3เอ็ม ใบปัดนํ้าฝน รุ่น เฟรมเลส ขนาด 20 นิ้ว

3M ID XS002004264
  • ทำจากเนื้อยางคุณภาพสูงทนต่อความร้อนและแสง UV ทนทานอายุการใช้งานยาวนาน
  • โครงสร้างทำจากเหล็กคุณภาพสูงพร้อมยางหุ้มปกป้อง
  • โครงสร้างออกแบบมาตามหลัก Aerodynamic
  • โครงสร้างออกแบบให้ยางแนบติดกับกระจกได้สมํ่าเสมอทั้งตัวก้าน
 เพิ่มเติม
ดูรายละเอียดทั้งหมด
รายละเอียด

ใบปัดนํ้าฝน รุ่น เฟรมเลส ขนาด 20 นิ้ว

ออกแบบมาตามหลัก Aerodynamic โครงสร้างออกแบบให้ยางแนบติดกับกระจกได้

  • ทำจากเนื้อยางคุณภาพสูงทนต่อความร้อนและแสง UV ทนทานอายุการใช้งานยาวนาน
  • โครงสร้างทำจากเหล็กคุณภาพสูงพร้อมยางหุ้มปกป้อง
  • โครงสร้างออกแบบมาตามหลัก Aerodynamic
  • โครงสร้างออกแบบให้ยางแนบติดกับกระจกได้สมํ่าเสมอทั้งตัวก้าน
  • มีให้เลือกตั้งแต่ขนาด 14” - 26”