1. ประเทศไทย
  2. ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ 3เอ็ม

3M™ Hydrated-Sponge with 10 mL Buffered Peptone Water Broth HS10BPW, 100 EA/Case

3M ID 70200753252
  • ฟองน้ำแบบเปียกพร้อมใช้งาน ใช้งานง่าย สะดวกเหมาะสำหรับการเก็บตัวอย่างอาหารและสิ่งแวดล้อม
  • ฟองน้ำที่ทนทานต่อการขัดถู
  • ถุงที่ใส่ฟองน้ำสามารถเขียนระบุข้อมูลตัวอย่างได้ง่าย
  • ฆ่าเชื้อด้วยการฉายรังสีแกมม่าเพื่อให้เชื้อเจริญเติบโตได้และอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานขึ้น
 เพิ่มเติม
ดูรายละเอียดทั้งหมด
รายละเอียด

ฟองน้ำเก็บตัวอย่าง Buffered Peptone Water Broth ขนาด 10 มิลลิลิตร ของ 3M พร้อมถุงมือ ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เรียบง่ายเพื่อลดเวลาในการจัดการและเตรียมการ รวมทั้งช่วยลดของเสีย

This biocide free cellulose sponge is pre hydrated with Buffered Peptone Water Broth diluent for convenient sample collection. The biocide free cellulose sponge does not interfere with microorganism viability within 48 hours of refrigeration for Salmonella and E. coli and 72 hours for Listeria. The cellulose material is durable, absorbent and effectively holds and releases the sample to minimize excess dripping. The sponge also comes with a 5 x 9 inch 3M™ Sample Bag that will accommodate 30 oz/0.89 L capacity to hold the sponge for safe, convenient transportation to the lab. The bag is double laminated to ensure strength, puncture resistance, and durability when blending or transporting. Wire ties ensure a secure closure and a blue top and large white write on area helps identify the bag. The writable area is ideal for documenting data, date, time of collection, and other information for accuracy, efficiency and easy identification. Both the sample bag and are decontaminated through gamma irradiation to maintain organism viability and long shelf life. This product is made in the USA with globally sourced materials and is ISO 9001:2008 certified for quality assurance. It is intended for lab use only.

The Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) approach is the most widely accepted food safety management protocol worldwide. Sample collection products from 3M are a crucial part of this approach to identify potential food borne hazards and pinpoint where they reside. Portability, stable enrichment media, and easy to handle swabs and sponges are designed to test for a wide variety of potential hazards and deliver exceptionally accurate results. They are engineered to safely gather, hold, and secure contents from the collection site to the lab without leaking or compromising the sample.

Buffered Peptone Water Broth is used as a diluent or for non selective enrichment of microorganisms such as Salmonella species or E. coli from foods and environmental samples prior to selective enrichment and isolation. Microorganisms that may be present in a food product can be sub-lethally injured by food processing techniques and may not be recovered by direct selection techniques. Buffered Peptone Water Broth promotes the recovery of those microorganisms that may be injured.

  • ฟองน้ำแบบเปียกพร้อมใช้งาน ใช้งานง่าย สะดวกเหมาะสำหรับการเก็บตัวอย่างอาหารและสิ่งแวดล้อม
  • ฟองน้ำที่ทนทานต่อการขัดถู
  • ถุงที่ใส่ฟองน้ำสามารถเขียนระบุข้อมูลตัวอย่างได้ง่าย
  • ฆ่าเชื้อด้วยการฉายรังสีแกมม่าเพื่อให้เชื้อเจริญเติบโตได้และอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานขึ้น
คุณลักษณะเฉพาะ
Manufacturing Segment
Environmental Monitoring, Hang, Packaging & Storage Testing
Media Type
Buffered Peptone Water Broth
Test Type
Environmental Test
Volume (Metric)
10 mL
ความกว้างโดยรวม (เมตริก)
4 ซม
ความยาวโดยรวม (เมตริก)
7.6 ซม
ประเภทผลิตภัณฑ์
Hydrated Sponge
แบรนด์
3M™