1. ประเทศไทย
  2. ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ 3เอ็ม

3เอ็ม ผลิตภัณฑ์เคลือบไฟหน้ารถยนต์

3M ID 60455087027
  • ทำความสะอาดพื้นผิวไฟหน้าด้วยผ้าสะอาด หรือ 3M ไมโครไฟเบอร์ และใช้ส่วนผสมของน้ำกับไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ ด้วยอัตราส่วน 1 : 1
  • ทำการปกป้องส่วนบริเวณรอบๆ ไฟหน้าด้วยเทปกาว 3M หลีกเลียงบริเวนที่สีลอกหรือสีที่หลุดง่าย
  • ฉีดน้ำบนด้านสีเขียวของกระดาษทราย เบอร์ 3000 ทำการขัดให้แน่ใจว่าทั่วชิ้นงานไฟหน้า
  • ก่อนจะทำการเคลือบต้องมั่นใจว่าขัดชิ้นงานโดยทั่วถึงแล้วถึงจะจบขั้นตอนการขัดกระดาษทราย โดยสังเกตจากพื้นผิวไฟหน้าต้องเรียบสม่ำเสมอ โดยจะเป็นผิวฝ้ามัว , สำหรับรถที่มีพื้นผิวที่เหลืองหรือมีรอยมาก ควรจะเตรียมพื้นผิวด้วยชุดขัดไฟหน้าของ 3M ก่อนที่จะทำการเคลือบผลิตภัณฑ์
 เพิ่มเติม
ดูรายละเอียดทั้งหมด
รายละเอียด

ใช้เคลือบไฟหน้ารถยนต์

  • ทำความสะอาดพื้นผิวไฟหน้าด้วยผ้าสะอาด หรือ 3M ไมโครไฟเบอร์ และใช้ส่วนผสมของน้ำกับไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ ด้วยอัตราส่วน 1 : 1
  • ทำการปกป้องส่วนบริเวณรอบๆ ไฟหน้าด้วยเทปกาว 3M หลีกเลียงบริเวนที่สีลอกหรือสีที่หลุดง่าย
  • ฉีดน้ำบนด้านสีเขียวของกระดาษทราย เบอร์ 3000 ทำการขัดให้แน่ใจว่าทั่วชิ้นงานไฟหน้า
  • ก่อนจะทำการเคลือบต้องมั่นใจว่าขัดชิ้นงานโดยทั่วถึงแล้วถึงจะจบขั้นตอนการขัดกระดาษทราย โดยสังเกตจากพื้นผิวไฟหน้าต้องเรียบสม่ำเสมอ โดยจะเป็นผิวฝ้ามัว , สำหรับรถที่มีพื้นผิวที่เหลืองหรือมีรอยมาก ควรจะเตรียมพื้นผิวด้วยชุดขัดไฟหน้าของ 3M ก่อนที่จะทำการเคลือบผลิตภัณฑ์
  • ทำการฉีกซองผลิตภัณฑ์เคลือบไฟหน้ารถยนต์ นำผ้าทำการเช็ดเคลือบบนผิวบริเวณไฟหน้ารถยนต์ โดยเคลือบไปทางเดียวกัน จากซ้ายไปขวา และไล่จากบนลงล่าง ดังรูปประกอบ ให้ทั่วพื้นผิวไฟหน้า และทิ้งไว้ให้แห้ง
คุณลักษณะเฉพาะ
ประเภทผลิตภัณฑ์
Headlight Restoration Kit
แบรนด์
3M™