1. ประเทศไทย
 2. ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ 3เอ็ม
 3. อุปกรณ์และการทดสอบในห้องปฏิบัติการ
 4. ฟิล์มและอาหารเลี้ยงเชื้อแบบผง
 5. แผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อที่เตรียมไว้
 6. 3M™ Petrifilm™ แผ่นเพลทอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูป สำหรับทดสอบเชื้อสแตปฟิโลคอคคัส ออเรียส (STX), 6490, 50 เพลท/กล่อง

3M™ Petrifilm™ แผ่นเพลทอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูป สำหรับทดสอบเชื้อสแตปฟิโลคอคคัส ออเรียส (STX), 6490, 50 เพลท/กล่อง

3M ID 70200792292
 • ผลการทดสอบภายใน 24 ชั่วโมง
 • แผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปพร้อมใช้ ลดเวลาในการเตรียมและลดขั้นตอนยุ่งยากในการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ
 • ระบบที่ใช้ในการนับจำนวนของเชื่อสแตปฟิโลิคอคคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) มีความสะดวกขึ้น
 • This plate has been awarded Official Methods of Analysis (OMA) #2003.07 for processed and prepared foods, #2003.8 for select dairy foods and #2003.11 for Select meat, seafood , poultry and NF VALIDATION certificates: 3M-01/9-04/03 A and 3M-01/9-04/03 B for All human foods and Pet food by AFNOR Certification.
 เพิ่มเติม
ดูรายละเอียดทั้งหมด
รายละเอียด

แผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปสำหรับทดสอบสแตปฟิโลิคอคคัส อย่างรวดเร็วของ 3M ให้ผลการทดสอบของเชื้อสแตปฟิโลิคอคคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) เป็นลักษณะโคโลนีสีม่วงแดงที่ชัดเจน ส่วนโคโลนีอื่นๆ ต้องทำการทดสอบโดยใช้แผ่นยืนยันผล

If you encounter high background flora in your staph testing, the 3M™ Petrifilm™ Staph Express Disk can be used to identify Staph aureus from all suspect colonies.

The 3M Petrifilm Plate Advantage
In today’s environment of heightened focus on food safety and increasingly stringent quality requirements, labs are under pressure to provide tests that are fast, reliable and consistently accurate. 3M Petrifilm Plates have demonstrated consistent performance that has been cited globally with more than 200 certificates, recognitions, validations, and peer-review publications. For more than 30 years, food safety professionals around the world have put their trust in 3M Petrifilm Plates. That’s because 3M Petrifilm Plates have streamlined, standardized and simplified the process of microbial quantitative indicator testing, improving productivity and helping ensure the highest levels of product quality.

 • ผลการทดสอบภายใน 24 ชั่วโมง
 • แผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปพร้อมใช้ ลดเวลาในการเตรียมและลดขั้นตอนยุ่งยากในการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ
 • ระบบที่ใช้ในการนับจำนวนของเชื่อสแตปฟิโลิคอคคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) มีความสะดวกขึ้น
 • This plate has been awarded Official Methods of Analysis (OMA) #2003.07 for processed and prepared foods, #2003.8 for select dairy foods and #2003.11 for Select meat, seafood , poultry and NF VALIDATION certificates: 3M-01/9-04/03 A and 3M-01/9-04/03 B for All human foods and Pet food by AFNOR Certification.
 • Companies worldwide trust 3M Petrifilm Plates to provide accurate, efficient, consistent results.
คุณลักษณะเฉพาะ
Environmental claim being made
Yes
Environmental claim relates to
Product
Evidence for Claim
Self Certified
Storage Temperature
Store at temperatures less than or equal to 8°C.
Test Type
Environmental, Food & Beverage
แบรนด์
Petrifilm™