณลักษณะเฉพาะ
Approved Environmental Marketing Claim (EMC)
3M Petrifilm Plates provide a significantly more sustainable alternative to traditional agar tests for quantitative microbial indicator testing of food and beverages. Reducing: 66% Waste 75% Greenhouse Gas Emissions 76% Energy Use 79% Water
Environmental claim being made
Yes
Environmental claim relates to
Product
Evidence for Claim
Self Certified
Product Code
6537
Storage Temperature
2-8°C
Test Type
Environmental Test
แบรนด์
Petrifilm™