ไส้กรองน้ำ สำหรับรุ่นใต้ซิงค์

3M ID 70020109529
  • ลดตะกอน, กลิ่น, สี และรสชาติของคลอรีน
  • เทคโนโลยีการผลิต Activated Carbon เฉพาะของ 3 เอ็ม ทำให้สามารถกรองสิ่งสกปรกได้ถึง 0.5 ไมครอน
  • ผ่านมาตรฐาน NSF 42 และ 53 สามารถรับอัตราการไหลสูงสุดที่ 5.7 ลิตร/นาที และรองรับการกรองสูงสุดที่ 7,500 ลิตร
  • กรองเชื้อโรค (โปรโตซัว ซีสต์) ได้ถึง 99.9%
 เพิ่มเติม
ดูรายละเอียดทั้งหมด
รายละเอียด

ไส้กรองน้ำ เพื่อเปลี่ยนทดแทน สำหรับรุ่นใต้ซิงค์ (Under Sink refill / AP Easy Cyst)

ไส้กรองน้ำดื่ม รุ่น ใต้ซิงค์ กรองได้ 0.5 ไมครอน เทคโนโลยีน้ำสะอาดในขั้นตอนเดียว ประหยัดพื้นที่ กรองได้ 0.5 ไมครอน, น้ำสะอาดในขั้นตอนเดียว, กรองเชื้อโรคได้ 99.99% (โปรโตซัว ซีสต์) ลดคลอรีน, ตะกอน และสารพิษที่มากับน้ำ NSF 42, 53 และวัสดุที่ใช้ผลิตผ่านมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA ) CFR-21

  • ลดตะกอน, กลิ่น, สี และรสชาติของคลอรีน
  • เทคโนโลยีการผลิต Activated Carbon เฉพาะของ 3 เอ็ม ทำให้สามารถกรองสิ่งสกปรกได้ถึง 0.5 ไมครอน
  • ผ่านมาตรฐาน NSF 42 และ 53 สามารถรับอัตราการไหลสูงสุดที่ 5.7 ลิตร/นาที และรองรับการกรองสูงสุดที่ 7,500 ลิตร
  • กรองเชื้อโรค (โปรโตซัว ซีสต์) ได้ถึง 99.9%
  • ถูกออกแบบเป็น SQC (Sanitary Quick Change) และมีวาล์วเปิดปิดน้ำในตัว
คุณลักษณะเฉพาะ
Filter Life
6 months
Fitting Type
Sanitary Quick Change
Overall Diameter (Metric)
8.09 ซม
Overall Height (Metric)
34.6 ซม
ความยาวโดยรวม (เมตริก)
34.6 ซม
คุณสมบัติสำคัญ
CTO, Lead, Sediment, Select VOCs
งานอุตสาหกรรม
Home
แบรนด์
3M™ Aqua-Pure™