โพสต์-อิท®แฟล็กซ์ 682-ARR-RYG

3M ID 70005255214
  • เทปแฟล็กซ์รุ่นพิมพ์ลายลูกศร สำหรับคั่นหน้า จัดหมวดหมู่ เน้นจุดสนใจ
  • สามารถเขียนบนเนื้อเทปได้ ลอกออกติดซ้ำได้หลายครั้ง ไม่ทิ้งคราบกาว
 เพิ่มเติม
ดูรายละเอียดทั้งหมด
รายละเอียด

โพสต์-อิท® แฟล็กซ์ 682-ARR-RYG 0.94"X1.7" 60แผ่นต่อแพ็ค

  • เทปแฟล็กซ์รุ่นพิมพ์ลายลูกศร สำหรับคั่นหน้า จัดหมวดหมู่ เน้นจุดสนใจ
  • สามารถเขียนบนเนื้อเทปได้ ลอกออกติดซ้ำได้หลายครั้ง ไม่ทิ้งคราบกาว
คุณลักษณะเฉพาะ
Package Configurations
20แผ่นต่อเล่ม 3สีต่อแพ็ค
ขนาด
0.94”x1.7”
ความกว้างโดยรวม (เมตริก)
25 มม
ความยาวโดยรวม (เมตริก)
43 มม
ประเภทผลิตภัณฑ์
แฟล็กซ์
สี
พิมพ์ลูกศรคละสีเหลือง แดง เขียว
แบรนด์
Post-it®