1. ประเทศไทย
 2. ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ 3เอ็ม
 3. อุปกรณ์และการทดสอบในห้องปฏิบัติการ
 4. ฟิล์มและอาหารเลี้ยงเชื้อแบบผง
 5. แผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อที่เตรียมไว้
 6. 3M™ Petrifilm™ แผ่นเพลทอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูป สำหรับทดสอบเชื้อเอนเทอโรแบคทีเรียซีอี (EB), 6420, 50 เพลท/กล่อง

3M™ Petrifilm™ แผ่นเพลทอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูป สำหรับทดสอบเชื้อเอนเทอโรแบคทีเรียซีอี (EB), 6420, 50 เพลท/กล่อง

3M ID UU008196436
 • ผลการทดสอบภายใน 24 ชั่วโมง
 • แผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปพร้อมใช้ ลดเวลาในการเตรียมและลดขั้นตอนยุ่งยากในการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ
 • การแปลผลสำเร็จด้วยเครื่องอ่านแผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปของ 3M ค่าที่อ่านได้มีความสม่ำเสมอ มีความรวดเร็ว สามารถอ่านและและบันทึกผลโดยอัตโนมัติ
 • แผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปได้รับ Official Methods of Analysis (OMA) #2003.01 for selected foods และ NF VALIDATION certificate: 3M 01/6-09/97 for All human food products, Animal feed and Industrial environmental samples by AFNOR Certification.
 เพิ่มเติม
ดูรายละเอียดทั้งหมด
รายละเอียด

แผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปสำหรับทดสอบเชื้อเอนเทอโรแบคทีเรียซีอีของ 3M เป็นวิธีที่ประหยัดต้นทุน ใช้งานสะดวกและผลการทดสอบเชื่อถือได้ ใช้สำหรับการทดสอบอุปกรณ์ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมในการผลิต และตัวอย่างน้ำขวด

3M™ Petrifilm™ Enterobacteriaceae Count Plates enable you to quickly determine potential sources of contamination. This plate enumerates all coliforms as well as potential pathogens such as Salmonella, Shigella and Yersini.

The 3M Petrifilm Enterobacteriaceae Count Plate can also be read using the 3M Petrifilm Plate Reader which provides consistent, fast, automated reading and recording of results of 3M Petrifilm Plates (Aerobic Count, Rapid Aerobic Count, Coliform Count, E. coli/Coliform Count, Enterobacteriaceae Count and Select E. coli Count ) in 4 seconds.


The 3M Petrifilm Plate Advantage
In today’s environment of heightened focus on food safety and increasingly stringent quality requirements, labs are under pressure to provide tests that are fast, reliable and consistently accurate. 3M Petrifilm Plates have demonstrated consistent performance that has been cited globally with more than 200 certificates, recognitions, validations, and peer-review publications. For more than 30 years, food safety professionals around the world have put their trust in 3M Petrifilm Plates. That’s because 3M Petrifilm Plates have streamlined, standardized and simplified the process of microbial quantitative indicator testing, improving productivity and helping ensure the highest levels of product quality.

 • ผลการทดสอบภายใน 24 ชั่วโมง
 • แผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปพร้อมใช้ ลดเวลาในการเตรียมและลดขั้นตอนยุ่งยากในการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ
 • การแปลผลสำเร็จด้วยเครื่องอ่านแผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปของ 3M ค่าที่อ่านได้มีความสม่ำเสมอ มีความรวดเร็ว สามารถอ่านและและบันทึกผลโดยอัตโนมัติ
 • แผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปได้รับ Official Methods of Analysis (OMA) #2003.01 for selected foods และ NF VALIDATION certificate: 3M 01/6-09/97 for All human food products, Animal feed and Industrial environmental samples by AFNOR Certification.
 • 3M™ Petrifilm™ Plates use 75% less energy, use 79% less water, produce 75% less greenhouse gases and result in 66% less waste (by weight and volume) compared to competitive agar methods.
 • Companies worldwide trust 3M Petrifilm Plates to provide accurate, efficient, consistent results.
คุณลักษณะเฉพาะ
Manufacturing Segment
Carcass Sampling, Environmental Monitoring, Packaging & Storage Testing, Primary Processing, Raw Milk Reception, Ready-to-eat
Test Type
Environmental, Food & Beverage
แบรนด์
Petrifilm™